LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2011 (18341)
2010 (18225)
2012 (18027)
2013 (18007)
2015 (17513)
View more
Publication Year

2011 (18341)
2010 (18225)
2012 (18027)
2013 (18007)
2015 (17513)
2014 (17457)
2009 (16102)
2008 (15988)
2016 (14048)
2017 (13369)
2007 (12044)
2006 (7199)
2018 (4899)
2005 (189)
2003 (90)
2004 (87)
2001 (64)
2002 (48)
1999 (28)
2000 (28)
1949 (19)
1947 (16)
1998 (16)
1995 (15)
1997 (14)
1996 (11)
1946 (9)
1948 (7)
1993 (6)
1994 (4)
1971 (3)
1977 (3)
1980 (3)
1985 (3)
1986 (3)
1964 (2)
1969 (2)
1970 (2)
1972 (2)
1973 (2)
1976 (2)
1979 (2)
1981 (2)
1983 (2)
1984 (2)
1987 (2)
1891 (1)
1965 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1978 (1)
1982 (1)
1988 (1)
1989 (1)
1990 (1)
1991 (1)
1992 (1)
201 (1)
210 (1)

Access Mode

Restricted (160223)
Open Access (31811)
Closed Access (4)
Embargo (1)

Document Type

Master thesis (91930)
Bachelor thesis (78143)
Doctoral thesis (13037)
Article (6387)
Conference object (1929)
View more
Document Type

Master thesis (91930)
Bachelor thesis (78143)
Doctoral thesis (13037)
Article (6387)
Conference object (1929)
Report (1531)
Part of book or c... (255)
Unknown (255)
Book (244)
Preprint (32)
Review (23)
Patent (18)
Research (12)
Contribution for ne... (3)
Other (1)

Data Provider

National Repos... (162280)
Digital library... (22731)
Repository of the... (906)
Univerzitní repoz... (835)
DSpace at VSB Tec... (457)
View more
Data Provider

National Repos... (162280)
Digital library... (22731)
Repository of the... (906)
Univerzitní repoz... (835)
DSpace at VSB Tec... (457)
Envigogika (432)
Envigogika (432)
Central European ... (318)
AntropoWebzin (247)
Trendy Ekonomiky ... (246)
AntropoWebzin (243)
Historicka Sociol... (233)
Ostium (230)
Pedagogická Orien... (180)
Svět Literatury (152)
Malacologica Bohe... (143)
Paidagogos (142)
Tělesná Kultura (128)
DETUROPE (123)
Scientia in Educa... (122)
Lesnícky Časopis (109)
Psychologie pro P... (104)
Trendy v podnikání (101)
Acta Informatica ... (100)
Civil Engineering ... (98)
Acta Universitatis... (98)
Obrana a Strategie (92)
Historie - Otázky ... (87)
Hyper Article en L... (87)
INRIA a CCSD elect... (87)
Hyper Article en L... (83)
Slovenský Národopis (69)
Muzeológia a Kultú... (68)
DOAJ-Articles (61)
Acta Universitatis... (60)
E-LIS (59)
Acta Oeconomica Pr... (57)
Slovo a Smysl (56)
Sociální Pedagogika (56)
Koroze a Ochrana M... (54)
Pražské Egyptologi... (52)
HRČAK - Portal of ... (51)
Psychology and its... (49)
Časopis pro Modern... (48)
Acta Universitatis... (47)
Kulturní Studia (44)
Institutional repo... (44)
Apparatus. Film, M... (43)
Studie z Aplikovan... (42)
Politics in Centra... (36)
Digitalni Knihovna... (28)
Business & IT (24)
Ergo (21)
Social Science Ope... (20)
Hochschulschriften... (18)
Digitalna knjižnic... (17)
Zurich Open Reposi... (13)
Lirias (13)
EconStor (11)
Mezinárodní vztahy (6)
Hal-Diderot (6)
E-psychologie (5)
Digital library of ... (5)
HAL-INSA Toulouse (4)
Archivio istituzion... (4)
HAL-ENS-LYON (4)
HAL-Lyon 3 (4)
Mémoires en Science... (3)
Nordisk humaniora-e... (3)
Repository of the U... (3)
HAL-Pasteur (3)
HAL AMU (3)
ART-Dok (3)
Research Papers in ... (3)
ArtXiker - @HAL (3)
HAL-IRD (3)
Munich RePEc Person... (3)
JRC Publications Re... (3)
HAL Descartes (3)
HAL-Inserm (3)
HAL Clermont Univer... (3)
Ghent University Ac... (3)
Helsingin yliopisto... (2)
Archivio istituzion... (2)
Online Research Dat... (2)
Publikationer från ... (2)
MPG.PuRe (2)
Repository TU/e (2)
Cadmus, EUI Researc... (2)
Online Research @ C... (2)
Universiteit van Am... (2)
Edukacja Elementarn... (1)
EPJ Web of Conferences (1)
Acta Universitatis ... (1)
BASE (Open Access A... (1)
Fraunhofer-ePrints (1)
ARCHIVO DIGITAL PAR... (1)
Warwick Research Ar... (1)
Dione (Διώνη) (1)
HAL-Rennes 1 (1)

Related to communities

192039 documents, page 1 of 19204

Vliv skladovacích podmínek na metabolický profil jablek

Duroňová, Kateřina (2012)
Cílem předložené disertační práce byla komplexní analýza změn obsahu mastných kyselin, enzymových a nízkomolekulárních antioxidantů v plodech jablek a s tím související hodnocení vnímavosti vůči původcům skládkových chorob u jablek dlouhodobě uchovávaných za různých podmínek. Hlavní část práce byla věnována studiu vlivu dlouhodobého skladování jablek v modifikované atmosféře se sníženým obsahem kyslíku a v referenční „normální“ atmosféře po dobu šesti měsíců. Další část práce byla věnována st...

Návrh konstrukce trubkového svazku generátoru páry

Klíma, Martin (2012)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu stávajícího provedení a nový konstrukční návrh trubkového svazku generátoru páry na základě využití metody konečných prvků v softwaru ANSYS. Dále bude náplní práce zohledňující způsoby provozu zařízení a návrh plánu revizních kontrol míst, která budou nejkritičtější. Součástí příloh je modelová dokumentace v programu SolidWorks. Diploma thesis is focused on analisis of the steam generator tube bundle on the basis calculation by the finite elements met...

Konstrukce natáčivé frézovací hlavy

Orság, Petr (2008)
Cílem této práce je studie variant natáčivých frézovacích hlav pro CNC stroje.Zpráva popisuje konkrétní konstrukční řešení natáčivé frézovací hlavy pro frézovací stroj, součástí je také technická zpráva a ekonomické zhodnocení. This work deal with different variants of the turning milling heads for CNC machines.The report depicts actual design solution of the turning milling head formilling machine, including technical report and economical conclusions. C

The Effect of Taping Applied on the Skin with the Orientation along the Muscle Fibres of Underlying Muscle on the Activity of this Muscle

Vrbová, Martina (2016)
The Effect of Taping Applied on the Skin along with the Orientation Muscle Fibres of the Underlying on the Muscle Activity of this Muscle BACKGROUND: Taping, a straight-chain applications naplasfovych tension on the skin Tapovan areas with the aim of a preventive or therapeutic input in the musculoskeletal system, in current clinical practice used many methods. Presto has not yet been satisfactorily objectively assess the effect of taping on muscle activity and is also missing a job that woul...

The Importance of Self-Reported Medication Adherence in the Evaluation of the Effectiveness of Pharmacotherapy

Ládová, Kateřina (2015)
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and Clinical Pharmacy Candidate: Mgr. Kateřina Ládová Supervisor: PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.; PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. (Consultant) Title of Doctoral Thesis: The Importance of Self-Reported Medication Adherence in the Evaluation of the Effectiveness of Pharmacotherapy Introduction and Objective: Medication adherence (MA) is a highly variable factor affecting the response to the therapy. Esp...

Česká ekonomika a EMU : (Teze vystoupení)

Janáček , Kamil (2012)
International audience; V tomto článku se autor zabývá tím, zda česká ekonomika odpovídá kritériím pro vstup do Evropské měnové unie. Přestože není česká ekonomika vázaná Maastrichtskou dohodou, splňuje všechna její kritéria, až na míru inflace. Přesto autor doporučuje odklad přijetí eura o dva roky od vstupu do Evropské unie, a to kvůli strukturálním nedostatkům českých makroekonomických parametrů.

Mobile robot in smart house

Kuparowitz, Tomáš (2013)
Zadáním této práce je prozkoumat trh a vybrat vhodný autonomní robot pro spolupráci s inteligentním domem. Součástí práce je rešerše schopností inteligentních domů v oblasti senzorických systému, možnosti zpracování získaných dat a jejich následné využití autonomními roboty. Součástí práce je implementace ovládání robotu ve vývojovém prostředí Microsoft Robotics Studio (C#) a jeho simulace pomocí simulátoru Visual Simulation Environment. V práci je navrženo a realizováno komunikační rozhraní ...

Optimalizace rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Morava

Titz, Adam (2018)
Diplomová práce se zabývá optimalizací rozvozových linek sběrné služby u vybrané společnosti v regionu Morava. Nevyhodnocení vlivů organizace dopravy může mít za následek neefektivní plánování linek, které může vést k časovým nebo finančním ztrátám. Profesionální přístup k plánování rozvozových linek vede k bezproblémovému chodu sběrné služby a úspěšnému splnění hodnotících kritérií. Diplomová práce nejdříve pomocí hodnotících kritérií zanalyzuje a vyhodnotí současný stav a poté se pokusí nav...

Stabilita katodového materiálu pro LI-ion akumulátory

Janíček, Zdeněk (2014)
Tato diplomová práce se zabývá stabilitou katodového materiálu pro Li- ion akumulátory. Předmětem výzkumu byly interkalační materiály, které jsou podrobně popsány v této práci. Teoretická část je věnována složení Li-ion akumulátorů a jejich vlastnostem. Studie je zaměřená na výzkum nových perspektivních materiálů pro kladné elektrody Li-ion akumulátorů. Práce je zaměřena na studium nabíjecích a vybíjecích charakteristik akumulátoru. Pro výzkum byly také použity mikroskopické techniky AFM a SE...

Návrat z budoucnosti

Langová, Michaela (2012)
Základním kamenem je obecné zobrazování budoucnosti jako světa, který je výrazně odlišný od našeho. Tuto představu o budoucnosti nemůžeme naplnit díky svázání s přítomností. Vnitřní inspirací jsou předměty s nejasnou funkcí vyskytující se v science fiction (Vesmírná odysea a příběhy A. C. Clarka či kultovní Piknik u cesty). Formálně jsou objekty inspirovány různými předměty ze světa scifi (kryptonit, dopravní stroje mimozemšťanů z novější verze Války světů, série Star Treku a jejich transport...