LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2008 (6)
2009 (6)
2010 (6)
2015 (6)
2011 (5)
View more
Publication Year

2008 (6)
2009 (6)
2010 (6)
2015 (6)
2011 (5)
2013 (5)
2014 (5)
2016 (5)
2007 (4)
2012 (3)
2001 (1)
2004 (1)
2018 (1)

Access Mode

Type

Dataset (54)
54 research data, page 1 of 6

Swifterbant-aardewerk : een analyse van de neolithische nederzettingen bij Swifterbant, 5e millennium voor Christus

de Roever, J.P. (2008)
Publisher: University of Groningen
Embargo end date: 2008/01/29
Meelpap en soep uit een aardewerken pot. Rond 1970 vonden archeologen bij het dorp Swifterbant in Flevoland, op een diepte van ca. 5 m beneden NAP, de resten van nederzettingen uit het vijfde millennium voor Christus. Vijfduizend jaar voor Christus stond de zeespiegel lager dan tegenwoordig en was er bij de nederzetting een natuurlijk landschap van kreken, oeverwallen, moerassen en hogere rivierduinen. Vanaf de Midden-Steentijd woonden in dit gebied jagers-verzamelaars op de rivierduinen. Lat...

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2004

Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Immigrants in the Netherlands

Elshout, S. (2013)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2013/10/11
The survey investigates the views of the native Dutch public on immigrants. The study incorporates a vignette experiment.

Timber forts along the Lower Rhine in the West Netherlands in the first and early second centuries AD.

Chorus, J.P. (2013)
Publisher: Radboud Universiteit Nijmegen
Embargo end date: 2013/07/01
The PhD research 'Timber forts along the Lower Rhine in the West Netherlands in the first and early second centuries AD' is part of the NWO Malta Harvest Programme ‘A sustainable frontier? The establishment of the Roman frontier in the Rhine delta’. In this interdisciplinary study an analysis is made of the construction and development of the linear defence system and north-west frontier of the Roman empire (Limes) in the West Netherlands. The research is spatially limited to the fluvial s...

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project

Buijs, J.C.A.M. (2014)
Publisher: Eindhoven University of Technology
This data originates from the CoSeLoG project executed under NWO project number 638.001.211. Within the CoSeLoG project the (dis)similarities between several processes of different municipalities in the Netherlands has been investigated. The dataset consists of 5 event logs that record the execution of a building permit application process in five different anonymous municipalities. The recording of these processes is comparable which means that activity labels in the different event logs ref...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek in Schaijk - De Spijker

Jansen, R. (2007)
Publisher: Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
Embargo end date: 2007/01/01
De veronderstelde (post-) middeleeuwse bewoning zal zich elders hebben bevonden, mogelijk direct ten noorden en / of ten oosten van het onderzoeksgebied. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het terrein vrijwel geen sporen uit pre-middeleeuwse perioden lijkt te bevatten. Wel was vast te stellen dat de hoger liggende zandrug in het gebied ooit redelijk begroeid moet zijn, getuige de vele wortelsporen onder het esdek.

Majesteitelijk en magistratelijk: De Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt

Karsten, N. (2014)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2014/04/30
Het Nederlandse burgemeestersambt is de laatste decennia wezenlijk veranderd. Ontwikkelingen in de maatschappelijke, bestuurlijke en institutionele context waarin burgemeesters functioneren en in het ambt zelf, hebben niet alleen geleid tot een ander aanzien van het burgemeestersambt, maar ook tot nieuwe verwachtingen omtrent het ambt. In het licht van die veranderingen bestond behoefte aan kennisontwikkeling over de stand van het Nederlandse burgemeestersambt anno 2013. De Tilburgse School v...

Brabantse zesdeklassers, 1952-2010

Prof Dr J.S. Cramer; Prof Dr C.M. van Praag; Prof Dr J.Hartog; Fac. Economie en Bedrijfskunde - Universiteit van Amsterdam (2010)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2010/09/06
In 1952, data about the scholastic achievements were collected for a large sample of sixth form pupils of primary schools in the Province of Noord Brabant. In 1983 and 1993, the same sample was used anew for postal surveys about further educational careers, labour market experience, and variables related to entrepreneurship. In 2000 and 2010, mortality data from public records for the period after 1994 were added. To analyse the dataset on longevity aspects it is necessary to use t...

Mobiliteitsonderzoek Nederland 2009

Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (2010)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2010/11/01
Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) is een continu dagelijks onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de in Nederland woonachtige bevolking. Respondenten, met uitzondering van bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen, zijn benaderd via een maandelijkse aselecte steekproef van Nederlandse adressen. Daardoor is de steekproef zo up-to-date mogelijk. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquête. Daarbij werden de respondenten telefonisch gemotiveerd om de vra...

Real-life event logs - Hospital log

van Dongen, B..F. (2011)
Publisher: Eindhoven University of Technology
Real life log of a Dutch academic hospital, originally intended for use in the first Business Process Intelligence Contest (BPIC 2011)