OpenAIRE : Ανοιχτή Πρόσβαση σε Επιστημονικά Δεδομένα

Έρευνα: η υποδομή OpenAIRE επιτρέπει την πρόσβαση σε επιστημονικά αποτελέσματα της ΕΕ

Οι ερευνητές της ΕΕ, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν να έχουν ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις που είναι προϊόν έρευνας χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ, χάρη στην υποδομή OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe - Υποδομή ανοικτής πρόσβασης στην έρευνα εντός της Ευρώπης), την οποία εγκαινίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πανεπιστήμιο της Γάνδης του Βελγίου. Η υποδομή OpenAIRE θα προσφέρει ένα δίκτυο ανοικτών αρχείων που θα παρέχει ελεύθερη επιγραμμική πρόσβαση σε γνώσεις παραγόμενες από επιστήμονες που λαμβάνουν επιχορηγήσεις από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), ιδίως στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, των ερευνητικών υποδομών, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και της επιστήμης και κοινωνίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους και ανοικτής πρόσβασης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις που μπορεί να επιτρέψει, παραδείγματος χάριν, σε ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, την πρόσβαση στα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας στον τομέα της ιατρικής ή να δώσει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις εξελίξεις στον τομέα τους. Η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών και ηλεκτρονικών υποδομών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι υποδομές για τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης αποτελεί προτεραιότητα τόσο τουΨηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη (βλέπε IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200) όσο και της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία (βλέπε IP/10/1288 και MEMO/10/473).

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes, αρμόδια επίτροπος για το ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Η εγκαινίαση της υποδομής OpenAIRE σηματοδοτεί ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα προς την κατεύθυνση της ανοικτής χρήσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ προς αμοιβαίο όφελος. Οι επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δύναμη να μεταμορφώνουν τη ζωή μας προς το καλύτερο – είναι εξαιρετικά πολύτιμες για να παραμένουν κλειδωμένες. Επιπροσθέτως, κάθε πολίτης της ΕΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα να επωφελείται από γνώσεις που παράγονται χρησιμοποιώντας δημόσια κονδύλια.»

Η κα Máire Geoghegan-Quinn, επίτροπος αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη δήλωσε: «Οι επιστήμονες χρειάζονται την πρόσβαση στα ερευνητικά αποτελέσματα προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό των μελλοντικών εργασιών στους ίδιους τομείς. Η βιομηχανία, όπως και οι ΜΜΕ, χρειάζεται να γνωρίζουν πού να αναζητήσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα προκειμένου να τα αξιοποιήσουν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η υποδομή OpenAIRE θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της κυκλοφορίας των επιστημονικών γνώσεων εντός της Ευρώπης και, συνεπώς, στην ανάπτυξη πραγματικής καινοτομίας στην Ένωση».

Περίπου 2,5 εκατομμύρια ερευνητικά άρθρα δημοσιεύονται σε 25.000 επιστημονικά περιοδικά κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους κριτές, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων σε παγκόσμιο επίπεδο ετησίως. Επί του παρόντος, μόνο το 15%-20% των εν λόγω άρθρων διατίθενται στα αρχεία της υποδομής Open Access ή σε επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης. Τα υπόλοιπα είναι προσβάσιμα μόνο μέσω μηχανισμών ‘πληρωμής ανά ανάγνωση’ ή μέσω πληρωμής συνδρομής στο έντυπο. Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ υποδομή OpenAIRE, η οποία εγκαινιάστηκε σήμερα στο πανεπιστήμιο της Γάνδης του Βελγίου, θα μπορούσε εν τέλει να επιτρέψει την πρόσβαση σε όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και δεδομένα που παράγονται από ερευνητές χρηματοδοτούμενους από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (7ο ΠΠ) της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), και πέραν αυτών. Μετά το 2007 που ξεκίνησε το 7ο ΠΠ χρηματοδοτήθηκαν περίπου 10.000 έργα.

Με βάση τους όρους των επιχορηγήσεων του 7ου ΠΠ οι ερευνητές που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ στους τομείς της υγείας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, των ερευνητικών υποδομών, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και της επιστήμης και η κοινωνία, οφείλουν να καταθέσουν το πλήρες κείμενο των ερευνητικών δημοσιεύσεών τους σε ένα αρχείο ανοικτής πρόσβασης, ώστε να καθίσταται μονίμως διαθέσιμο παγκοσμίως. Πρόκειται περίπου για το 20% όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από το 7ο ΠΠ. Οι ερευνητές άλλων πεδίων θα μπορούν επίσης να διαθέτουν τις δημοσιεύσεις τους στο αρχείο ανοικτής πρόσβασης.

Το έργο θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε νέους τρόπους ευρετηρίασης, σχολιασμού, κατάταξης και σύνδεσης επιστημονικών αποτελεσμάτων, καθώς και σε νέες μεθόδους αυτοματισμού της όλης διαδικασίας. Θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, υπερκείμενων της υποδομής πληροφοριών την οποία παρέχει η OpenAIRE. Στο πλαίσιο του έργου λειτουργεί μια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, η οποία αποτελείται από ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων και μια πύλη εργαλείων που δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να διαθέτουν επιγραμμικά τα άρθρα τους.

Ιστορικό

Η υποδομή OpenAIRE είναι αποτέλεσμα της πιλοτικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανοικτή πρόσβαση η οποία εγκαινιάστηκε τον Αύγουστο του 2008. Για τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το 7ο ΠΠ προβλεπόταν υποχρεωτικά η κατάθεση δημοσιεύσεων, κατόπιν αξιολόγησης από ομοτίμους κριτές, σε επιγραμμικά αρχεία και η παροχή ανοικτής πρόσβασης εντός έξι ή δώδεκα μηνών μετά την ημερομηνία δημοσίευσης, αναλόγως του θεματικού πεδίου.

Η υποδομή συμπληρώνει άλλες ερευνητικές υποδομές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ όπως η GÉANT (IP/10/1448) που προσφέρει στους Ευρωπαίους επιστήμονες ένα ερευνητικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας και η PRACE (IP/10/706) για την ανάπτυξη υπερυπολογιστών για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ διατίθενται επίσης στην CORDIS, την υπηρεσία παροχής πληροφοριών στον τομέα της κοινοτικής έρευνας και ανάπτυξης.

Πηγη: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1644_el.htm

  • Last updated on .
OpenAIRE
flag black white lowOpenAIRE-Advance receives funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No. 777541.

Subscribe

  Unless otherwise indicated, all materials created by OpenAIRE are licenced under CC ATTRIBUTION 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.
OpenAIRE uses cookies in order to function properly. By using the OpenAIRE portal you accept our use of cookies.
More information Ok