LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2015 (22)
2017 (17)
2016 (14)
2013 (7)
2014 (6)
View more
Publication Year

2015 (22)
2017 (17)
2016 (14)
2013 (7)
2014 (6)
2008 (4)
2012 (4)
2011 (3)
2002 (2)
2009 (2)
1999 (1)
2001 (1)
2005 (1)
2007 (1)
2010 (1)

Access Mode

Document Type

Article (36)
Report (32)
Book (9)
Doctoral thesis (7)
Part of book or cha... (1)
View more
Document Type

Article (36)
Report (32)
Book (9)
Doctoral thesis (7)
Part of book or cha... (1)
Review (1)

86 documents, page 1 of 9

An tírdhreach teangeolaíoch agus taibhiú teanga ar TG4

Ó hIfearnáin, Tadhg (2008)
peer-reviewed Baineann an aiste seo Ie cumhacht íomhá TG4 ar phobal na hÉireann agus ar phobail éagsúla na Gaeilge. Ní i gcónaí a shamhlaítear cumhacht den chineál seo a bheith ag comhlacht teilifíse, ach bhí dlúthcheangal idir cruthú an chainéil agus an t-ionad a tugadh don Ghaeilge i saol na hÉireann deich mbliana ó shin; agus anois go bhfuil sé fréamhaithe i gcultúr na tíre, irnríonn an stáisiún tionchar nach beag ar dhearcadh mhuintir na hÉireann ar an nGaeilge féin. ...

An Monatóir ar an gCuimsiú Sóisialta 2011

(2013)
Is éard is aidhm leis an Monatóir ar an gCuimsiú Sóisialta ná tuairisciú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo na sprice sóisialta náisiúnta um laghdú na bochtaineachta, agus is í an sprioc sin ná an bhochaineacht sheasmhach a laghdú go 4 faoin gcéad faoin mbliain 2016 agus go 2 faoin gcéad nó níos lú ná sin faoin mbliain 2020. Déantar tuairisciú freisin ar chion na hÉireann ar mhaithe le sprioc na hEorpa 2020, agus ar threochtaí na bochtaineachta maidir le leanaí agus líonta tí gan duine fo...

Róisín Dubh: mar a chruthaigh Seán Ó Riada aintiún an Éirí Amach

Deirdre Ní Chonghaile (2015)
Nuair a dhéanfar comóradh ar Éirí Amach na Cásca i 2016, is cinnte go mbeidh fonn áirithe ceoil ag dul go haer: is é sin fonn an amhráin Róisín Dubh mar a chóirigh Seán Ó Riada é don scannán Mise Éire. Bhí rogha phríomh-fhoinn an scannáin chomh tréan spreagúil sin uaidh, agus a chóiriú ceolfhoirne chomh hallabhrach do-dhearmadta, go bhfuil an fonn agus an scannán anois fite fuaite i gcuimhne an phobail. Is minic le daoine Mise Éire a thabhairt ar fhonn Róisín Dubh, agus creideann mórán gurb é...

Ar mo chéad fhéachaint isteach dom in Sáirséal agus Dill

Tadhg Ó Dúshláine (2015)
Freagra pearsanta atá san alt seo ar shár-insint éacht foilsitheoireachta an chomhlachta thuasluaite. Chuir Sáirséal agus Dill borradh faoi nualitríocht na Gaeilge, agus sholáthraigh caighdeán táirgíochta a bhí ag dul do mhórscríbhneoirí Gaeilge an fichiú haois: Ó Ríordáin, Ó Cadhain, Ó Súilleabháin agus scata eile ar bheag a bheann ag an stát orthu. Tá ardchaighdeán an tsaothair seo ag teacht leis sin: scéal substaintiúil pearsanta curtha i láthair go cruthaitheach agus go scolártha (ars est...

Móitífeanna agus Íomháineachas Míleata sa Dán Díreach

Herbert, Trevor (2012)
This thesis discusses military motifs and images found in the corpus of Classical Irish poetry, composed between c. 1200 and c. 1650. Extensive use is made of examples from the strictest syllabic metre in Classical Irish poetry, dán díreach, taken from published Poem-books, or duanairí, or from manuscript sources, as well as poems only recently made available with the publishing of A Bardic Miscellany, which were hitherto only available on the Irish Bardic Poetry Database compiled by Trinity ...