LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (4277)
2015 (4079)
2017 (3874)
2014 (3713)
2013 (3123)
View more
Publication Year

2016 (4277)
2015 (4079)
2017 (3874)
2014 (3713)
2013 (3123)
2012 (2756)
2011 (2209)
2010 (1922)
2009 (1591)
2008 (1107)
2007 (982)
2006 (763)
2004 (636)
2005 (635)
2003 (623)
2002 (534)
2001 (517)
2000 (491)
1999 (469)
1998 (394)
1997 (390)
1992 (381)
2018 (378)
1996 (374)
1979 (363)
1993 (361)
1994 (345)
1984 (343)
1995 (341)
1989 (328)
1991 (328)
1990 (309)
1987 (305)
1986 (303)
1985 (299)
1980 (297)
1988 (297)
1981 (280)
1983 (279)
1978 (254)
1982 (251)
1977 (227)
1974 (204)
1976 (204)
1975 (201)
1973 (164)
1972 (148)
1970 (128)
1967 (126)
1971 (122)
1968 (113)
1966 (106)
1969 (100)
1965 (95)
1963 (86)
1962 (84)
1964 (84)
1961 (67)
1958 (66)
1951 (64)
1910 (58)
1953 (58)
1960 (57)
1954 (55)
1959 (55)
1935 (49)
1955 (49)
1956 (48)
1950 (47)
1916 (46)
1918 (45)
1934 (45)
1909 (44)
1936 (44)
1957 (43)
1905 (42)
1917 (42)
1912 (41)
1940 (41)
1952 (41)
1913 (40)
1915 (40)
1945 (40)
1906 (39)
1932 (39)
1949 (39)
1907 (38)
1928 (38)
1924 (37)
1929 (37)
1944 (37)
1946 (37)
1911 (36)
1937 (36)
1941 (36)
1939 (35)
1942 (35)
1943 (35)
1922 (34)
1938 (34)

Access Mode

Open Access (46058)

Document Type

Master thesis (15504)
Other (9987)
Report (6856)
Bachelor thesis (5199)
Article (4539)
View more
Document Type

Master thesis (15504)
Other (9987)
Report (6856)
Bachelor thesis (5199)
Article (4539)
Research (2738)
Unknown (726)
Book (489)
Part of book or c... (334)
Doctoral thesis (320)
Preprint (129)
Lecture (105)
Conference object (81)
External research ... (61)

46058 documents, page 1 of 4606

Musikkterapi og demens. Musikk som supplerende verktøy i sykepleien for å skape glede og psykisk velvære hos eldre pasienter med demens

Hagen, Jekaterina Tamm (2013)
Hensikt med dette litteraturstudiet var å finne ut hva den tilgjengelige forskningen sier om musikkens effekt på psykisk velvære til eldre pasienter ved demens. Målet var å finne ut om musikk kan brukes som supplerende verktøy i sykepleien. Resultatet tydeliggjorde at musikk har god effekt på psykisk velvære til eldre med demens. Musikk bør være et fast tilbud i demensomsorgen i tillegg til den eksisterende behandlingen.

Større frihet og større trygghet. En empirisk studie av erfaringer etter fem års fordypning i åndelig veiledning

Petersen, Kjersti Gulli (2013)
Da jeg startet på arbeidet med denne masteravhandlingen, var jeg nysgjerrig på hva slags spor disse fem årene med fordypning i åndelig veiledning har satt i dem som har deltatt i utdanninga. Var det mulig å registrere konkrete endringer, og innenfor hvilke områder hadde endringene funnet sted? Tesen min om at det finnes spor i den enkelte i form av endring, er bekreftet i dette materialet. En av forklaringene kan være at de har valgt å fordype seg i noe de har vær...

Toktrapport [12/10 - 10/11, 1982]

Johannessen, Arne; Monstad, Terje; Wiborg, Kristian Fredrik (1983)

Årsmelding 1992

Fiskerirettlederen i Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord; Grønvik, Anne (1993)

Adopsjon av jordbruksinnovasjoner i Misungwi, Tanzania

Haavik, Torgeir (2003)
This thesis is the result of investigations of the agricultural practices in Misungwi district in Tanzania. The background for the research is the rough conditions for agriculture in the district and an assumption that new practices can lead to better results in the form of increased harvests and reduced work load. Many practices are currently being introduced to a large number of farmers in Misungwi through a project intervention by CARE. The central objective of the thesis is...