LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (18550)
2011 (18356)
2015 (18109)
2014 (16650)
2013 (16144)
View more
Publication Year

2016 (18550)
2011 (18356)
2015 (18109)
2014 (16650)
2013 (16144)
2012 (14599)
2017 (13856)
2010 (10596)
2009 (7229)
2008 (4252)
2007 (3525)
2006 (2698)
2005 (1682)
2000 (1276)
2001 (1226)
2002 (1221)
2004 (1145)
2003 (992)
1999 (841)
1997 (685)
1998 (612)
1906 (486)
1877 (398)
1903 (393)
1992 (227)
1993 (207)
1996 (186)
1994 (184)
1995 (176)
1888 (134)
1876 (133)
1916 (113)
1990 (99)
2018 (97)
1908 (92)
1991 (79)
1963 (76)
1917 (71)
1989 (69)
1905 (68)
1907 (68)
1855 (67)
1976 (67)
1977 (67)
1983 (67)
1978 (64)
1979 (64)
1988 (64)
1975 (62)
1987 (62)
1915 (59)
1937 (58)
1904 (57)
1980 (57)
1984 (55)
1985 (54)
1866 (53)
1934 (53)
1971 (52)
1925 (51)
1909 (50)
1974 (50)
1981 (50)
1935 (47)
1973 (47)
1912 (46)
1986 (46)
1870 (45)
1910 (45)
1954 (44)
1809 (43)
1867 (43)
1926 (43)
1879 (42)
1902 (42)
1933 (42)
1924 (41)
1869 (40)
1913 (40)
1972 (40)
1918 (39)
1932 (39)
1967 (39)
1968 (39)
1969 (39)
1970 (39)
1957 (38)
1922 (35)
1982 (35)
1857 (34)
1923 (34)
1929 (33)
1930 (33)
1931 (33)
1938 (33)
1939 (33)
1919 (31)
1921 (29)
1958 (29)
1965 (29)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (96047)
Other (15215)
Unknown (14409)
Book (9767)
Master thesis (8541)
View more
Document Type

Bachelor thesis (96047)
Other (15215)
Unknown (14409)
Book (9767)
Master thesis (8541)
Sound (7556)
Article (5265)
Doctoral thesis (2997)
Annotation (488)
Image (448)
Report (395)
Research (185)
Part of book or c... (166)
Conference object (29)
Preprint (26)
Lecture (23)
Review (5)
Collection (2)

Data Provider

Theseus (109510)
Jyväskylä Unive... (23933)
Helsingin yliop... (23877)
University of Ou... (3113)
Aaltodoc Publicat... (574)
View more
161263 documents, page 1 of 16127

Luulin tuulosen tuloovan (2/4 e)

(1906)
Laulun sanat: Luulin tuulosen tuloovan, Ahavaisen ajavaisen.

"Se ei oo mulle pelkkä koulutus" : Life coach -koulutus kokonaisvaltaisen oppimisen ja henkilökohtaisen kehityksen voimaannuttavana mahdollistajana

Rossi, Anna (2017)
Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä vajaan vuoden mittaiseen life coach -koulutukseen osallistuvat aikuisopiskelijat kokivat koulutusjakson aikana, millaista oppimista koulutuksen aikana tapahtui sekä miten koulutuksen vaikutukset näkyivät opiskelijoiden arjessa. Tutkimuksen teon aikana tutkimuksen fokus tarkentui, ja keskeiseksi nousivat kokemuksellisen oppimisen merkitys sekä opiskelijoiden koulutusvuoden aikana kokema henkilökohtainen opp...

Viipurin virran reunalla kasvoi lemmenkukka häilyvä (2/4 F)

(2011)
Laulun sanat: Viipurin virran reunalla kasvoi lemmenkukka häilyvä, rairii, ja laulan vaan, ja lemmenkukka häilyvä!

O Jesu Christe viaatoin (5/4 ja 6/4 F)

(2011)
Laulun sanat: O Jesu Christe viaatoin! Joka myös olet nuhteetoin, Synnist' sinä meitä päästit, Itse kuolit, meitä säästit.

Yks' ilo ompi mulla tääll' (3/4 g)

(2011)
Laulun sanat: Yks' ilo ompi mulla tääll', Ett' Jesus kuoli ristin pääll', Ja toinen ilo ompi mull', Ett' syntiseksi olen tull'!

Kiitän sinua Isä Jumal' (6/4 a)

(2011)
Laulun sanat: Kiitän sinua, Isä Jumal'! Ett's tänä yön' minua suojelit Silt' häijylt' hengelt' rumal', Ja muist' myös vaaroist' varjelit. Viel' rukoilen sinua nöyräst', Minua läsnä tänäpän' olvo, Minust' murhe pidä köyhäst', Avullas minua aina holho.

Talotehtaalla käytettävän puutavaran kosteuskäyttäytyminen tuotantoprosessin aikana ja sen vaikutukset valmistukseen ja tuotteen laatuun

Torvinen, Teemu (2016)
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Kontiotuote Oy:n hirsitalotehtaalla käytettävän puutavaran kosteuskäyttäytymistä varastoinnin aikana sekä kosteuden vaikutuksia tuotteen valmistamiseen ja sen laatuun. Työssä kerrotaan puun fysikaalisista ominaisuuksista, kosteudesta aiheutuvista ongelmista sekä puutavaran kuivaamisesta ja varastoinnista teollisen tuotannon näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu kirjallisista lähteistä ja yrityksen omasta puutavaran jalostamiseen liittyvästä kokemusperäis...