LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
36 documents, page 1 of 4

Totale prostatektomie: geschiedenis en resultaten van een controversiele operatie

textabstractRede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon Hoogleraar in de Urologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, op 21 september 1977

De schaduwen van vandaag en morgen

textabstractRede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de Röntgendiagnostiek aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam op 23 februari 1977

Dichtheidsstromen en interne golven: Collegehandleiding

Het document betreft een collegedictaat uit 1977. De volgende onderwerpen worden aangestipt in dit dictaat: - HET LAGENMODEL Gaat in op de vergelijkingen, interne en externe lange golven met nadruk op de toepassing van de methode der karakteristieken en golven met kleine amplitude. - DICHTHEIDSSTROMEN Gaat in op de algemene vergelijkingen en bespreekt de verschillen tussen kritische, subkritische, superkritische en dubbelkritische stroming. - INTERNE SPRONGEN EN FRONTEN Gaat in op het onstaan...