LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (1822)
2015 (1614)
2014 (1601)
2013 (1555)
2012 (1519)
View more
Publication Year

2016 (1822)
2015 (1614)
2014 (1601)
2013 (1555)
2012 (1519)
2010 (1329)
2011 (1318)
2009 (1095)
2006 (1083)
2005 (979)
2008 (967)
2007 (793)
2004 (741)
2017 (568)
2003 (514)
2002 (404)
2001 (333)
2000 (313)
1999 (214)
1998 (185)
1996 (159)
1997 (158)
1992 (113)
1995 (106)
1989 (105)
1994 (104)
1993 (94)
1990 (89)
1991 (89)
1988 (87)
1986 (81)
1987 (79)
1984 (52)
1982 (50)
1983 (47)
1985 (44)
1981 (39)
1980 (17)
1977 (16)
1978 (14)
1976 (13)
1974 (12)
1979 (12)
1975 (9)
1973 (8)
1972 (6)
1766 (5)
1970 (4)
1918 (3)
1966 (3)
1763 (2)
1767 (2)
1771 (2)
1942 (2)
1944 (2)
1968 (2)
1971 (2)
1760 (1)
1768 (1)
1769 (1)
1770 (1)
1772 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1780 (1)
1783 (1)
1784 (1)
1789 (1)
1791 (1)
1792 (1)
1793 (1)
1878 (1)
1887 (1)
1919 (1)
1930 (1)
1935 (1)
1937 (1)
1946 (1)
1957 (1)
1967 (1)
1969 (1)

Access Mode

Open Access (17040)
Restricted (3561)
Closed Access (19)

Document Type

Article (8823)
Book (4553)
Unknown (4428)
Other (1770)
Conference object (782)
View more
Document Type

Article (8823)
Book (4553)
Unknown (4428)
Other (1770)
Conference object (782)
Report (109)
Research (84)
Master thesis (78)
Preprint (62)
Part of book or ch... (47)
Doctoral thesis (46)
Review (39)
Bachelor thesis (12)
Contribution for ne... (9)
Lecture (9)

Data Provider

DOAJ-Articles (4401)
Theses@asb (4031)
VBN (3112)
Copenhagen Unive... (3094)
PURE Aarhus Univ... (2692)
View more
Data Provider

DOAJ-Articles (4401)
Theses@asb (4031)
VBN (3112)
Copenhagen Unive... (3094)
PURE Aarhus Univ... (2692)
Roskilde Univers... (2089)
Online Research ... (1980)
University of Sou... (676)
OpenArchive@CBS (381)
Research in Archi... (267)
Norwegian Open Re... (211)
Organic Eprints (151)
Lund University Pu... (98)
Publikationer från... (76)
EconStor (72)
Hyper Article en L... (47)
INRIA a CCSD elect... (47)
Research Papers in... (46)
Hyper Article en L... (45)
Dokumenten-Publika... (38)
Nordisk humaniora-... (34)
Publikationer från... (31)
Universiteit van A... (30)
Europe PubMed Central (25)
Biblioteca Virtual... (25)
Publikationer från... (22)
Helsingin yliopist... (19)
Co-Action Publishing (18)
Bergen Open Resear... (18)
Open Digital Archi... (17)
Research Repositor... (15)
Publikationer från... (13)
The IT University ... (13)
Munin - Open Resea... (11)
Publikationer från... (10)
Dalarna University ... (8)
Hochschulschriftens... (7)
Högskolan Kristians... (6)
OAPEN Library (4)
National Repository... (4)
University of Groni... (4)
Publikationer från ... (4)
Ghent University Ac... (4)
Sjuttonhundratal (4)
Jyväskylä Universit... (3)
Publikationer Luleå... (3)
Open Marine Archive (3)
Publikationer från ... (3)
Publikationer från ... (3)
Unknown Repository (2)
JAIRO (2)
ZENODO (2)
Utrecht University ... (2)
Aaltodoc Publicatio... (2)
arXiv.org e-Print A... (2)
Opin visindi (2)
Aquatic Commons (2)
Wageningen Yield (2)
Archivo Digital UPM (2)
Digitalna knjižnica... (1)
Dove Medical Press (1)
E-Prints Complutense (1)
Dagstuhl Research O... (1)
LSHTM Research Online (1)
Fagarkivet (1)
Archivio istituzion... (1)
Nottingham Trent In... (1)
Birkbeck Institutio... (1)
Publikationer från ... (1)
UCL Discovery (1)
Bern Open Repositor... (1)
Munich RePEc Person... (1)
JRC Publications Re... (1)
Radboud Repository (1)
MPG.PuRe (1)
Purdue E-Scholar (1)
Erasmus University ... (1)
uni≡pub (unipub) (1)
Cadmus, EUI Researc... (1)
University of Regen... (1)
University of Oulu ... (1)
ProdInra (1)
DI-fusion (1)
E-LIS (1)
TU Delft Repository (1)
Tesis Doctorals en ... (1)
DSpace at Tartu Uni... (1)
Lirias (1)

20620 documents, page 1 of 2062

Supporting Craft Sense in Early Education

The research task was to describe and construct theoretical background for Craft Sense in early education. Craft Sense represents a learner’s skill for obtaining Sloyd (Craft, Design & Technology) related knowledge, skills and understanding. The development of Craft Sense is based on producing artefacts and evaluating the production process. In this research, the concept of Craft Sense is based on the integration of Sloyd and meta-cognitive regulation of learning activities. Based on theo...

Analyse af forventet energiforbrug og indeklima via et ALFA og BETA koncept - Københavns Energi som Case:PSO-projekt, Energirigtig bygningsautomation. Fase 1 - forundersøgelse

Projektets formål er at undersøge besparelsespotentialet for energiforbruget med udgangspunkt i bygningen, hvor Københavns Energis domicil er lokaliseret. Til dette formål undersøges sammenhængen mellem fleksible indeklimakrav, reguleringsfilosofi, energiforbrug og omkostninger. Der tages derfor udgangspunkt i, hvordan bygningen styres i dag samt forventningsklassen1, hvor der udvælges et udsnit af bygningen, der giver et tilstrækkeligt detaljeret billede af bygningens virkemåde. Herefter def...

Stor europæisk konference til Aalborg i 2019

Musikterapiinteresserede i det ganske land kan godt begynde at glæde sig! Det er nemlig netop besluttet at Danmark skal være værtsland for den næste europæiske musikterapikonference.

Lars Larsen - en bombe i underbevidstheden. Et halvt år med reklame i TV2

Efter mange års diskussion for og imod fik vi endelig reklamer i dansk TV. Redaktionen har bedt Bendt Nygaard anmelde det første halve års reklamer. Det sker ved at inddele dem i typer, de såkaldte formater. Og ved at trække den vist nok mest atypiske frem. Nygaard begrunder selv hvorfor.

Levende billeder på nettet

Siden slutningen af 90’erne har verden oplevet en eksplosiv udvikling i mængden af videoklip på Internettet. Fra at være et overvejende tekst- og grafikbaseret medie, har Internettet udviklet sig til også at have bety- delige mængder levende billeder. En lang række hjemmesider har alle- rede implementeret, eller planlægger at implementere, levende billeder i form af live transmissioner og video-on-demand. Derved skabes en slags hybrid mellem de typisk tekstbaserede hjemm...

"Demokratisering af virksomhedernes miljøarbejde"

Projektet er en industrisociologisk undersøgelse af potentialer og barrierer for et bæredygtigt arbejdsliv, med særlig fokus på muligheder for at fremme arbejdslivsdemokratiet. Konkret ser vi på medarbejderdeltagelse i miljøstyring på industrivirksomheder. Projektets forskellige teorier koncentrerer sig om at præsentere utopiernes løsning på de problemstillinger, der rejses i projektet. Det handler om demokratiutopi, arbejdsutopi og bæredygtighedsutopi. Til dette formål g...

Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning”

Projektet At skrive sig til læsning er et Videnkupon-projekt finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og firmaet Jamus. Projektet havde til formål at bidrage til viden om og kvalificere udviklingen af en app til iPad, som har til formål at støtte børn i deres skrive- og læseudvikling.Projektet bestod konkret i diskussioner og konsulentbistand under udviklingen af app'en, og i empiriske undersøgelser af den første brug af app'en i to herboende amerikanske børnefamilier. Projektet res...