LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
779 documents, page 1 of 78

Odnos koncentracija sumporova dioksida u unutarnjoj i vanjskoj atmosferi

Prikazani su rezultati istodobnih mjerenja 24-satnih koncentracija sumporova dioksida u vanjskoj i unutarnjoj atmosferi na nekoliko različitih mjernih mjesta na području grada Zagreba. Koncentracije sumporova dioksida u unutarnjoj atmosferi znatno su niže od onih u vanjskoj atmosferi. Prema tome kod epidemioloških studija za dobivanje objektivne ocjene izloženosti populacije onečišćenju atmosfere treba uzeti u obzir podatke o vremenu provedenom u prostoriji, odnosno izvan nje.

De notione educationis

Notionem educationis auctor imprimis ab etymologia verbi evolvit interpretans sensum terminorum paedagogicorum apud diversas nationes (croatica, russica, bohemica, polonica, graeca, latina, italica, gallica, germanica et anglica). Educationem processum activum, biologicum, psychologicum, humanum, formativum, perfectivum, axiologicum, personalem atque socialem esse constat. Educatio tanquam cura adultorum (hominum) de necdum adultis, quae illorum maturitatem humanam intendit, definitur. Pae...

Izučavanje proteina sirutke i karakteristike njihove disperzije u odnosu na ukupne proteine

Pri izučavanju bjelančevina mlijeka često se misli samo na kazein, a ostale bjelančevine se smatraju pratećim komponentama. Međutim, albumini, globulini i ostale bjelančevine sirutke imaju značajnu ulogu u kvalitetu mlijeka i povećanju bjelančevinaste komponente u ljudskoj ishrani.