LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2015 (17)
2013 (15)
2016 (9)
2017 (9)
2018 (6)
View more
Publication Year

2015 (17)
2013 (15)
2016 (9)
2017 (9)
2018 (6)
1974 (5)
2012 (5)
1967 (4)
1971 (4)
1975 (4)
2014 (4)
1968 (3)
1973 (3)
1953 (2)
1966 (2)
1969 (2)
1972 (2)
1981 (2)
1990 (2)
2011 (2)
1954 (1)
1963 (1)
1964 (1)
1965 (1)
1970 (1)
1976 (1)
1988 (1)
1992 (1)
2006 (1)
2008 (1)

Access Mode

112 documents, page 1 of 12

Utjecaj sigurnosnog menadžmenta na dizajniranje procesa suzbijanja poreskog kriminala

Čolaković, Edin (2017)
Porezna utaja je svjesna nezakonita kriminalna aktivnost koja se javlja u tradicionalnom obliku, a razvojem globalnih odnosa u svijetu poprima oblike organiziranog kriminala i spada u teška kaznena djela. Kazneno djelo porezne utaje predstavlja globalni fenomen i sverastući problem, koji nije dovoljno istražen. Subjektivna namjera i izražena volja počinitelja utaje poreza, očituje se radnjama izvršenja u domeni individualnih osobina počinilaca i konkretnih specifičnih ponašanja izvršilaca. Si...

Pojava neuroza u nekim poduzećima Bosne i Hercegovine

Maček, Olga; Marjanac, A. (1967)
Izvedena je pilotska studija prevalencije neuroza na uzorku radnika i radnica iz 9 poduzeća u Bosni i Hercegovini. Ispitivanje je izvršeno primjenom epidemiološke metode, a obuhvatilo je 966 radnika (604 žene i 362 muškarca) u dobi od 21 do 55 godina. Ispitivanjem je utvrđena prevalencija neuroza i neurotičnih simptoma sa stopom od 29.3% kod ispitivanih muškaraca i 58,5% kod ispitanih žena; u tim je grupama utvrđeno težih neuroza 9,7% kod ispitanih muškaraca i 14,9% kod ispitanih žena. Ti su ...

Robovi u srednjovjekovnoj Bosni

Hodžić, Mehmed (2016)
Predmet ovoga rada je prikaz najnižeg sloja na društvenoj ljestvici srednjovjekovne bosanske države – robova. Na osnovu izvorne građe i relevantne literature autor nastoji objasniti položaj i status koji su robovi zauzimali u Bosni u srednjem vijeku. Bosna je tokom srednjeg vijeka od kršćanske Evrope smatrana heretičkom zemljom te je kao takva predstavljala bogat izvor za nabavku roblja. Autor se dotiče i načina na koji se postajalo robom, a u fokusu rada je prikaz njegovog pravnog i socijaln...

ŽENSKI MUZEJI DANAS: NJIHOVO STVARANJE, CILJEVI I DOPRINOS ИСТОРИЈИ

Vaquinhas, Irene (2015)
This paper provides an overview of the main women’s museums existing worldwide, taking as its source the International Association of Women’s Museums. It also explores the history of their creation and problematises their relationship with women’s history and the concept of gender museology. It examines the principal vectors, missions and strategic lines of this category of museum and the structural themes of their respective permanent exhibitions, assessing the main approaches that have been...

Pravda Na Tlu Evrope. Zakonski Principi u Proširenoj evropi,

J.O. Frosini; M. Lupoi; M. Marchesiello (2006)
Foreword by M. Marchesiello - S. Bjekoviæ, Harmonization of the Legal System of Montenegro and EU Law - N. Prokopenko (updated by I. Damjanovski), The Approximation of the Macedonian Legal System to the Acquis Communautaire - D. Mutapèiæ, The Harmonisation of the Bosnia and Herzegovina Legal System with the Acquis Communautaire - R. Dragiæeviæ-Dièiæ, The Main Innovations in the New "Yugoslav" Law on Criminal Proceedings - A. Uzelac, The Rule of Law and the Croatian Judicial System: Court Dela...

Talog prašine kao mjerilo zagađenosti atmosfere

Petrović, Živana (1967)
Ovaj rad predstavlja prilog tvrdnji da se talog prašine na tlu ne može uzimati kao mjerilo zagađenosti atmosfere prašinom, iako se to i danas čini. Talog nije proporcionalan koncentraciji čestica u zraku, čak ni na jednom istom sakupljačkom mjestu. Kao osnov za tu postavku uzeti su i obrađeni odnosi taloga i Iebdeće radioaktivne prašine u Sarajevu i na drugim mjestima SFRJ u periodu od 1961. do 1964. godine. Pokazalo se da se odnos između istaložene i lebdeće prašine stalno mijenja i ne posto...

Usmene predaje o hudamu iz Harmana

Dervišević, Amira (2016)
U okviru mitoloških predaja zabilježenih među bošnjačkim stanovništvom u Bosni kao posebna skupina izdvajaju se predaje o hudamu. Okosnicu tih kazivanja čine tradicijska vjerovanja u nadnaravno biće koje se pojavljuje u prostorima u kojima borave ljudi i lupom ili razbijanjem suđa upozorava ukućane na održavanje čistoće doma. Zabilježene predaje vezuju se za određena mjesta, ali i ljude koji su, vjerovalo se, posjedovali vlastitog uslužnog duha. U radu se kroz usporedbu današnjih mitoloških p...

Multidisciplinarni pristup provođenju radnje prepoznavanja osoba u kriminalističkoj istrazi

Fazlić, Adnan; Deljkić, Irma (2017)
Radom je oslovljena problematika provođenja radnje prepoznavanja osoba u kriminalističkoj istrazi sa naglaskom na multidisciplinarni pristup, koji prvenstveno implicira krivičnoprocesnu, kriminalističku i psihološku komponentu. Naime, primarna intencija rada jeste ukazati na značaj i nužnost multidisciplinarnog pristupa kod provođenja radnje prepoznavanja osoba, s ciljem identifikacije rizika pogrešnih prepoznavanja osoba koji se mogu javiti u kriminalističkoj praksi. S tim u vezi, predmet ra...