LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

Publication Year

2011 (18158)
2015 (17149)
2016 (17098)
2014 (15982)
2013 (15697)
View more
Publication Year

2011 (18158)
2015 (17149)
2016 (17098)
2014 (15982)
2013 (15697)
2012 (14368)
2017 (11491)
2010 (10444)
2009 (7149)
2008 (4190)
2007 (3465)
2006 (2640)
2005 (1639)
2000 (1250)
2001 (1208)
2002 (1193)
2004 (1118)
2003 (983)
1999 (818)
1997 (676)
1998 (589)
1906 (485)
1877 (397)
1903 (390)
1992 (224)
1993 (206)
1996 (186)
1994 (176)
1995 (167)
1888 (135)
1876 (131)
1916 (113)
1990 (99)
1908 (92)
1991 (79)
1963 (76)
1917 (70)
1989 (69)
1855 (67)
1983 (67)
1905 (65)
1907 (65)
1979 (64)
1978 (62)
1987 (62)
1988 (62)
1975 (59)
1904 (58)
1977 (58)
1915 (57)
1937 (57)
1980 (57)
1976 (56)
1984 (54)
1985 (54)
1866 (53)
1934 (52)
1971 (52)
1974 (50)
1909 (49)
1925 (49)
1981 (49)
1973 (47)
1912 (46)
1986 (46)
1870 (45)
1879 (45)
1910 (45)
1935 (45)
1954 (44)
1809 (43)
1867 (43)
1902 (42)
1926 (40)
1933 (40)
1972 (40)
1918 (39)
1924 (39)
1932 (39)
1968 (39)
1969 (39)
1970 (39)
1869 (38)
1957 (38)
1967 (38)
1913 (37)
1982 (35)
1857 (34)
1939 (33)
1919 (32)
1922 (32)
1931 (32)
1938 (32)
1923 (31)
1929 (30)
1930 (30)
1920 (29)
1958 (29)
1965 (29)
1865 (28)

Access Mode

Open Access (154108)
Restricted (5)

Document Type

Bachelor thesis (95819)
Unknown (14271)
Book (9432)
Master thesis (8506)
Other (8378)
View more
Document Type

Bachelor thesis (95819)
Unknown (14271)
Book (9432)
Master thesis (8506)
Other (8378)
Sound (7556)
Article (5702)
Doctoral thesis (2845)
Annotation (488)
Image (448)
Report (403)
Part of book or c... (234)
Research (151)
Preprint (58)
Conference object (40)
Lecture (23)
Review (5)
Collection (2)
Dataset (1)

154113 documents, page 1 of 15412

Strategic alliance and Change Communication: The Relation Between Change and Communication Examined from the Perspective of Attitudes

Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Constructing Post-Soviet Geopolitics in Estonia: A Study in Security, Identity and Subjectivity

Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Tuloerojen oikeutuksesta modernissa yhteiskuntafilosofiassa

Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Ministeriöiden hallinnonalojen tulevaisuuden suunnittelu NPM- ja post-NPM-ilmiöiden näkökulmasta. NPM- ja post-NPM-ilmiöiden esiintyminen ministeriöiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa

Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Epäoikeudenmukaisen panostusten ja vastineiden suhteen, työn muokkaamisen ja työn imun väliset yhteydet hammashoitajilla

Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Englanniksiko maailmanmaineeseen? : Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945 2003

This doctoral thesis focuses on the translation of Finnish prose literature into English in the United Kingdom between 1945 and 2003. The subject is approached using translation archaeology, interviews, archival material, detailed text analysis and reception material. The main theoretical framework is Descriptive Translation Studies, and certain sociological theories (Bourdieu s field theory, actor-network theory) are also used. After charting the published translations, two periods of time a...

Nuorisotyön tunnettuus ja markkinoinnin kehittäminen: Vimma-Opas : Nonprofit-organisaation markkinointi

Etsivä nuorisotyö on ajankohtainen aihe ja syrjäytymisestä puhutaan pal-jon. Nonprofit-organisaation toimintana etsivä nuorisotyö kohtaa haasteita viestinnässä ja markkinoinnissa. Sidosryhmien yhteistyö on tärkeä osa-alue julkisen organisaation toiminnassa ja sen kehittäminen on tärkeää. Tavoitteena oli tutkia etsivän nuorisotyön Vimma-hankkeen tunnettuutta ammatillisten sidosryhmien keskuudessa nonprofit-organisaation markki-noinnin näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutettiin Vihdin kunnan ...

Auktorisoinnin soveltaminen ja määräaikainen työsuhde vuokratyösuhteessa

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää vuokratyön oikeudellinen rakenne: missä tilanteessa määräaikaisen työsopimuksen saa laatia, mikä on Henkilöstöpalvelualan liiton auktorisointi ja miten auktorisoinnin yhdenjaksoisuusperiaatetta sovelletaan vuokratyösuhteessa. Työssä selvitetään määräaikaisen työsopimuksen perusteet ja selvitetään käytännön esimerkkien avulla miten auktorisointia sovelletaan työsuhteessa. Opinnäytetyössä on käytetty lähdeaineistona ajantasaista lainsäädäntöä, a...

Viulistin esiintymisjännitys : Miten viulunsoitonopettaja kohtaa oppilaansa esiintymisjännityksen?

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia esiintymisjännityksen ilmenemistä ja käsittelyä 7-18-vuotiaiden viulistien soitonopetuksessa. Tutkimuksessani halusin selvittää kahta pää kysymystä: 1) Mikä aiheuttaa nuorelle viuluoppilaalle esiintymisjännitystä? 2) Miten soitonopettaja voi vaikuttaa viuluoppilaansa esiintymisjännitykseen? Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus ja tutkimusaineiston keräsin teemahaastattelulla. Haastattelin kuutta tunnustettua viulupedagogia Keski-Pohjanmaalta ja se...

Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 2015

Lager, Kai (2015)
Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää korjausrakentamiseen keskittyneen yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Päivitetty liiketoimintasuunnitelma auttaa yrittäjää tekemään oikeita päätöksiä muuttuvissa markkinatilanteissa. Oikeita päätöksiä tehdäkseen on tiedettävä yrityksen tilanne ja se, mihin yritys on tähtäämässä. Päivitetty liiketoimintasuunnitelma sisältää nämä tiedot. Liiketoimintasuunnitelma sisältää analyysit yrityksen ja sen toimintaympäristön nykytilasta ja niiden tulevaisuude...