LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
 • 80 documents, page 1 of 8

  ÇEVRE EĞİTİMİ: MEVCUT DURUM VE YAŞANAN SORUNLAR (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ VE ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

  YANGIN, Selami; İŞÇEN, Cansu FİLİK (2013)
  Çevre eğitimi, oldukça kapsamlı ve önemli bir konudur. Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de bulunan iki üniversitenin Eğitim Fakülteleri'nin İlköğretim Bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşlerine göre çevre eğitiminin durumunu ve sorunlarını değerlendirmektir. Araştırmanın yürütülmesinde tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Eğitim Fakültelerinde İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ve ...

  Editorial

  , Editörden (2014)
  Dergimizi Taraya Veritabanları / Scanned by Databases ASOS, CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, Index Islamicus, MLA International Bibliography, International Medieval Bibliography, ProQuest, Serials Solutions, TÜBİTAK-ULAKBİM, Ulrich’s periodicals directory

  Table of Contents

  , Editörden (2013)
  Dergimizi Taraya Veritabanları / Scanned by Databases ASOS, CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, Index Islamicus, MLA International Bibliography, International Medieval Bibliography, ProQuest, Serials Solutions, TÜBİTAK-ULAKBİM, Ulrich’s periodicals directory

  Editorial

  , Editörden (2013)
  Dergimizi Taraya Veritabanları / Scanned by Databases ASOS, CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, Index Islamicus, MLA International Bibliography, International Medieval Bibliography, ProQuest, Serials Solutions, TÜBİTAK-ULAKBİM, Ulrich’s periodicals directory

  Table of Contents

  , Editörden (2014)
  Dergimizi Taraya Veritabanları / Scanned by Databases ASOS, CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, Index Islamicus, MLA International Bibliography, International Medieval Bibliography, ProQuest, Serials Solutions, TÜBİTAK-ULAKBİM, Ulrich’s periodicals directory

  İçindekiler

  Gün, Ayşegül (2015)
  Sayı Hakemleri/Referees of this Issue Prof. Dr. Mehmet Erdem (Fırat Üniversitesi), Prof. Dr. Hüseyin Aydın (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Prof. Dr. Fethi Kerem Kazanç (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Şevket Topal (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi), Prof. Dr. Şuayip Özdemir (Amasya Üniversitesi), Prof. Dr. İlhan Ekinci (Ordu Üniversitesi), Doç. Dr. Önder Duman (Ondokuz Mayıs Üniversitesi), Doç. Dr. İshak Emin Aktepe (Erzincan Üniversitesi), Doç. Dr. Dr. Kadir Demirci (Eskişe...

  DİN EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: DİN EĞİTİMİ ABD 16. KOORDİNASYON TOPLANTISI İZLENİMLERİ

  NAZIROĞLU, Bayramali (2014)
  Her yıl farklı bir İlahiyatfakültesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Din Eğitimi Anabilim DalıKoordinasyon Toplantılarının 16’ncısı 23-24 Mayıs 2014 tarihlerinde RecepTayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öncülüğünde Rize’de gerçekleştirildi.Toplantıya Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 80’e yakın din eğitimi uzmanıakademisyen ve bölgede görev yapan DKAB öğretmeni, Kuran-ı Kerim öğreticisi,din görevlisi, din eğitimi kurum yöneticisi gibi alan uzmanları katıldı. Toplantıdaönce ...

  Din Sosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı ve İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik Sempozyumu (30 Haziran - 2 Temmuz 2017 Rize)

  Battal, Emine (2018)
  DinSosyolojisi Anabilim Dalı XII. Koordinasyon Toplantısı ve İslam CoğrafyasındaTerör, Göç ve Mültecilik Sempozyumu 30Haziran-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesiİlahiyat Fakültesi tarafından Rize’de gerçekleştirildi. Recep Tayyip ErdoğanÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılan ve iki gün sürensempozyuma Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin İlahiyat ve İslami İlimlerFakültelerinde Din Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda görev yapan yaklaşık 100akadem...

  Üniversiteli Gençlerin Sosyal Medyayı Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Alan Araştırması; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği

  CAN, Yrd.Doç.Dr. M.Canan; BAŞARAN, Okt. Zeynep KAZANCI (2015)
  Günümüzde insanların sosyal yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası olan internet, pek çok özelliği ile kitle iletişim araçları için önemli bir alternatif olma yolunda hızla ilerlemektedir. Özellikle akıllı telefon, tablet gibi mobil iletişim araçları sayesinde her yerden ve her istenildiğinde internete erişmek günümüzde artık çok kolaylaşmıştır.  Bugün bilgiye ulaşmanın en hızlı ve kolay yolu haline gelen internet aynı zamanda sosyal medya uygulamaları ile de çağın en gözde iletişim araçlarında...

  Siyasal reklamcılıkta göstergelerin kullanımı ve kültürel kodlar: 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın fors reklam filmi üzerine bir inceleme (The usage of indicator and cultural codes in the political advertising: ........)

  AKYÜZ, Selman Selim; KAZAZ, Mete (2015)
  Heading for to buy a product after people watched advertisings is an admissible realty. But remarkable part of elector hassuch a thinking like “it could be given vote a political party because of good advertising” There is merit of this question. While big part of voters are telling that we are not affected the advertisings, %10-15 of them point out that advertisings can affect our behaviour of voting. In this context, it is seen that politicians and political parties use political advertisin...