LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2015 (60)
2013 (44)
2014 (40)
2016 (29)
2010 (15)
View more
Publication Year

2015 (60)
2013 (44)
2014 (40)
2016 (29)
2010 (15)
2011 (15)
2017 (12)
2008 (4)
2012 (4)
2005 (2)
2006 (2)
2009 (2)
2003 (1)
2004 (1)
2007 (1)

Access Mode

Document Type

Unknown (154)
Article (68)
Book (10)
232 documents, page 1 of 24

Гiсторыя Беларусi

Багалейша, С. В. (2015)
Вучэбна-метадычны дапаможнік прадстаўляе сабою метадычныя рэкамендацыі для падрыхтоўкі к практычным заняткам па гісторыі Беларусі для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў БНТУ. Дапаможнік уключае рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы студэнтаў, пералік тэм практычных заняткаў і асноўныя пытанні для абмеркавання, тэмы рэфератаў, паведамленняў, прэзентацый, а таксама асноўную і дадатковую літаратуру....

Позiрк са сцяны

Сардараў, А. С. (2012)
Чалавечыя твары - скульптурныя, маляўнічыя, мазаічныя - глядзяць на нас са сцен будынкаў... Што яны азначаюць? Чаму мастацкі твор, выява чалавека з'яўляецца на каменнай паверхні? Гэтай асаблівай архітэктурна-мастацкай традыцыі ўжо больш за 30 стагоддзяў. Гледзячы на выявы людзей, іx позы, вопратку, пачынаеш лепей разумець тую эпоху, калі яны былі створаны. Архітэктура ў гэтым выпадку выступае як асаблівая TABULA RASA - белы аркуш, на якім сам Час рукой мастака пішa свае сповы....