LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2011 (4)
2010 (3)
2017 (3)

Access Mode

Document Type

Unknown (10)
10 documents, page 1 of 1

Polskie imiona

Воронина, М. С.; Диденок, Е. Д. (2011)

Kryterium archetypu w teorii projektowania założeń architektoniczno-krajobrazowych miejsc pamięci

Wojtkiewicz, S. (2017)
W artykule przedstawiono kryterium archetypu w teorii projektowania miejsc pamięci. Praca dotyka kwestii metodycznych w kreowaniu przestrzeni architektoniczno-krajobrazowych kommemoratywnych. Artykuł uwypukla rolę strukturalną i czasoprzestrzenną w formowaniu architektoniczno-krajobrazowego kodu miejsc pamięci. Odnosząc się do znaczeń sacrum i profanum w emocjonalnym odbiorze architektury ukazany został związek hipostatyczny w procesach kreowania przestrzeni kontemplacji i mistyki....

Życiowa i twórcza droga Czesława Miłosza

Пролеева, И. А.; Слуту, В. В. (2011)

Bóżnica w Kolnie jako przykład rewitalizacji architektury osynagogalnej w województwie Podlaskim

Trojniel, P. (2017)
Present article concerns research about the former jewish house of prayer In Kolno. The study showed that the object is so-called Talmudic House (Bet Midrasz) and was incorrectly associated with the synagogue project of Henryk Marconi form 1847. The study was also an attempt to reconstruct the original architectural form of the synagogue In Kolno and analysis of problems related to its post-war adaptation to new functions.

Przekształcenia form architektury świątyni wskutek zmiany konfesj – na przykładzie kościoła rzymskokatolickiego pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie

Januszkiewicz, A.; Janushewich, A. (2017)
Determination of the degree of transformation of architectural forms of a temple was the aim of the study. This process was shown on example of the Orthodox military church which was converted into a Roman Catholic church of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Lublin. The paper presents some aspects of the process of adaptation and transformation of the above mentioned temple into a religious building of a different confession. At the same time it makes an attempt to indicate ...

Celne zbiory

Чернухо, Ю. Н. (2010)