LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2008 (1)
2009 (1)
2016 (1)

Access Mode

Document Type

Other (2)
Article (1)
3 documents, page 1 of 1

Doğu Anadolu ve Nahçivan Bölgesinin Tarihi ve Mimarlık Abidelerinin Turistik Açıdan Tebliği (Ortaçağ Seyyahlarının “Seyahatname”leri Esasında)

Ağalarlı, Mübariz (2016)
Orta çağlar dövründə Şərqi Anadolu və Naxçıvan bölgəsi siyasi, iqtisadi və strateji baxımdan olduqca əhəmiyyətli bir bölgə durumundaydı. Həmin dövrdə Şərqlə Qərbi bir-birinə bağlayan mühüm karvan yollarının keçdiyi bu bölgələr zəngin ticarət karvanlarının, əzəmətli orduların, diplomatik elçilik heyətlərinin, macəra axtaran səyyahların diqqət mərkəzində olmuş, müsəlman və qeyri- müsəlman səyyahların qələminin məhsulu olan bir çox “Səyahətnamə”lərin mövzusuna çevrilmişdir. Bu dövrdə Şərq Anadol...

Par les rues de Icheri Sheher - Bakou, Azerbaïdjan

EYYUBOVA , Aygun; de Pablo , Elisabeth; Stockinger , Peter; LEGRAND , Valérie (2009)
Icheri Sheher (Ichari Shahar, Itcheri Cheher - la Ville Interne), ou encore Köhne Sheher (la Vieille Ville) est une forteresse située au centre de Bakou. Elle part du bord de la mer Caspienne, avec Qiz Qalasi (la Tour de la Jeune Fille), symbole de la capitale. Icheri Sheher est la partie la plus ancienne de Bakou. En décembre 2000, Icheri sheher est devenue le premier site en Azerbaïdjan classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. La plupart de ses murs et de ses tours survivent. Icheri Sheher...

Musique azerbaïdjanaise et Mugam azerbaïdjanais.

Eyyubova, Aygün; Bonnemazou, Camille (2008)
Corpus PCM (Patrimoine Peuples et Cultures du Monde); Malik və Elşən Mənsurovlar, Kamran Kərimov Azərbaycan musiqiçiləridir. Onlar müvafiq olaraq tar, kamança və nagara Azərbaycan musiqi alətlərində çalırlar.Onların geniş repertuarına ən əvvəl milli klassik musiqi növü olan muğam, həmçinin milli xalq mahnıları da daxildir. Öz istedadları ilə həm Azərbaycanda, həm də Qərbdə tanınan ustadlar uzun illərdən bəri Azərbaycan xanəndələrini müşayiət edirlər. Lakin onların solo-konsertləri heç də az u...