LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2007 (1783)
2015 (830)
2006 (652)
2011 (577)
2012 (522)
View more
Publication Year

2007 (1783)
2015 (830)
2006 (652)
2011 (577)
2012 (522)
2010 (518)
2013 (482)
2016 (451)
2014 (422)
2008 (381)
2005 (343)
2009 (287)
2004 (142)
2017 (97)
1996 (82)
1982 (71)
2002 (44)
2003 (42)
2018 (40)
2001 (25)
1992 (24)
2000 (22)
1998 (20)
1990 (18)
1999 (17)
1995 (16)
1988 (15)
1989 (15)
1991 (14)
1984 (11)
1983 (8)
1985 (8)
1993 (7)
1979 (6)
1973 (5)
1976 (5)
1978 (5)
1994 (5)
1975 (4)
1977 (3)
1987 (3)
1970 (2)
1980 (2)
1924 (1)
1931 (1)
1932 (1)
1967 (1)
1968 (1)
1969 (1)
1974 (1)
1986 (1)
1997 (1)

Access Mode

Open Access (8035)

Document Type

Article (7410)
Book (237)
Doctoral thesis (191)
Conference object (142)
Part of book or ch... (33)
View more
Document Type

Article (7410)
Book (237)
Doctoral thesis (191)
Conference object (142)
Part of book or ch... (33)
Research (13)
Review (9)
Report (3)
Bachelor thesis (1)
Unknown (1)

8035 documents, page 1 of 804

Złudne odpowiedniki białorusko-polskie

Radosław Kaleta (2015)
False equivalents in Belarusian-Polish linguistics The paper reviews false equivalents (in a broad sense of the term) in two Slavic languages: Polish and Belarusian. There are not many materials concerning Belarusian-Polish false equivalents, let alone a dictionary. Various types of Belarusian-Polish false equivalents are described and compared on the basis of examples taken from dictionaries and books. The analysis shows that false equivalents in Belarusian-Polish linguistics are a topic...

Правядзенне камасацыі на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) : аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук : 07.00.02 / Гарматны Віталь Пятровіч ; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Гарматны, Віталь Пятровіч (2016)
Работа выканана ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Навуковы кіраўнік – Зялінскі Пётр Іосіфавіч, доктар гістарычных навук, прафесар, прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Мэта дысертацыйнага даследавання – на падставе аналізу дакументальных крыніц і навуковай літаратуры вызначыць змест і асноўныя напрамкі правядзення польскімі ўладамі камасацыі ў Заходняй Беларусі ў 1921– 1939 гг., паказаць яе галоўныя ...

XIX стагоддзе ў гісторыі беларуска-польскіх літаратурных сувязей

Бахановіч, Н. Л. (2016)
Раздел 1. Диалог культур в открытом информационном обществе

Друкапісы Зміцера Вішнёва

Скарапанава, Ірына Сцяпанаўна (2012)

Сацыяльна-эканамічныя ўмовы развіцця прамысловага прадпрымальніцтва ў Беларусі (другая палова XIX – пачатак XX ст.)

Бурачонак, А. В. (2014)
Артыкул прысвечаны характарыстыцы сацыяльна-эканамічных умоў развіцця прамысловага прадпрымальніцтва на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХІХ — пачатку ХХ ст. Аўтарам прааналізаваны такія працэсы, як мадэрнізацыя транспартнай інфраструктуры, станаўленне крэдытна-банкаўскай сістэмы, змены ў інстытуцыянальнай структуры рынку, паказана іх роля ў фарміраванні дзелавога асяроддзя прадпрымальніцкай дзейнасці ў беларускіх губернях на працягу парэформеннага перыяду. The article is devoted to th...

Не забуду я ракі

(2007)
Не забуду я ракі, / Што зімой марозіла. / Не забуду я таго, / Не забуду возера.

Харакцер вызнала

(2007)
Харакцер вызнала, / Харакцер ой какой. / Гаваріт люблю, / А сам пашел к другой.