LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2013 (20640)
2012 (20429)
2011 (20186)
2014 (20104)
2010 (20006)
View more
Publication Year

2013 (20640)
2012 (20429)
2011 (20186)
2014 (20104)
2010 (20006)
2015 (19935)
2009 (18112)
2008 (17552)
2016 (16271)
2017 (14972)
2007 (12160)
2006 (6966)
2018 (510)
2005 (205)
2003 (109)
2004 (105)
2001 (75)
2002 (59)
2000 (35)
1999 (33)
1998 (26)
1997 (23)
1949 (19)
1947 (15)
1995 (15)
1996 (12)
1946 (9)
1948 (7)
1993 (7)
1994 (5)
1971 (3)
1977 (3)
1980 (3)
1985 (3)
1986 (3)
1964 (2)
1969 (2)
1970 (2)
1972 (2)
1973 (2)
1976 (2)
1979 (2)
1981 (2)
1983 (2)
1984 (2)
1987 (2)
1992 (2)
1891 (1)
1965 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1978 (1)
1982 (1)
1988 (1)
1989 (1)
1990 (1)
1991 (1)
201 (1)
210 (1)

Access Mode

Restricted (156369)
Open Access (52802)

Document Type

Master thesis (89001)
Bachelor thesis (76536)
Unknown (22152)
Doctoral thesis (12582)
Article (5643)
View more
Document Type

Master thesis (89001)
Bachelor thesis (76536)
Unknown (22152)
Doctoral thesis (12582)
Article (5643)
Conference object (1813)
Other (1365)
Report (1358)
Part of book or c... (246)
Book (234)
Lecture (61)
Preprint (27)
Review (23)
Patent (18)
Research (13)
Contribution for ne... (3)

Data Provider

National Repos... (159422)
Digital library... (43285)
Repository of the... (919)
Univerzitní repoz... (877)
DSpace at VSB Tec... (459)
View more
Data Provider

National Repos... (159422)
Digital library... (43285)
Repository of the... (919)
Univerzitní repoz... (877)
DSpace at VSB Tec... (459)
Envigogika (436)
Envigogika (427)
Central European ... (319)
Trendy Ekonomiky ... (249)
AntropoWebzin (243)
AntropoWebzin (238)
Pedagogická Orien... (180)
Ostium (176)
Malacologica Bohe... (142)
Paidagogos (142)
E-LIS (131)
Tělesná Kultura (128)
Scientia in Educa... (122)
DETUROPE (113)
Lesnícky Časopis (109)
Psychologie pro P... (104)
Acta Informatica ... (100)
Trendy v podnikání (87)
Hyper Article en L... (87)
INRIA a CCSD elect... (87)
Obrana a Strategie (86)
Civil Engineering ... (86)
Acta Universitatis... (84)
Hyper Article en L... (83)
Historicka Sociologie (66)
DOAJ-Articles (61)
Acta Oeconomica Pr... (57)
Slovenský Národopis (55)
Historie - Otázky ... (55)
Muzeológia a Kultú... (52)
Sociální Pedagogika (51)
Psychology and its... (49)
Časopis pro Modern... (49)
Koroze a Ochrana M... (49)
Hrčak - Portal of ... (49)
Apparatus. Film, M... (43)
Institutional repo... (43)
Studie z Aplikovan... (42)
Kulturní Studia (40)
Acta Universitatis... (38)
Politics in Centra... (32)
Digitalni Knihovna... (25)
Ergo (21)
Acta Universitatis... (21)
Digitalna knjižnic... (18)
Hochschulschriften... (18)
Repository of the ... (14)
Zurich Open Reposi... (13)
Social Science Ope... (12)
EconStor (11)
Lirias (11)
Jagiellonian Univer... (8)
E-psychologie (5)
Research Papers in ... (4)
JAIRO (3)
Hal-Diderot (3)
ART-Dok (3)
JRC Publications Re... (3)
Digital library of ... (3)
Universiteit van Am... (3)
Ghent University Ac... (3)
BASE (Open Access A... (2)
Archivio istituzion... (2)
Dione (Διώνη) (2)
Online Research Dat... (2)
UCL Discovery (2)
MPG.PuRe (2)
Cadmus, EUI Researc... (2)
Edukacja Elementarn... (1)
EPJ Web of Conferences (1)
Metalurgija (1)
Acta Universitatis ... (1)
Fraunhofer-ePrints (1)
Organic Eprints (1)
ARCHIVO DIGITAL PAR... (1)
Helsingin yliopisto... (1)
Digital Library of ... (1)
Repositorio Digital... (1)
Theseus (1)
Oxford University R... (1)
Archivio istituzion... (1)
Repertorio Competen... (1)
Archivio istituzion... (1)
Repositório Científ... (1)
HAL-ENS-LYON (1)
Publikationsserver ... (1)
Publikationer från ... (1)
King's Research Portal (1)
Theses@asb (1)
Archive institution... (1)
Munich RePEc Person... (1)
edoc (1)
Dokumenten-Publikat... (1)
Research Repository... (1)
DSpace at UFPR (1)

Related to communities

209171 documents, page 1 of 20918

Anti-noise Protective Agents in Tractors

Tulis, Jiří (2010)
Cílem bakalářské práce je protihluková opatření traktorů. V této práci jsem se zaměřil na vliv chtěného i nechtěného hluku na člověka a na důsledky tím spojené. V další části jsem se zabýval letmým výpočtem hluku a vibrací jednotlivých zdrojů a průzvučností těles. Tyto výpočty jsou velmi složité a komplikované, ale pro můj účel jsem je zjednodušil a použil jen ty základní. Dalším postupem je odstranění hluku konstrukčními úpravami, které se hojně používají. Ke konci jsem napsal používané mate...

Návrh obnovy roubené stavby

Beníček, Tomáš (2016)
The subject of the dissertation is to assess the current condition of the former parsonage in Hynčice built in the middle of the 16th century and suggest repair of the damaged elements. The first section of this work is focused on the history of Hynčice and the construction techniques, which were distinctive for the region. The object was focused and technical drawing documentation was produced. This served as the basis for subsequent research of the structural soundness of the construction. ...

Strategic analysis of the company

Matoušková, Irena (2008)
This bachelor thesis focuses on Strategic analysis of the Algon-plus, a.s. company and evaluation of suitable future strategy based on evaluated data. The data is processed on the bases of analyses of external and internal environment. All the original data was provided by Algon Plus-auto company. External environment is represented by the analysis of micro and macro of the company´s surroundings. Here the results of the PEST analyses are primary. Internal environment analysis comprises the a...

Minimum wage in the Czech Republic and in the European Union.

Málková, Lucie (2009)
This work deals with the issue of minimum wage. The statutory minimum wage -- as a labour market intervention -- is often perceived in a negative way. In spite of these opinions, the majority of European Union's countries use this instrument. Among others, there are summarized basic functions and impacts of the minimum wage in the theoretical part of this paper. Next part describes the development of the minimum wage in the Czech Republic. The analytical part of this work deals with a compari...

Simulation of ultrasound sequences in contrast mode

Staňková, Jana
Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je zaměřeno na kontrastní látky používané při kontrastním ultrazvukovém zobrazení. Důležitou částí je popis používaných perfuzních mode-lů se zaměřením získat perfuzní parametry a analyzovat tak perfuzní křivky získané měřením kontrastní látky v čase. Druhá část se věnuje navr...

Variants of Financing of Fixed Assets Acquisition

Kohout, Matěj (2017)
Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování dlouhodobého majetku. Informuje o finančním stavu společnosti a o jejích možnostech, jakým lze financovat pořízení majetku. Dále srovnává různé nabídky úvěrů a leasingu, které jsou dostupné na trhu, a na závěr vyhodnotí který způsob financování je pro společnost nejvhodnější. This bechelor´s thesis is focused on variatons of financing fixed assets. Informs about finacial state of company and its options with which it can finance purchasi...

Vascular Endothelial Growth Factor Expression and its Application in Vascular Tissue Engineering

Mikulová, Barbora (2017)
This paper deals with the expression of vascular endothelial growth factor (vascular endothelial growth factor, VEGF) and its use in tissue engineering of vascular wall. During the work interaction of endothelial cells with the modified fibrin-based biomaterial into which vascular endothelial growth factor (VEGF-A121) has been incorporated was monitored. This modification supported the adhesion and growth of endothelial cells. Vascular endothelial growth factor VEGF-A121 is signal glycoprotei...

Building of the main grandstand and head office Grand Prix Brno

Snášel, Michal (2012)
Cílem diplomové práce je navržení nové budovy ředitelství závodního okruhu v blízkosti Brna. Závodní okruh byl postaven v roce 1987. Pořádání závodních klání má zde tradici již od roku 1930. Současné stavby z roku 1987 již nevyhovují potřebám okruhu, obzvláště jde li o závodní akce Evropského a světového významu. Navržená budova vychází z technického a logicko-racionálního návrhu, který se opíral o znalost provozu v nově budovaných areálech pro Formule1 po celém světě. The master's thesis ...

Bank account

Matějka, Filip (2015)
Cizojazyčné resumé The thesis is dedicated to the matter of a bank account. The bank account is considered to be a financial product that serves for depositing of temporarilly free financial funds and primarily for realizing cashless payment system. The aim of this thesis is to provide an analysis of current applicable and effective legislation considering the bank account in Civil Code, where newly contained the bank account legislation as a result of recodification of private law. In some s...