LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (84)
2017 (29)
2009 (22)
2015 (17)
2013 (13)
View more
Publication Year

2016 (84)
2017 (29)
2009 (22)
2015 (17)
2013 (13)
2007 (9)
2014 (8)
2010 (5)
2005 (4)
2004 (3)
2012 (3)
2018 (2)
2008 (1)
2011 (1)

Type

Dataset (201)

Language

201 research data, page 1 of 21

Majesteitelijk en magistratelijk: De Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt

Karsten, N. (2014)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2014/04/30
Het Nederlandse burgemeestersambt is de laatste decennia wezenlijk veranderd. Ontwikkelingen in de maatschappelijke, bestuurlijke en institutionele context waarin burgemeesters functioneren en in het ambt zelf, hebben niet alleen geleid tot een ander aanzien van het burgemeestersambt, maar ook tot nieuwe verwachtingen omtrent het ambt. In het licht van die veranderingen bestond behoefte aan kennisontwikkeling over de stand van het Nederlandse burgemeestersambt anno 2013. De Tilburgse School v...

Wifi Fingerprints

Amat, Guillermo (2016)
Publisher: Zenodo
Projects: EC | AIDE (645322)
Training and validation data for an indoor location test scenario.

Test

Björn Kröger (2016)
Publisher: Zenodo
test

HEGESCO - Higher education as a generator of strategic competences.

Research Center for Education and the Labour Market - ROA - Maastricht University (2010)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2010/10/21
A survey of higher education graduates in five East European countries, Lithunia, Poland, Hungary, Slovenia, and Turkey. The project 'Higher Education as a Generator of Strategic Competences' (HEGESCO) addresses the needs of the main groups of higher education (HE) stakeholders who are interested in the employability of graduates. Based on several project reports, higher education institutions have been provided with empirically based evidence for planning their curricula...

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2004

Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Ph.D. trajectories and labour market mobility - A survey of recent doctoral recipients at four universities in the Netherlands

Sonneveld, H.; Yerkes, M.; Van de Schoot, R. (2014)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2014/06/16
This research analyses the Ph.D. trajectories and employment outcomes of recent Dutch Ph.D. recipients at four universities in the Netherlands in 2008-2009: Delft University of Technology, Erasmus University Rotterdam, Utrecht University and Wageningen University and Research Centre. The research was conducted on behalf of the Netherlands Centre for Graduate and Research Schools in the Netherlands and the Institute of Education (IVLOS) at Utrecht University and was subsidized by the Dutch...

Bestand Bodemgebruik 2006 - BBG'06

Centraal Bureau voor de Statistiek; Kadaster (2010)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2010/01/03
Het Bestand Bodemgebruik bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Sinds 1989 publiceert het CBS om de drie tot vier jaar de digitale geometrie van de begrenzingen van het bodemgebruik in Nederland in het Bestand Bodemgebruik. Deze afbakening geeft inzicht in de verspreiding van verschillende vormen van ruimtegebruik binnen Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn: verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen, natuurterreinen, binnenwater en ...

Gezondheidsenquête 2010, 2011

Centraal Bureau voor de Statistiek (2013)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2013/04/23
Sinfs 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd.Het onderzoek geeft een zo volledig mogelijk overzicht van ontwikkelingen in de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking in Nederland. De doelpopulatie bestaat vo...

Growing up with Frisian and Dutch

Dijkstra, J.E. (2018)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2018/11/01
In this longitudinal study, 91 participants were monitored in both languages during three successive test rounds when they were aged between 2;6-4;0 years old. Assessments comprised of Frisian and Dutch receptive and productive vocabulary tests and speech samples of spontaneous speech in both languages. Measurement 1 (first test round) took place when the child was aged between 2;6-2;11 years, measurement 2 (second test round) when the child was aged between 3;0-3;5 years, and during measurem...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek in Schaijk - De Spijker

Jansen, R (2007)
Publisher: Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
Embargo end date: 2007/01/01
De veronderstelde (post-) middeleeuwse bewoning zal zich elders hebben bevonden, mogelijk direct ten noorden en / of ten oosten van het onderzoeksgebied. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het terrein vrijwel geen sporen uit pre-middeleeuwse perioden lijkt te bevatten. Wel was vast te stellen dat de hoger liggende zandrug in het gebied ooit redelijk begroeid moet zijn, getuige de vele wortelsporen onder het esdek.