LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
819 documents, page 1 of 82

Dijagnostičke mogućnosti indirektne imunofluorescentne pretrage u nekih autoimunih bolesti s oralnim promfenama

Periš, Zdravko; Gligora, Maja (1977)
Opisane su mogućnosti dijagnostike indirektnom imunofluorescentnom pretragom oboljelih od autoimunih bolesti, s promjenama na oralnoj mukozi. Izneseni su rezultati indirektne imunofluorescentne pretrage u prvih šest bolesnika (pemfigus vulgaris, bulozni pemfigoid, eritematodes kronikus diskoides i eritematodes sistemikus). Kao tkivni test antigen prvi puta je upotrijebljena humana nepčana tonzila, za oboljele od pemfigusa za IC Ab, a za oboljele od buloznog pemfigoida, za BMZ Ab. Usnica zamor...

Odnos koncentracija sumporova dioksida u unutarnjoj i vanjskoj atmosferi

Gentilizza, M. (1977)
Prikazani su rezultati istodobnih mjerenja 24-satnih koncentracija sumporova dioksida u vanjskoj i unutarnjoj atmosferi na nekoliko različitih mjernih mjesta na području grada Zagreba. Koncentracije sumporova dioksida u unutarnjoj atmosferi znatno su niže od onih u vanjskoj atmosferi. Prema tome kod epidemioloških studija za dobivanje objektivne ocjene izloženosti populacije onečišćenju atmosfere treba uzeti u obzir podatke o vremenu provedenom u prostoriji, odnosno izvan nje.

Zanati na otocima Hvaru i Visu u XVI. stoljeću

Bezić-Božanić, Nevenka (1977)

Neka razmatranja u vezi stvaranja kajmaka

Zonji, Đorđe (1977)
Kajmak je mliječni proizvod koji je, nažalost, slabo proučen kako sa tehnološke, tako i s ekonomske točke gledišta. Industrija mlijeka je u potpunosti ignorirala ovaj proizvod, premda je vrlo tražen i omiljen u mnogim krajevima Jugoslavije, pa su i danas jedini proizvođači, isključivo individualni proizvođači mlijeka. Po cijeni je kajmak dostigao maslac, a randman je takav, da uzevši u obzir mogućnosti korištenja i kajmačenog mlijeka, ekonomski efekt u proizvodnji nije za podcjenjivanje. Vjer...

Liturgija novih obitelji

Benvin, Anton (1977)
La considerazione parte dall'asserto giovanneo che »Gesù doveva morire non soltanto per il popolo ma altresì per congregare in uno i dispersi figli di Dio« (Gv 11, 52), nel quale ci è rivelato il significato ultimo dell'esistenza umana (vita e morte) di Gesù sulla terra, dal che derivano le finalità primarie della Chiesa e della sua liturgia. Ora, anche la famiglia umana, già di per se stessa, per sua natura «dall'ini-zio« (cfr. Mt 19, 4. 8), mira al medesimo fine: avvicinare, stringere le...