LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (11)
2009 (10)
2014 (10)
2017 (10)
2013 (9)
View more
Publication Year

2016 (11)
2009 (10)
2014 (10)
2017 (10)
2013 (9)
2015 (9)
2008 (8)
2010 (7)
2011 (7)
2012 (5)
2007 (4)
2018 (4)
2004 (1)

Access Mode

Type

Data Provider

95 research data, page 1 of 10

The reasons behind the (non)use of feedback reports for quality improvement in physical therapy: a mixed-method study

Scholte, M (2016)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2016/07/07
Mixed methods study into the reasons physical therapists use feedback reports on the quality of care measured by quality indicators.This dataset constitutes data of three evaluation surveys, held in 2009, 2010 and 2011. Participating physical therapists in the project Qualiphy (Kwaliefy), that was meant to measure the quality of physical therapy in primary care in the Netherlands through quality indicators, were asked to evaluate the project, for example with respect to feasibility, usability...

Archeologisch Bureauonderzoek Landtongen Stede Broec

Brokke, A.J. (2010)
Publisher: ARCADIS Nederland B.V., Hoofddorp
Embargo end date: 2010/10/04
In het gebied is een bestemmingsplanwijziging nodig vanwege nieuwbouwplannen. Om de intactheid van het bodemprofiel te bekijken worden enkele boringen gezet. In het zuidoostelijke gedeelte van het gebied is nog een kreekrug in de ondergrond aanwezig. Aanvullend op het bureauonderzoek is in april 2008 een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd voor het gedeelte van het gebied waar een hoge archeologische verwachting was vastgesteld in de bureaustudie. Uit de bo...

Archeologische Verwachtingskaart Maasdal tussen Mook en Eijsden

Rensink, E.; Isarin, R.; Ellenkamp, R.; Heunks, E. (2015)
Publisher: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Amersfoort)
Embargo end date: 2015/07/29
Het betreft de digitale dataset van het project ‘Archeologische Verwachtingskaart Maasdal tussen Mook en Eijsden’. Het project is in 2013-2015 uitgevoerd door het projectteam bestaande uit fysisch-geografen en archeologen, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat – project Maaswerken. De verwachtingskaarten tonen waar (in welke geomorfogenetische eenheden of delen daarvan) archeologische resten te verwachten zijn in het Maasdal tussen Mook tot aan de grens...

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project

Buijs, J.C.A.M. (2014)
Publisher: Eindhoven University of Technology
This data originates from the CoSeLoG project executed under NWO project number 638.001.211. Within the CoSeLoG project the (dis)similarities between several processes of different municipalities in the Netherlands has been investigated. The dataset consists of 5 event logs that record the execution of a building permit application process in five different anonymous municipalities. The recording of these processes is comparable which means that activity labels in the different event logs ref...

Bewoningsdynamiek op de Maashorst. De bewoningsgeschiedenis van Nistelrode van laat-neolithicum tot volle middeleeuwen

Jansen, R.; Koster, A.; Hoof, L.G.L. van; Knippenberg, S.; Bourgeois, Q.; Dries, F. van den; Enckevort, H. van; Bakels, C.C.; Dijkstra, M.; Smits, E.; Venne, A. van der; Vermeeren, C.; Genabeek, R. van; Heirbaut, E.N.A.; Meurkens, L. (2009)
Publisher: Archol
Embargo end date: 2009/03/23
In oktober 2003 en januari tot augustus 2004 hebben Archol (Archeologisch Onderzoek Leiden bv) en de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden een uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd in de plaats Nistelrode (gemeente Bernheze), in noordoost-Noord-Brabant. Het onderzoek vond plaats in opdracht van Rijkswaterstaat, directoraat Noord-Brabant (deelgebied A: proefsleuven en opgraving) en de gemeente Bernheze en De Meierij bv (deelgebied B: opgraving). De directe aanleiding voo...

Twee eeuwen Nederland geteld.

Horik, M.P.M. van; Doorn, P.K.; Boonstra, O.W.A.; Maarseveen, J.G.S.J. van; Oudhof, J. (2014)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2014/06/03
Onderzoek met de digitale Volks-, Beroeps- en Woningtellingen 1795-2001 Redactie: O.W.A. Boonstra, P.K. Doorn, M.P.M. van Horik, J.G.S.J. van Maarseveen en J. Oudhof 2007 | viii + 526 pagina's | ISBN 978-90-6984-533-3 | gratis Nationale volkstellingen behoren tot de meest elementaire informatiebronnen over de bevolking van een land. De tellingen bevatten een schat aan historische, demografische, sociaal-economische en culturele gegevens. Alle gepubliceerde Nederlandse Volkstelling...

Graven en begraven. Archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van Alkmaar

Bitter, P. (2008)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2008/01/29
Dit proefschrift bestaat uit twee delen (A en B) en is een uitgebreide versie van de beide artikelen die zijn geschreven voor de Alkmaarse Historische Reeks deel 11. Van de hierboven beschreven onderzoeksthema's komen er verscheidene aan bod. In deel A, getiteld "De kerk van Alkmaar vóór 1470" wordt een reconstructie gegeven van de bouwgeschiedenis van het in 1470 gesloopte kerkgebouw aan de hand van de opgravingsresultaten uit 1994-1995 en een onderzoek van gepubliceerde historische bro...

Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen

Schmitt, H.; Blaak, H.; Kemper, M.; van Passel, M.W.; Hierink, F.; van Leuken, J.; de Roda Husman, A.M.; van der Grinten, E.; Rutgers, M.; Schijven, J.; de Man, H.; Hoeksma, P.; Zuidema, T. (2017)
Publisher: RIVM

Freedom and Liberation Day in the Netherlands

Das, J.W.M.; Regt, S. de; Lippe, T. van der; Jaspers, E. (2014)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2014/12/15
This project is administered both in the LISS panel and in the LISS-I panel and aims to answer the following two questions. This dataset concerns the LISS-I panel. First, how do Dutch people in 2014 feel about Liberation Day specifically and freedom in general? And second, how do generations and groups with various ethnic backgrounds differ from each other?

Romeinse vondsten verzameld bij grondwerkzaamheden op Fort Vechten in 2010

Polak, M (2013)
Publisher: Auxilia, archeologisch projectbureau van de Radboud Universiteit Nijmegen
Embargo end date: 2013/08/22
In 2010 is bouwkundig onderhoud gepleegd aan enkele gebouwen op het terrein van Fort Vechten (gem. Bunnik), dat is aangelegd op de plaats van de Romeinse legerbasis Fectio en het bijbehorende kampdorp en grafveld. De werkzaamheden zijn op voorschrift van de RCE begeleid door amateurs uit de regio, die ruim 2.000 aardewerkscherven en andere voorwerpen - vooral baksteen, natuursteen en bot - hebben verzameld. Hoewel de vondsten afkomstig zijn uit bij de bouw van Fort Vechten opgeworpen grond, w...