LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2015 (16)
2013 (15)
2016 (9)
2017 (9)
2014 (6)
View more
Publication Year

2015 (16)
2013 (15)
2016 (9)
2017 (9)
2014 (6)
1974 (5)
2012 (5)
1967 (4)
1971 (4)
1975 (4)
1968 (3)
1973 (3)
1953 (2)
1966 (2)
1969 (2)
1972 (2)
1981 (2)
1990 (2)
2011 (2)
1954 (1)
1963 (1)
1964 (1)
1965 (1)
1970 (1)
1976 (1)
1988 (1)
1992 (1)
2008 (1)

Access Mode

106 documents, page 1 of 11

Zaštitni efekat nekih holinolitika kod trovanja arminom

Bošković, B.; Potkonjak, D.; Stern, P. (1964)
Ispitan je zaštitni efekat 9 holinolitika i jednog inhibitora holinacetilaze na miševima trovanim arminom. Zaštitni efekat kod 1 LD50 armina dobiven je s hidroksizinom, disipalorn i ponalidom. Antrenil i atropin metilnitrat u kombinaciji sa piridin aldoksim methloridom (PAM-2 CI) spasili su 50% tretiranih životinja od 4 LD50 armina, aturban i PAM-2 CI od 8 LD50 otrova.

Poticaj akademika Žarka Dadića istraživanju islamskih rukopisnih tekstova, posebno u Bosni i Hercegovini

Hadžibegović, Zalkida (2017)
Akademik Žarko Dadić, kao profesor i mentor, na poseban način je utjecao na razvijanje svijesti svojih studenata o nužnosti razumijevanja međusobne interakcije znanosti, povijesti i filozofije znanosti, kao i njihove povezanosti s razvojem društva i civilizacija uopće. Na tom putu učenja i proučavanja povijesti i filozofije znanosti i matematike, akademik Žarko Dadić je bio nesebičan i briljantan mentor svojim studentima, posebno u izboru tema i znanstvenih istraživanja za magistarske radn...

JEZIČKE SPECIFIČNOSTI U ROMANU KNJIGA O UNI FARUKA ŠEHIĆA

Hrnjica, Samra (2017)
U radu se iznose osnovne značajke jezičkoga izričaja u romanu Knjiga o Uni s posebnim naglaskom na fonološke i leksičke, dok su morfološke i sintaksičke sporadično pomenute. Slika ikavskošćakavskih govora na području Bihaćke krajine oslikava se u piščevom idiolektu, posebno na fonetskom nivou u vidu stabilnog vokalizma, ikavskog refleksa jata u jeziku likova sa različitim odstupanjima, jasno izdiferenciranih fonetsko-fonoloških razlika afrikatskih parova, fonema h i f i sl. Šehićeva leksika u...

Opće operativno taktičke mjere i taktika primjene kriminalističkog prikupljanja obavijesti od građana

Shaqiri, Kemail; Qollaku, Fatmir (2015)
Kriminalistika je suvremena znanost koja se bavi istraživanjem i otkrivanjem krivičnih djela i njihovih počinitelja. Uspješno, istraživanje i otkrivanje krivičnih djela, prije svega prethodno zavisi od poduzimanja niza radnji i postupaka, te drugih mjera u sprječavanju i otkrivanju počinitelja krivičnih djela, preko svojih općih i posebnih metoda istraživanja. Te metode su oblici djelovanja i aktivnosti koje poduzimaju ovlaštene službene osobe, koje su usmjerene prema kriminalitetu kao masovn...

Uticaj savremenog političko-teritorijalnog ustroja na promjene u naseobinskom sistemu Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na sarajevsko naselje Dobrinja

Mirić, Ranko (2015)
Following the Dayton Agreement, the 1071-km long Inter-Entity Boundary Line (IEBL) divides Bosnia and Herzegovina into two entities. Being the result of political agreements, the division ignored almost all geographical aspects of a functional organisation of state space, and only accelerated its geographic, economic, social, political-territorial and functional disintegration. The political-legal framework within which Bosnia and Herzegovina functions as an independent state is a world class...