LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2012 (6)
2013 (6)
2008 (5)
2011 (4)
2009 (3)
View more
Publication Year

2012 (6)
2013 (6)
2008 (5)
2011 (4)
2009 (3)
2015 (3)
2010 (2)
1996 (1)
1997 (1)
2001 (1)
2005 (1)
2007 (1)
2014 (1)
2016 (1)

Access Mode

Document Type

36 documents, page 1 of 4

Nderi, besa dhe besimi: Qasje gjuhësore antropologjike e vlerave morale dhe fetare

International audience; Cet article explore essentiellement l’intérêt et l’éventualité de procéder à des analyses d’histoire sémantique des termes du vocabulaire des institutions qui servent à exprimer les notions d’honneur et de croyance. Cette analyse permet notamment d’entreprendre une approche comparative dans la perspective croisée de l’anthropologie historique et linguistique qui peut s’avérer cruciale pour comprendre les valeurs sociales de la morale et de la religion. Pour désigner la...

Mes Shilës dhe Karibdës së Nacionalizmit: Historia Politike e Bektashizmit [Entre Schila et Caribda: l'histoire politique du Bektachisme]

Compte-rendu: "Albert Doja, Bektashism in Albania: political history of a religious movement, Tirana: AIIS] Press (English-Albanian Bilingual Reprint), 2008"

TrainMiC® Presentations Translated in Albanian

TrainMiC® is a European programme for life-long learning about how to interpret the metrological requirements in chemistry. It is operational across many parts of Europe via national teams. These teams use shareware pedagogic tools which have been harmonized at European level by a joint effort of many experts across Europe working in an editorial board. The material has been translated into fourteen different languages. In this publication, TrainMiC® presentations translated in Albanian langu...

Tranzicioni dhe shkencat sociale shqiptare: Një qasje kritike.

International audience; Përmbysja e sistemit socialist dhe ideologjisë marksiste rezultoi me mohimin e teorisë sociale të regjimit komunist ne Shqiperi. Sigurisht që transformimet sociale dhe shoqërore pas rrëzimit të komunizmit në Shqipëri, e detyruan komunitetin akademik dhe intelektual shqiptar t’u japë përgjigje sfidave urgjente të imponuara nga ndryshimi i menjëhershëm. Megjithatë mbetet e rëndësishme të reflektohet se sa dhe si është mbushur vakumi i krijuar sa hap e mbyll sytë me përmb...

: The advent of heroic anthropology in the history of ideas

Translated by Smoki Musaraj from the original in English: "The advent of heroic anthropology in the history of ideas", _Journal of the History of Ideas_, vol. 66 (4), 2005, pp. 633-650, doi:10.1353/jhi.2005.0054 (http://eprints.ucl.ac.uk/16561/; http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00405957/fr/).; International audience; This article develops Claude Lévi-Strauss's contribution to anthropology. Lévi-Strauss transformed anthropology into a scientific project far more sophisticated than it ...

Návrh na zlepšení firemní komunikace

Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikace firmy KOVO Koukola, s.r.o. Rozeznáváme dva hlavní typy firemní komunikace vnitřní a vnější. V práci jsem se zabývala analýzou obou těchto částí. V návrhové části jsem se zaměřila na vnitřní komunikaci a to zejména se zaměstnanci. Výstupem bakalářské práce je soubor návrhů vedoucích ke zlepšení komunikace mezi managementem firmy a zaměstnanci a mezi managementem firmy a uchazeči o práci. Bachelor thesis deals with improvements sugges...

Kujdes hendekun: Shqipëria në Europë: perspektiva dhe sfida

International audience; Sfidat e integrimit të Shqipërisë në BE janë të ndryshme dhe jo domosdoshmërish kanë të bëjnë vetëm me përparimin e vendit në konsolidimin e demokracisë, sundimin e ligjit dhe të ekonomisë së tregut. Në këtë punim perspektivat e integrimit shihen në funksion të ndikimit të shumë faktorëve si çështjet e identitetit, ekonomisë, sigurisë, dhe të demokratizimit në nivel lokal, rajonal dhe evropian. Kjo qasje nxjerr një tablo të gjerë dhe realiste jo vetëm të sfidave me të ...

Perspektivat dhe sfidat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian

International audience; Sfidat e integrimit të Shqipërisë në BE janë të ndryshme dhe jo domosdoshmërish kanë të bëjë vetëm me përparimin e vendit në konsolidimin e demokracinë, sundimin e ligjit dhe të ekonomisë së tregut. Në këtë punim perspektivat e integrimit shihen në funksion të ndikimit të shumë faktorëve si çështjet e identitetit, ekonomisë, sigurisë, dhe të demokratizimit në nivel lokal, rajonal dhe europian. Kjo qasje nxjerr një tablo të gjerë dhe realiste jo vetëm të sfidave me të c...