LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

Publication Year

2013 (20657)
2012 (20455)
2011 (20154)
2014 (20090)
2010 (20045)
View more
Publication Year

2013 (20657)
2012 (20455)
2011 (20154)
2014 (20090)
2010 (20045)
2015 (19884)
2009 (18051)
2008 (17519)
2016 (16209)
2017 (14239)
2007 (12052)
2006 (6753)
2005 (205)
2003 (108)
2004 (105)
2001 (81)
2002 (59)
2000 (35)
1999 (33)
1995 (27)
1998 (26)
1997 (23)
1949 (19)
1947 (15)
1996 (12)
1946 (9)
1948 (7)
1993 (7)
1994 (7)
1971 (3)
1977 (3)
1980 (3)
1985 (3)
1986 (3)
1964 (2)
1969 (2)
1970 (2)
1972 (2)
1973 (2)
1976 (2)
1979 (2)
1981 (2)
1983 (2)
1984 (2)
1987 (2)
1992 (2)
1891 (1)
1965 (1)
1974 (1)
1975 (1)
1978 (1)
1982 (1)
1988 (1)
1989 (1)
1990 (1)
1991 (1)
201 (1)
210 (1)

Access Mode

Restricted (155526)
Open Access (51931)

Document Type

Master thesis (88116)
Bachelor thesis (76281)
Unknown (22154)
Doctoral thesis (12330)
Article (5315)
View more
Document Type

Master thesis (88116)
Bachelor thesis (76281)
Unknown (22154)
Doctoral thesis (12330)
Article (5315)
Conference object (1798)
Report (1344)
Other (1332)
Part of book or c... (241)
Book (233)
Lecture (61)
Preprint (24)
Review (23)
Patent (18)
Research (14)

Data Provider

National Repos... (158529)
Digital library... (42799)
Repository of the... (917)
Univerzitní repoz... (860)
DSpace at VSB Tec... (458)
View more
Data Provider

National Repos... (158529)
Digital library... (42799)
Repository of the... (917)
Univerzitní repoz... (860)
DSpace at VSB Tec... (458)
Envigogika (426)
Envigogika (426)
Central European ... (320)
Trendy Ekonomiky ... (241)
AntropoWebzin (238)
Pedagogická Orien... (180)
Ostium (176)
AntropoWebzin (174)
Malacologica Bohe... (138)
E-LIS (131)
Tělesná Kultura (128)
Paidagogos (123)
Lesnícky Časopis (109)
Psychologie pro P... (104)
DETUROPE (98)
Acta Informatica P... (92)
Obrana a Strategie (88)
Hyper Article en L... (85)
INRIA a CCSD elect... (85)
Acta Universitatis... (84)
Hyper Article en L... (82)
Trendy v podnikání (81)
Scientia in Educat... (72)
DOAJ-Articles (61)
Civil Engineering ... (59)
Acta Oeconomica Pr... (57)
Historicka Sociologie (53)
Muzeológia a Kultú... (52)
Sociální Pedagogika (51)
Slovenský Národopis (50)
Psychology and its... (49)
Časopis pro Modern... (49)
Hrčak - Portal of ... (48)
Koroze a Ochrana M... (44)
Apparatus. Film, M... (43)
Institutional repo... (43)
Kulturní Studia (40)
Politics in Centra... (33)
Ergo (21)
Digitalni Knihovna... (21)
Digitalna knjižnic... (18)
Hochschulschriften... (18)
Social Science Ope... (15)
Repository of the ... (14)
EconStor (13)
Zurich Open Reposi... (12)
Lirias (12)
Jagiellonian Univer... (8)
Research Papers in ... (8)
E-psychologie (5)
Hal-Diderot (3)
ART-Dok (3)
JRC Publications Re... (3)
Universiteit van Am... (3)
Ghent University Ac... (3)
Archivio istituzion... (2)
Online Research Dat... (2)
Publikationer från ... (2)
Munich RePEc Person... (2)
MPG.PuRe (2)
Cadmus, EUI Researc... (2)
Edukacja Elementarn... (1)
Acta Universitatis ... (1)
BASE (Open Access A... (1)
Fraunhofer-ePrints (1)
Organic Eprints (1)
ARCHIVO DIGITAL PAR... (1)
Helsingin yliopisto... (1)
Digital Library of ... (1)
Dione (Διώνη) (1)
Repositorio Digital... (1)
Archivio istituzion... (1)
Repertorio Competen... (1)
Archivio istituzion... (1)
HAL-ENS-LYON (1)
Publikationsserver ... (1)
UCL Discovery (1)
Theses@asb (1)
Archive institution... (1)
USU Institutional R... (1)
edoc (1)
Dokumenten-Publikat... (1)
Research Repository... (1)
CyberLeninka - Russ... (1)
Qucosa (1)
Multimedia ONline A... (1)
HAL-Lyon 3 (1)
University of Innsb... (1)
Dalarna University ... (1)
CERN Document Server (1)

Related to communities

207457 documents, page 1 of 20746

Common property of spouses

The Master's Thesis deals with the common property of spouses according to both current legal regulation, and secondly future legal regulation of the Czech Republic. The main objective of this Master's Thesis is to present a comprehensive and coherent overview of the current legal regulation of common property of spouses and to compare the present situation with the regulation in new Civil Code, which takes effect in January 2014. The Master's Thesis contains three parts; first part contains ...

Jaké jsou současné výzvy Střední Evropy? (What are the current challenges facing Central Europe? )

This was the theme of the third annual international interdisciplinary conference Our Common Present which took place at Charles University’s Philosophical Faculty on 24 April 2013 in cooperation between the University of South Bohemia’s Economics Faculty, the Charles University Environment Center, and the University of Hradec Králové’s Education Faculty.

Vyhodnocení legislativních předpisů pro speciální silniční přepravu mezi Českou republikou a severní Evropou

Předložená práce se zabývá vyhodnocením legislativních předpisů pro speciální silniční přepravu mezi Českou republikou a severní Evropou. Hlavním cílem je zformulování základní metodiky pro postup při přepravě atypických nákladů. Práce je určena pro destinaci ČR - Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko. Zde jsou v jednotlivých státech různé legislativní podmínky pro přepravu zvláště těžkých a nadrozměrných nákladů. Úkolem je tyto podmínky vyhodnotit a doporučit jejich využití pro práci českého dopr...

Studium antioxidační aktivity doplňků stravy in vitro

Bakalářská práce se zabývá stanovením antioxidačních vlastností doplňků stravy in vitro. Teoretická část pojednává o legislativních požadavcích na doplňky stravy, o jejich charakteristice a rozdělení. Dále je pozornost věnována antioxidantům, jejich vlastnostem, účinkům, významu a využití. V samostatné kapitole jsou poté popsány byliny, které jsou základní složkou zkoumaných doplňků stravy, jejich účinky a vlastnosti. Pro experimentální část bylo vybráno několik suplementů v různých formách (...

Výroba a dělení trubek

Předložený projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inženýrství je zaměřen na problematiku výroby a dělení trubek tvářením. Na základě literární studie dané problematiky a vlastních znalostí je v práci představeno několik technologií pro výrobu a dělení trubek, nástroje a stroje, jenž souvisí s popsanými metodami. The submitted project created in the bachelor studies of B-STI Machinery engineering is focused on problematics of production and cutting tubes by forming. B...

Optimalizace výrobního procesu pomocí World Class Manufacturing

Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve firmě Automotive Lighting, s. r. o., vyrábějící světlomety do aut, v Jihlavě. Vysvětlují se základní pojmy i termíny dle systému World Class Manufacturing a čtenář je seznámen s problematikou výroby ve firmě. Následně se analyzuje a vyhodnocuje momentální situace výroby pomocí prvků WCM. V závěru práce je shrnutí návrhů pro zlepšení faktorů ovlivňujících výrobní systém, které by měly zajistit zlepšení efektivity výroby v podniku. ...

Výroba krytu kola automobilu

Tato diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování termoplastů a zejména na tepelnou bilanci nástroje. V teoretické části, literární studii, je stručně popsáno současné poznání v těchto oblastech. V praktické části je řešena konstrukce nástroje pro výrobu konkrétního plastového výlisku. Důraz je kladen na návrh a výběr nejvhodnějšího temperačního systému nástroje a na optimalizaci technologických nastavení vstřikovacího procesu. Návrhy jsou hodnoceny s využitím simulačního softwaru C...

Zhodnocení možných přínosů Enterprise Europe Network pro MSP

Cílem práce„ Zhodnocení možných přínosů Enterprise Europe Network pro MSP“ je popsat a zhodnotit poskytované služby sítě Enterprise Europe Network v konkrétním podnikatelském prostředí. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku malého a středního podniku, jeho význam pro národní hospodářství, finanční řízení a možnost získání podpor MSP a služby sítě Enterprise Europe Network. Praktická část se zabývá popisem konkrétních podniků, které využily služeb celoevropské sítě. Zpracování...

Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Za tímto účelem jsou nejprve popsány základní makroekonomické ukazatele a následně provedena samotná analýza ekonomické výkonnosti zemí Visegrádské čtyřky od roku 1989 po současnost. Dále je provedeno celkové zhodnocení včetně formulace návrhů na zlepšení. The bac...