LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2012 (90)
2011 (89)
2010 (86)
2014 (84)
2013 (80)
View more
Publication Year

2012 (90)
2011 (89)
2010 (86)
2014 (84)
2013 (80)
2015 (78)
2004 (75)
2009 (72)
2005 (67)
2008 (67)
2006 (66)
2003 (61)
2002 (60)
2017 (57)
2016 (48)
1999 (45)
2007 (45)
2000 (42)
1997 (36)
1998 (34)
1989 (25)
1996 (25)
1972 (20)
1983 (20)
1987 (20)
1988 (20)
1993 (20)
1980 (17)
1992 (16)
1968 (15)
1970 (15)
1971 (15)
1990 (15)
1994 (15)
1995 (15)
1973 (13)
1975 (12)
1981 (12)
2001 (12)
1977 (11)
1978 (11)
1979 (11)
1967 (10)
1974 (10)
1976 (10)
1985 (10)
1965 (9)
1982 (9)
1922 (8)
1926 (8)
1964 (8)
1969 (8)
1984 (8)
1924 (7)
1947 (7)
1961 (7)
1986 (7)
1927 (6)
1929 (6)
1991 (6)
1932 (5)
1960 (5)
1963 (5)
1923 (4)
1925 (4)
1933 (4)
1938 (4)
1939 (4)
1962 (4)
1966 (4)
1928 (3)
1935 (3)
1936 (3)
1953 (3)
1862 (2)
1884 (2)
1920 (2)
1921 (2)
1934 (2)
1941 (2)
1946 (2)
1948 (2)
1950 (2)
1951 (2)
1952 (2)
1956 (2)
1957 (2)
1959 (2)
2018 (2)
1818 (1)
1823 (1)
1853 (1)
1861 (1)
1869 (1)
1876 (1)
1890 (1)
1898 (1)
1914 (1)
1918 (1)
1919 (1)

Access Mode

Document Type

Book (809)
Article (516)
Research (414)
Conference object (54)
Doctoral thesis (43)
View more
Document Type

Book (809)
Article (516)
Research (414)
Conference object (54)
Doctoral thesis (43)
Other (19)
Unknown (16)
Report (13)
Part of book or cha... (4)
Preprint (1)

1886 documents, page 1 of 189

Maastik: loodus ja kultuur : maastikukäsitlusi Eestis

(2001)
http://www.ester.ee/record=b1496816*est

Õpetajate oskused PIAAC andmete baasil

Valk, Aune (2013)
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida erinevaid küsimusi. Uuringu esmaste tulemuste üldine ülevaade ilmus eesti keeles 8. oktoobril 2013 ning on kättesaadav veebilehel www.hm.ee/piaac. 2014 - 2015 on PIAAC andmete baasil plaanis avaldada HTM eestvõttel kokku 7 temaatilist aruannet. Lisaks põhjalikele aruannetele, teeme aga ka väiksemaid väljavõtteid andmetest ning avaldame neid HTM kodule...

Asustuspildist muinasaegsel Järvamaal. Asustuskeskused ja linnused

Priit Lätti (2005)
One of the main aims of this paper is to take a look at possible settlement centres in five parishes of the Järva County in Central Estonia which may have formed the central regions of the county in prehistory. Currently known hill forts are also considered as possible centres of settlement, and an attempt has been made to determine their sphere of influence and connection with the settlement. So far, little is known about the prehistory and archaeological sites of the Järva County. Also, not...

Riikliku õppekava üldosas sätestatud pädevuste ja 2002. – 2004. aasta gümnaasiumi riigieksamitulemuste vahelised seosed

Loogma, Krista; Hiieväli, Riin; Vürmer, Raina; Kaljas, Tiiu; Aher, Sirje; Toommägi, Käty (2005)
Käesoleva uuringu lähtepunktiks oli küsimus: kas ja kuivõrd gümnaasiumi lõpetajad - eksaminandid riigieksamitel - on omandanud gümnaasiumi riikliku õppekava üldosas sätestatud üldise iseloomuga pädevused, st pädevused, mis ei ole spetsiifiliselt seotud ühegi konkreetse ainega. Eeldatakse, et riigieksamitööde ülesannete ja õpilaste eksamitulemuste põhjal on võimalik teha järeldusi selle kohta, kuidas eksaminand oskab: 1. informatsiooni esitada ja oma lahenduskäiku põhjendada; 2. andmeid ...

Akadeemiliste tekstide kirjutamine : humaniora [Võrguteavik]

Anonymous (2014)
http://www.ester.ee/record=b4470442*est

Haridusliku erivajadusega õpilane koolikaardil, tugiteenuste kättesaadavus haridusliku erivajadusega õpilasele

Kanep, Hanna (2008)
Analüüs haridusliku erivajadusega õpilastest ja tugiteenuste kättesaadavusest õpilastele.

Meetme 1.1 hindamine

(2005)
Meetme 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” eesmärk on inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul haridus- ja koolitussüsteemi täiustamise, elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna loomise ning koolituse pakkumise kaudu. Meetme täpsemad eesmärgid on: 1) õppe kvaliteedi tagamine; 2) võrdsete võimaluste loomine hariduse omandamiseks; 3) tingimuste loomine ja võimaluste pakkumin...