LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (3)
2012 (1)

Access Mode

Document Type

Article (3)
Book (1)
4 documents, page 1 of 1

Плаўнікі залатых рыбак – унікальны гісталагічны прэпарат

Астроўскі, А. А.; Яфімава, А. Ю.; Астроўская, А. Б.; Арэхаў, С. Д.; Балбатун, А. А.; Шатрова, В. А. (2016)
карась золотой, сarassius auratus, гистологические методы

Моўны этыкет урача ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму

Варанец, В. І. (2016)
белорусский язык, профессиональная лексика, культура речи, врачи

Аграрныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі 1921-1939 гг.

Грэсь, Сяргей Міхайлавіч (2012)
история, Беларусь, аграрные реформы, сельское хозяйство Манаграфія прысвечана аграрным пераўтварэнням, якія праводзілі польскія ўлады на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг. Разглядаюцца пытанні насаджэння асадніцтва, правядзенне парцэляцыі, камасацыі, хутарызацыі, ліквідацыі сервітутаў. Будзе карысна даследчыкам і тым, хто цікавіцца гісторыяй Заходняй Беларусі міжваеннага часу....

Электронна-мікраскапічная карціна хранічнага гастрыта ў дзяцей з недыферэнцаванымі дысплазіямі злучальнай тканкі

Астроўская, А. Б.; Карчэўскі, А. А.; Парамонава, Н. С. (2016)
желудка слизистая, хронический гастрит, соединительной ткани болезни, дисплазия, дети, подростки