LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
335 documents, page 1 of 34

Bereiding van fosfaatammonsalpeter

De Baare, J. (1949)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie

Carbidfabricage

Luteijn, D. (1949)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie

Oesophagusdruk en longelasticiteit

Buytendijk, Hermanus Johannes (1949)
De bepaling van de veranderingen van de negatieve pleuradruk door middel van een in de oesophagus ingebrachte ballon is een methode, die, zoals in het literatuuroverzicht werd beschreven, reeds door verschillende onderzoekers is gebezigd. Daar het ontwikkelen van een dergelijke methode zowel een studie van de bewegingen van de slokdarm vereist als een onderzoek van de pleuradruk, zowel statische als dynamische, is in het tweede hoofdstuk een overzicht gegeven van de literatuur over deze onder...

Isomerisatie van nitrophenylsulfonylureumderivaten

Groot, Jacob (1949)
´╗┐This thesis describes the preparation of derivatives of nitrophenylsulphonyl urea and isourea and the decomposition of the o-and p-nitro compounds under the influence of alkali. This decomposition is an intramolecular isomerization followed by loss of sulphur dioxide. ... Zie: Summary

Photospanningen in kristallen

Kemperman, Johannes (Joop) (1949)