LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

1571 (28)
2015 (21)
2017 (15)
2016 (13)
2013 (9)
View more
Publication Year

1571 (28)
2015 (21)
2017 (15)
2016 (13)
2013 (9)
2012 (7)
2014 (7)
2011 (5)
2008 (4)
2002 (2)
2005 (2)
2006 (2)
2007 (2)
2009 (2)
1904 (1)
1989 (1)
1995 (1)
1997 (1)
1999 (1)
2001 (1)
2010 (1)

Access Mode

Open Access (126)
Embargo (1)

Document Type

Article (37)
Image (29)
Report (27)
Other (10)
Book (9)
View more
Document Type

Article (37)
Image (29)
Report (27)
Other (10)
Book (9)
Doctoral thesis (7)
Unknown (5)
Part of book or cha... (2)
Preprint (1)
Review (1)

127 documents, page 1 of 13

L’enseignement du français et son histoire dans les manuels de FLE en Grèce : aspects culturels

Mytaloulis, Konstantinos (2017)
Thèse de doctorat en Didactique des langues et des cultures dirigée par Dan Savatovsky, soutenue le 23 janvier 2014, au Centre Bièvre de l’Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle, 503 pages. Cette thèse est le fruit d’une recherche portant sur les manuels de français langue étrangère utilisés en Grèce dans l’enseignement secondaire et primaire, au XIXe et à la fin du XXe siècle. Elle se situe dans le domaine de la didactique du FLE et de l’histoire de celle-ci et se propose d’examiner les aspect...

[Page 54-55]

O Kearnai?, Seaan, 1545?-1587? (1571)
Bound ca1800 on 6 cords in stained calf; gilt roll along cover borders and turn-ins; gilt fillet on board edges; green, red and white end bands; pink silk marker; marbled endpapers; edges sprinkled blue; later red morocco spine label. Ligatures and contractions on title-page expanded in transcription, in the main following Brian O Cuiv's edition of the work, Dublin 1994, p.51. Printing: woodcut initials A and F are A28a and F28a in M. Pollard, 'The woodcut ornament stocks of the Dublin printe...

[Page 36-37]

O Kearnai?, Seaan, 1545?-1587? (1571)
Bound ca1800 on 6 cords in stained calf; gilt roll along cover borders and turn-ins; gilt fillet on board edges; green, red and white end bands; pink silk marker; marbled endpapers; edges sprinkled blue; later red morocco spine label. Ligatures and contractions on title-page expanded in transcription, in the main following Brian O Cuiv's edition of the work, Dublin 1994, p.51. Printing: woodcut initials A and F are A28a and F28a in M. Pollard, 'The woodcut ornament stocks of the Dublin printe...

An tírdhreach teangeolaíoch agus taibhiú teanga ar TG4

Ó hIfearnáin, Tadhg (2008)
peer-reviewed Baineann an aiste seo Ie cumhacht íomhá TG4 ar phobal na hÉireann agus ar phobail éagsúla na Gaeilge. Ní i gcónaí a shamhlaítear cumhacht den chineál seo a bheith ag comhlacht teilifíse, ach bhí dlúthcheangal idir cruthú an chainéil agus an t-ionad a tugadh don Ghaeilge i saol na hÉireann deich mbliana ó shin; agus anois go bhfuil sé fréamhaithe i gcultúr na tíre, irnríonn an stáisiún tionchar nach beag ar dhearcadh mhuintir na hÉireann ar an nGaeilge féin. ...

Pádraig Ó Broin (1908–1967): ar thóir a oidhreachta Gaelaí i gCeanada

Pádraig Ó Siadhail (2017)
Bhí J. Patrick Byrne ina ghasúr nuair a rinne sé féin is a mhuintir imirce ó Bhaile Átha Cliath go Toronto timpeall 1913. Faoi na 1930idí, bhí Byrne ag promhadh a phinn mar fhile Béarla i gCeanada nuair a tháinig sé trasna ar an Ghaeilge gur chuir sé roimhe an teanga a fhoghlaim is an chuid sin dá oidhreacht chultúrtha a bhí ceilte air i gCeanada a athshealbhú. An toradh a bhí ar an iarracht sin ná dornán dánta Gaeilge a d’fhoilsigh Byrne faoin leagan Gaeilge dá ainm, Pádraig Ó Broin, in Éiri...

[Page 40-41]

O Kearnai?, Seaan, 1545?-1587? (1571)
Bound ca1800 on 6 cords in stained calf; gilt roll along cover borders and turn-ins; gilt fillet on board edges; green, red and white end bands; pink silk marker; marbled endpapers; edges sprinkled blue; later red morocco spine label. Ligatures and contractions on title-page expanded in transcription, in the main following Brian O Cuiv's edition of the work, Dublin 1994, p.51. Printing: woodcut initials A and F are A28a and F28a in M. Pollard, 'The woodcut ornament stocks of the Dublin printe...

Beartas teanga: an aimsir óg páipéar ocáideach 7

Ó hIfearnáin, Tadhg (2006)
peer-reviewed Tugtar faoi phleanáil teanga nuair a chruthaítear ionad nua don teanga sa saol. Comhartha atá i ngníomhaíocht phleanála na teanga, más ea, ar athrú suntasach polaitiúil sa phobal urlabhra. Ardú stádais agus gradaim ba chúis leis an bpleanáil don Ghaeilge ó bunaíodh an stát, bíodh an phleanáil ar ról na teanga nó ar fhoirm na teanga féin. Disciplín acadúil atá sa phleanáil teanga chomh maith, ar cuid den tsochtheangeolaíocht fheidhmeach é. Pléitear ...