LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (19466)
2015 (19258)
2011 (19227)
2014 (17555)
2013 (16992)
View more
Publication Year

2016 (19466)
2015 (19258)
2011 (19227)
2014 (17555)
2013 (16992)
2012 (15606)
2017 (14998)
2010 (11285)
2009 (7848)
2008 (5411)
2007 (4284)
2006 (3399)
2005 (2078)
2004 (1371)
2000 (1353)
2002 (1335)
2001 (1308)
2018 (1235)
2003 (1187)
1999 (871)
1997 (687)
1998 (627)
1906 (483)
1877 (399)
1903 (396)
1992 (233)
1993 (217)
1996 (197)
1994 (196)
1995 (185)
1876 (135)
1888 (135)
1916 (116)
1990 (101)
1908 (92)
1991 (79)
1987 (77)
1963 (76)
1988 (75)
1989 (73)
1917 (72)
1907 (69)
1983 (69)
1855 (67)
1976 (67)
1977 (67)
1978 (64)
1979 (64)
1905 (62)
1975 (62)
1904 (58)
1915 (58)
1937 (58)
1980 (57)
1984 (56)
1866 (54)
1985 (54)
1934 (53)
1971 (52)
1925 (51)
1909 (50)
1974 (50)
1981 (50)
1986 (50)
1935 (47)
1973 (47)
1910 (46)
1912 (46)
1870 (45)
1867 (44)
1954 (44)
1809 (42)
1902 (42)
1926 (42)
1869 (41)
1879 (41)
1924 (41)
1933 (40)
1972 (40)
1968 (39)
1969 (39)
1970 (39)
1918 (38)
1932 (38)
1957 (38)
1967 (38)
1913 (37)
1922 (36)
1982 (35)
1923 (34)
1929 (33)
1930 (33)
1938 (33)
1939 (33)
1857 (32)
1931 (32)
1919 (31)
1965 (30)
1936 (29)
1958 (29)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (96048)
Master thesis (18392)
Other (15552)
Unknown (14059)
Book (10343)
View more
Document Type

Bachelor thesis (96048)
Master thesis (18392)
Other (15552)
Unknown (14059)
Book (10343)
Sound (7556)
Article (5932)
Doctoral thesis (3956)
Part of book or c... (637)
Contribution for ... (536)
Report (509)
Annotation (488)
Image (448)
Research (211)
Conference object (31)
Lecture (30)
Preprint (25)
Review (5)
Collection (2)

Data Provider

Theseus (109513)
Jyväskylä Unive... (24369)
Helsingin yliop... (24165)
TamPub Julkaisu... (11831)
University of Ou... (3446)
View more
Data Provider

Theseus (109513)
Jyväskylä Unive... (24369)
Helsingin yliop... (24165)
TamPub Julkaisu... (11831)
University of Ou... (3446)
Aaltodoc Publicat... (588)
Tahiti (285)
EconStor (143)
Publikationer från... (33)
OAPEN Library (32)
LUTPub (24)
J@rgonia (21)
Research Papers in... (21)
UEF eRepository (19)
ZENODO (18)
Kasvatus & Aika (12)
Norwegian Open Res... (10)
UCL Discovery (10)
Lähivõrdlusi (8)
Organic Eprints (7)
NTNU Open (6)
Publikationer från ... (5)
Copenhagen Universi... (4)
Publikationer från ... (4)
Munich RePEc Person... (4)
Publikationer Luleå... (4)
University of Debre... (4)
Munin - Open Resear... (4)
Europe PubMed Central (3)
Publikationsserver ... (3)
Publikationer från ... (3)
Dalarna University ... (3)
Ghent University Ac... (3)
Approaching Religion (2)
Rakenteiden Mekaniikka (2)
Online Research Dat... (2)
Publikationer från ... (2)
JRC Publications Re... (2)
UPCommons. Portal d... (2)
Institutional Repos... (2)
Publikationer från ... (2)
Cadmus, EUI Researc... (2)
Open Marine Archive (2)
DSpace at Tartu Uni... (2)
Finnish Yearbook of... (1)
Scripta Instituti D... (1)
Agricultural and Fo... (1)
Eesti ja Soome-ugri... (1)
Preschool & Primary... (1)
Warwick Research Ar... (1)
Zurich Open Reposit... (1)
Utrecht University ... (1)
Research Repository... (1)
Hyper Article en Ligne (1)
National Repository... (1)
MPG.PuRe (1)
Hyper Article en Li... (1)
INRIA a CCSD electr... (1)
University of Groni... (1)
Publikationer från ... (1)
Universiteit van Am... (1)
Universität Paderbo... (1)
Alexandria Research... (1)
Repository of Unive... (1)
Rivista Italiana di... (1)

174389 documents, page 1 of 17439

Kokonaistuottavuus BRIC-maiden talouskasvussa

Kesälä, N. (Niina) (2016)
Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa selvitetään kokonaistuottavuuden kasvun vaikutusta elintason kasvuun ja mitkä tekijät ovat kasvattaneet kokonaistuottavuutta BRIC-maissa. Tarkoituksena on verrata eri kokonaistuottavuuden kasvutekijöitä: eroavatko vaikutukset suuresti näissä neljässä nopeasti kasvaneessa maassa. Tutkimuksessa käytetään Solowin mallia ja ...

Työn tuomat riskit hoitoalalla työskentelvän naisen raskauden kululle, synnytykselle, sikiön kasvulle ja kehitykselle

Kortet, S. (Saija) (2017)
Tiivistelmä Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata, tuoko raskausaikana hoitoalalla työskentely riskejä naisen raskauden kululle, synnytykselle, sikiön kasvulle ja kehitykselle. Tutkimuksen tavoitteena on koota yhteen luotettavaa, tutkittua tietoa kohdeilmiöstä ja saada lisää tietoa käytännön työn ja työnjohtamisen avuksi. Kirjallisuuskat...

Laadukkaan sisäympäristön lisäarvo - SY-ohjelman WP3:n tutkimusraportti

Christersson, Matti (toim.); Rajakallio, Karoliina (toim.) (2015)
Raportti on syntynyt yhteistyössä Aalto-yliopiston kiinteistöliiketoiminnan tutkimusryhmän tutkijoiden, hankkeeseen osallistuneiden yritysten sekä RYM Oy:n kanssa. Raportti perustuu vuosina 2011-2014 toteutetun Tekesin rahoittaman Sisäympäristö –tutkimusohjelman, erityisesti sen 3. työpaketin, ”Knowledge intensive space markets” (KISS), tuloksiin. Raportin tavoitteena on avata kiinteistö- ja kiinteistöalan ammattilaisille näkökulmia, miten laadukas sisäympäristö voi käyttäjien lisäksi tuot...

Varaosajärjestelmän käyttöönotto muovialan yrityksessä

Ylärakkola, Janne (2008)
Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia varaosien ja varaosajärjestelmän tarpeellisuutta yrityksissä. Opinnäytetyö jakautuu kahteen eri osaan. Alussa käsitellään varaosien teoriaa: varaosajärjestelmiä, -luettelointia, huoltomenetelmiä, varastointia, varaosien ostotoimintaa ja kunnossapitoa. Opinnäytteen lopussa keskitytään eräälle muovi-alan yritykselle tehtyyn varaosa-ohjelmaan. Opinnäytteessä tutkitaan varaosien luettelointiohjelman käyttöönottoa, jonka avulla seurataan varaosien määrää v...

Palkka-aineiston tallennusprosessin laatu Aalto-yliopiston palkkaryhmässä

Kokkola, Paula (2014)
Yliopistoille, kuten muillekin organisaatioille, on tärkeää keskittyä palvelujen tuottamisen sujuvuuteen ja toiminnan laadukkuuteen, jotta vältetään mahdollisista turhista työvaiheista aiheutuvat resurssikulut. Aalto-yliopistossa päädyttiin vuonna 2014 uudelleenorganisoitumisen myötä malliin, jossa haettiin muutosta muun muassa palvelukokonaisuuksien sisältöön, joustavuuteen ja parempaan yhteistyöhön kokonaisuuksien välillä. Tätä periaatetta noudattaen yliopiston palkka-asioista vastaavan pal...

Ammatillisen oppilaitoksen kosmetologiosaston työvälineturvallisuus

Saarinen, Sini (2014)
Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää työn toimeksiantajan, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston, kosmetologiosaston työvälineturvallisuutta. Opiston kosmetologiosastolla käytetään paljon erilaisia työvälineitä, koska kauneudenhoitoalan ammatillisen perustutkinnon perusteissa edellytetään opiskelijoilta monien työvälineiden hallintaa. Opistossa suoritetaan kauneudenhoitoalan ammatillinen perustutkinto kosmetologin koulutusohjelman mukaisesti. Työhön sisältyy kvalitatiivinen tutkimus, j...

Korjaamotoiminnan tehokkuuden kehittäminen

Hakoluoto, Joona (2016)
Tämän insinöörityön aiheena on tutkia Huolto-kaksikko J-P Laine Oy:n korjaamotoimintaa ja pohtia keinoja sen kehittämiseksi. Korjaamotoiminnan tehokkuutta lasketaan laskutettujen työtuntimäärien avulla. Työssä tehtyjä laskelmia ja niistä saatuja lukuja käytetään vain sisäiseen seurantaan. Työssä lasketaan asentajien keskiarvolaskutusta sekä kokonaislaskutusta. Tulosten havainnollistamiseksi laskelmista muodostetaan graafiset kuvaajat. Kuvaajien avulla ongelmakohtien paikantaminen ja kehittämi...

Yksiaukkoisen teräsbetonilaattasillan korjaustapavertailu

Lumitähti, Joona (2015)
Tämä opinnäytetyö käsittelee teräsbetonisen laattasillan korjausvaihtoehtojen tarkastelua. Korjaustapoja esitetään yhdelle keskikokoiselle, jännemitaltaan viisimetriselle laattasillalle ja esitetyistä vaihtoehdoista pyritään löytämään soveltuvin ja kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Opinnäytetyön tavoitteena on vertailla erilaisia korjausvaihtoja, niiden kustannuksia ja selvittää, mitkä muut asiat vaikuttavat korjaustavan valintaan kuin hinta. Painottamalla tiettyjä kriteerejä, voidaan...

Luomu Lahden seudulla : kuluttajien kiinnostus luomuruokaa kohtaan

Ilvonen, Sanna; Vallinen, Emilia (2010)
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuluttajien suhtautumista luomuruokaan Lahden seudulla. Pyrimme selvittämään millaiset tekijät vaikuttavat kuluttajien kiinnostukseen ja millaisia luomuelintarvikkeita kuluttajat olisivat kiinnostuneita ostamaan ja mistä. Tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää, koska tarkoituksena oli selventää kuluttajien omia tuntemuksia ja ajatuksia. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituina, jotta saatava tieto olisi riittävän tarkkaa ja...

"...kehitysvamma on loppuelämän sairaus. Sen kaa pitää oppia elämään." : Kehitysvammaisten lasten vanhempien kokemuksia perheen hyvinvoinnista tuesta ja palveluista

Luoma, Salli (2014)
Opinnäytetyön aiheina olivat perheen hyvinvointi, tuki sekä palvelut ja palveluohjaus. Tavoitteena oli selvittää mistä hyvinvointi kehitysvammaisten lasten perheessä koostuu ja millaisia voimavaroja perheillä on. Tavoitteena oli myös selvittää mistä ja millaista tukea sekä palveluita perhe saa ja millaista informaatiota ja ohjausta he ovat saaneet ammattilaisilta lapsen kehitysvammaisuudesta.Opinnäytetyön yhtenä osa-alueena oli myös selvittää millaisia kokemuksia perheellä on palveluohjaukses...