LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2011 (18294)
2015 (17454)
2016 (16950)
2014 (16323)
2013 (15809)
View more
Publication Year

2011 (18294)
2015 (17454)
2016 (16950)
2014 (16323)
2013 (15809)
2012 (14443)
2010 (10519)
2017 (10171)
2009 (7225)
2008 (4203)
2007 (3482)
2006 (2665)
2005 (1651)
2000 (1256)
2001 (1215)
2002 (1215)
2004 (1124)
2003 (993)
1999 (833)
1997 (681)
1998 (596)
1906 (476)
1877 (404)
1903 (388)
1992 (227)
1993 (206)
1996 (186)
1994 (178)
1995 (167)
1876 (139)
1888 (134)
1916 (112)
1990 (99)
1809 (87)
1991 (78)
1908 (77)
1963 (76)
1917 (71)
1989 (69)
1855 (67)
1983 (67)
1979 (64)
1988 (63)
1978 (62)
1987 (62)
1905 (61)
1907 (61)
1975 (59)
1977 (58)
1937 (57)
1976 (57)
1980 (57)
1904 (56)
1915 (55)
1984 (54)
1985 (53)
1866 (52)
1934 (52)
1971 (51)
1974 (50)
1981 (49)
1870 (47)
1973 (47)
1879 (46)
1909 (46)
1925 (46)
1986 (46)
1867 (45)
1910 (45)
1935 (45)
1954 (44)
1912 (42)
1869 (41)
1933 (40)
1972 (40)
1968 (39)
1969 (39)
1970 (39)
1902 (38)
1918 (38)
1957 (38)
1967 (38)
1924 (37)
1926 (37)
1913 (36)
1932 (36)
1982 (35)
1939 (33)
1857 (32)
1919 (32)
1938 (32)
1923 (31)
1931 (31)
1922 (30)
1929 (30)
1865 (29)
1930 (29)
1958 (29)
1965 (29)
1920 (27)

Access Mode

Open Access (153883)
Restricted (5)

Document Type

Bachelor thesis (94960)
Unknown (15218)
Book (9308)
Other (8586)
Master thesis (8411)
View more
Document Type

Bachelor thesis (94960)
Unknown (15218)
Book (9308)
Other (8586)
Master thesis (8411)
Sound (7670)
Article (5323)
Doctoral thesis (2792)
Annotation (531)
Image (448)
Report (392)
Part of book or c... (233)
Research (152)
Preprint (61)
Conference object (37)
Lecture (23)
Review (3)
Collection (2)
Software (2)
Dataset (1)

Data Provider

Theseus (108182)
Jyväskylä Unive... (23341)
Helsingin yliop... (18750)
University of Ou... (2885)
Aaltodoc Publicat... (562)
View more
153888 documents, page 1 of 15389

Kehon ikä-kartoituksen koetut vaikutukset elämänpolitiikkaan

TIIVISTELMÄ Virtanen, Tommi 2014 Kehon Ikä-kartoituksen koetut vaikutukset elämänpolitiikkaan Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto Pro gradu tutkielma, 49s., 13s. liitteitä. ________________________________________ Monilla yrityksillä Tyky-päivät eivät enää keskity vain saunailtaan vaan terveys ja hyvinvointi ovat tulleet osaksi yrityksen toimintamallia. Tutkielmani on kytköksissä tähän tosiasiaan, että yksityisen sektorin hyvinvointipalvelut ovat lisääntyn...

Ihmeellinen ERP : toiminnanohjausjärjestelmien esittelymateriaalien ja järjestelmien kriittisen tutkimuksen väliset ristiriidat

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, kuinka toiminnanohjausjärjestelmien toimittajien esittelemät järjestelmäperustelut poikkeavat järjestelmien kriittisten tutkimusten näkemyksistä. Esittelymateriaalien perusteluita ja kriittisiä tutkimuksia vertailemalla tutkimus pyrki tarjoamaan järjestelmän käyttöönottoa harkitseville yrityksille kriittisen näkökulman järjestelmien esittelymateriaalien tarkasteluun. Tutkimus edustaa laadullista tutkimusta, joka on tyypiltään kartoittavaa ja osin tulkit-se...

Terveystietotuvat aikuisten terveydenedistäjinä

TIIVISTELMÄ Terveystietotuvat aikuisten terveyden edistäjinä Päivi Lampi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Terveystieteiden laitos Terveyskasvatus Pro gradu – tutkielma, 56 sivua, 9 liitettä Kevät 2010 ___________________________________________________________________ Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää EVI- hankkeen yhteydessä Keski-Suomessa vuoden 2007 aikana avattujen 11 Terveystietotuvan tunnettavuutta ja toimivuutta omatoimisen terveyden edistämisen apuna. Tu...

Oluen hivenainepitoisuuksien analysointi

Tämän Pro gradu -tutkielman kirjallisessa osassa käsiteltiin hivenaineiden tarvetta palautumisen kannalta ja alkoholin tuottamia vaikutuksia palautumiseen. Lisäksi selvitettiin orgaanista ainesta sisältävien näytteiden esikäsittelymenetelmiä ja induktiivisesti kytketyn plasma-optisen emissiospektrometrin (ICP-OES) käyttöä hivenaineiden analysoinnissa. Ultraääni, mikroaalto, tuhkistus ja muita esikäsittelymenetelmiä ja niiden eroavaisuuksia ja eroja esiteltiin, koska oluen hivenaineanalyysien ...

Ympäristökysymyksen hallinta liikuntajärjestöissä : sisällönanalyysi lajiliittojen ympäristöasiakirjoista

Liikuntakulttuuri on viime vuosikymmenten aikana muuttunut paljon. Se on esimerkiksi monipuolistunut, kaupallistunut ja liikuntaa on yhä enemmän siirrytty harrastamaan keinotekoisiin olosuhteisiin kuten halleihin, liikuntakeskuksiin, tekolumiladuille tai golfkentille. Samalla liikuntaan liittyvä liikenne on lisääntynyt. Niinpä liikunnalla ja urheilulla on yhä enemmän ympäristövaikutuksia, jotka liikuntakulttuurissa on otettava huomioon. Toisaalta myös ympäristössä tapahtuvat muutokset vaikutt...

Taas tuunpa rinkiin näin ja etsin ystäväin (2/4 C)

(2011)
Laulun sanat: Taas tuunpa rinkiin näin ja etsin ystäväin, ojennan käteni ja otan armaani.