LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2013 (301)
2012 (275)
2004 (222)
2011 (217)
2015 (216)
View more
Publication Year

2013 (301)
2012 (275)
2004 (222)
2011 (217)
2015 (216)
2008 (200)
2016 (193)
2014 (190)
2017 (190)
1997 (186)
2003 (167)
2002 (165)
2010 (163)
1998 (156)
2000 (148)
2005 (148)
2001 (143)
1990 (141)
1999 (134)
1992 (130)
1993 (127)
1986 (121)
1996 (119)
2007 (119)
2009 (116)
1994 (109)
1995 (102)
2006 (92)
2018 (73)
1989 (71)
1991 (60)
1987 (27)
1988 (23)
1980 (16)
1984 (12)
1985 (11)
1982 (10)
1978 (9)
1979 (7)
1981 (7)
1975 (6)
1977 (6)
1974 (5)
1983 (4)
1972 (3)
1964 (2)
1976 (2)
1855 (1)
1858 (1)
1862 (1)
1930 (1)
1953 (1)

Access Mode

Document Type

Article (1962)
Other (1931)
Part of book or c... (303)
Doctoral thesis (295)
Book (184)
View more
4952 documents, page 1 of 496

Memoria 2009

Universidade de Santiago de Compostela. Biblioteca Universitaria (2010)

Xeografía, Historia e Historia da Arte

Bermejo Carrera, José Carlos; Criado-Boado, Felipe (1995)
[GA]A Facultade de Xeografía e Historia da Universidade Compostelana naceu hai vinte anos, en 1974, como resultado da subdivisión da anterior Facultade de Filosofía e Letras. Desde aquela e ata agora mesmo, a docencia na devandita Facultade centrouse na impartición dun único título: la Licenciatura de Xeografía e Historia. Igualmente, antes desa data, na antiga Facultade de Filosofía e Letras, tamén tivo un peso fundamental a titulación de Xeografía e Historia, xa que era a única subtitulació...

Análise do perfil morfolóxico da elite de Ximnasia Acrobática en España

Taboada Iglesias, Yaiza (2017)
O traballo de investigación a desenrolar consiste na elaboración da primeira tese doutoral sobre a Ximnasia Acrobática . Este deporte encóntrase nunha etapa de forte desenvolvemento tanto en número de ximnastas como no nivel. A selección nacional de Ximnasia Acrobática conseguiu meter nas finais do mundial a un trío da categoría senior, sendo estas ximnastas galegas. Galicia posúe o 50% da selección Nacional deste deporte sendo pioneiros xunto coas comunidades autónomas de Andalucía e comunid...

Introduzione al tema dei rischi psicosociali

Loi, Gianni (2008)
El desarrollo del derecho general a la salud no es completo en el ámbito laboral, pese a las repetidas alusiones legales e incluso constitucionales a esta materia. Partiendo de que el Derecho del trabajo nació como un instrumento para enfrentarse a los infortunios profesionales, no puede dejar de constatarse su escasa efectividad en algunos campos, mediatizado por el principio de libertad de empresa. En el ámbito concreto de los riesgos psicosociales, como el mobbing, durante m...

Autopoética

Fernández Paz, Agustín (2004)

Ponderinella ghanensis (Rolán et Ryall, 2000)

Rolán Mosquera, Emilio; Ryall, Peter (2000)
Catálogo do Museo de Historia Natural USC. n. inventario 100365

A Ferradura: Arqueoloxía, arte rupestre, arqueoastronomía

Mañana-Borrazás, Patricia; Seoane-Veiga, Yolanda (2010)
[GA] A guía trata de ofrecer unha aproximación á arqueoloxía de Galicia, cuns contidos básicos que describen esta disciplina. Ademais describe a arte rupestre de Galicia, facendo fincapé na súa composición, cronoloxía, emprazamento, etc. Por último, detállanse as distintas aliñacións que se producen na zona da Ferradura (Amoeiro, Ourense) entre diversos xacementos con arte rupestre, o sol e a paisaxe.

Chrysallida mauritanica Peñas et Rolán, 1998

Peñas, Anselmo; Rolán Mosquera, Emilio (1998)
Catálogo do Museo de Historia Natural USC. n. inventario 100200