LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2008 (6)
2009 (6)
2010 (6)
2015 (6)
2011 (5)
View more
Publication Year

2008 (6)
2009 (6)
2010 (6)
2015 (6)
2011 (5)
2013 (5)
2014 (5)
2016 (5)
2007 (4)
2012 (3)
2001 (1)
2004 (1)
2018 (1)

Access Mode

Type

Dataset (54)
54 research data, page 1 of 6

Majesteitelijk en magistratelijk: De Nederlandse burgemeester en de staat van het ambt

Karsten, N. (2014)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2014/04/30
Het Nederlandse burgemeestersambt is de laatste decennia wezenlijk veranderd. Ontwikkelingen in de maatschappelijke, bestuurlijke en institutionele context waarin burgemeesters functioneren en in het ambt zelf, hebben niet alleen geleid tot een ander aanzien van het burgemeestersambt, maar ook tot nieuwe verwachtingen omtrent het ambt. In het licht van die veranderingen bestond behoefte aan kennisontwikkeling over de stand van het Nederlandse burgemeestersambt anno 2013. De Tilburgse School v...

Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nijmegen 2004

Grootschalig veldonderzoek onder de Nijmeegse bevolking, uitgevoerd door studenten sociologie en communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit.

Real-life event logs - Hospital log

van Dongen, B. F. (2011)
Publisher: Eindhoven University of Technology
Real life log of a Dutch academic hospital, originally intended for use in the first Business Process Intelligence Contest (BPIC 2011)

Swifterbant-aardewerk : een analyse van de neolithische nederzettingen bij Swifterbant, 5e millennium voor Christus

de Roever, J.P. (2008)
Publisher: University of Groningen
Embargo end date: 2008/01/29
Meelpap en soep uit een aardewerken pot. Rond 1970 vonden archeologen bij het dorp Swifterbant in Flevoland, op een diepte van ca. 5 m beneden NAP, de resten van nederzettingen uit het vijfde millennium voor Christus. Vijfduizend jaar voor Christus stond de zeespiegel lager dan tegenwoordig en was er bij de nederzetting een natuurlijk landschap van kreken, oeverwallen, moerassen en hogere rivierduinen. Vanaf de Midden-Steentijd woonden in dit gebied jagers-verzamelaars op de rivierduinen. Lat...

Plangebied Noordmanshoek te Wijhe

BAAC BV; Miedema, F.R.P.M (2010)
Publisher: BAAC bv
Embargo end date: 2010/03/12
Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). Op het 23 ha grote plangebied zijn 120 boringen geplaatst in 40 x 50 grid.

The reasons behind the (non)use of feedback reports for quality improvement in physical therapy: a mixed-method study

Scholte, M (2016)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2016/07/07
Mixed methods study into the reasons physical therapists use feedback reports on the quality of care measured by quality indicators.This dataset constitutes data of three evaluation surveys, held in 2009, 2010 and 2011. Participating physical therapists in the project Qualiphy (Kwaliefy), that was meant to measure the quality of physical therapy in primary care in the Netherlands through quality indicators, were asked to evaluate the project, for example with respect to feasibility, usability...

Bestand Bodemgebruik 2006 - BBG'06

Centraal Bureau voor de Statistiek; Kadaster (2010)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2010/01/03
Het Bestand Bodemgebruik bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland. Sinds 1989 publiceert het CBS om de drie tot vier jaar de digitale geometrie van de begrenzingen van het bodemgebruik in Nederland in het Bestand Bodemgebruik. Deze afbakening geeft inzicht in de verspreiding van verschillende vormen van ruimtegebruik binnen Nederland. Voorbeelden van het bodemgebruik zijn: verkeersterreinen, bebouwing, recreatieterreinen, natuurterreinen, binnenwater en ...

Environmental permit application process (‘WABO’), CoSeLoG project

Buijs, J..C..A..M. (2014)
Publisher: Eindhoven University of Technology
This data originates from the CoSeLoG project executed under NWO project number 638.001.211. Within the CoSeLoG project the (dis)similarities between several processes of different municipalities in the Netherlands has been investigated. The dataset consists of 5 event logs that record the execution of a building permit application process in five different anonymous municipalities. The recording of these processes is comparable which means that activity labels in the different event logs ref...

Growing up with Frisian and Dutch

Dijkstra, J.E. (2018)
Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)
Embargo end date: 2018/11/01
In this longitudinal study, 91 participants were monitored in both languages during three successive test rounds when they were aged between 2;6-4;0 years old. Assessments comprised of Frisian and Dutch receptive and productive vocabulary tests and speech samples of spontaneous speech in both languages. Measurement 1 (first test round) took place when the child was aged between 2;6-2;11 years, measurement 2 (second test round) when the child was aged between 3;0-3;5 years, and during measurem...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek in Schaijk - De Spijker

Jansen, R (2007)
Publisher: Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden
Embargo end date: 2007/01/01
De veronderstelde (post-) middeleeuwse bewoning zal zich elders hebben bevonden, mogelijk direct ten noorden en / of ten oosten van het onderzoeksgebied. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het terrein vrijwel geen sporen uit pre-middeleeuwse perioden lijkt te bevatten. Wel was vast te stellen dat de hoger liggende zandrug in het gebied ooit redelijk begroeid moet zijn, getuige de vele wortelsporen onder het esdek.