LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

Publication Year

2016 (2567)
2017 (2519)
2010 (199)
2009 (167)
2008 (150)
View more
Publication Year

2016 (2567)
2017 (2519)
2010 (199)
2009 (167)
2008 (150)
2013 (134)
2011 (131)
2014 (131)
2015 (108)
2012 (96)
2007 (62)
2006 (45)
2005 (34)
2001 (27)
2004 (27)
1999 (20)
2002 (18)
2003 (18)
2000 (15)
1992 (12)
1998 (11)
1930 (10)
1994 (9)
1996 (9)
1995 (8)
1997 (8)
1939 (7)
1993 (7)
1944 (6)
1988 (6)
1991 (6)
1935 (5)
1974 (5)
1976 (5)
1926 (4)
1933 (4)
1936 (4)
1942 (4)
1943 (4)
1958 (4)
1989 (4)
1921 (3)
1934 (3)
1937 (3)
1940 (3)
1959 (3)
1963 (3)
1969 (3)
1972 (3)
1984 (3)
1990 (3)
1914 (2)
1922 (2)
1927 (2)
1929 (2)
1931 (2)
1938 (2)
1956 (2)
1964 (2)
1967 (2)
1971 (2)
1973 (2)
1975 (2)
1977 (2)
1978 (2)
1987 (2)
1567 (1)
1782 (1)
1821 (1)
1882 (1)
1889 (1)
1908 (1)
1910 (1)
1920 (1)
1925 (1)
1932 (1)
1945 (1)
1946 (1)
1947 (1)
1948 (1)
1957 (1)
1960 (1)
1961 (1)
1962 (1)
1965 (1)
1966 (1)
1968 (1)
1970 (1)
1979 (1)
1980 (1)
1981 (1)
1982 (1)
1983 (1)
1985 (1)
1986 (1)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (3289)
Master thesis (1663)
Article (556)
Doctoral thesis (341)
Conference object (339)
View more
Document Type

Bachelor thesis (3289)
Master thesis (1663)
Article (556)
Doctoral thesis (341)
Conference object (339)
Book (196)
Contribution for ... (191)
Other (47)
Report (36)
Unknown (28)
Preprint (10)
Research (7)
Review (2)
Lecture (1)
Part of book or cha... (1)

6700 documents, page 1 of 670

Elektroenerģijas mērīšana viedajos elektrotīklos

Raksts apraksta aktuālo elektrotīklu attīstības virzienu – viedo elektrotīklu un to mērīšanas sistēmas, funkcionālās prasības, potenciālās attīstības iespējas. Darbā analīzēti viedo mērījumu sistēmas, galvenie trūkumi un to priekšrocības, kā arī dots ieskats viedo tīklu attīstības tendencēs gan Latvijā, gan pasaulē.

Noplūdstrāva un elektrodrošība

Izlasot šo darbu, informācija palīdzēs darba devējiem, darba aizsardzības speciālistiem, kā arī citiem interesentiem uzzināt vairāk par tādu darba vides risku kā noplūdstrāva un gūt informāciju, kā aizsargāties no šī riska, to samazinot vai novēršot, izmantojot dažādus aizsargaparātus.

Cementa ražošana Latvijā, tā pieprasījums pašreizējā ekonomiskajā situācijā

Būvniecības apjomu straujais pieaugums Latvijā pēdējos gados (laika posmā līdz 2008. gada vidum) izsauca strauju cementa pieprasījuma pieaugumu, kas ne vienmēr tika apmierināts Latvijā vienīgās cementa rūpnīcas ierobežotās jaudas dēļ. Globālā krīze ir iemesls būtiskam cementa patēriņa samazinājumam Latvijā, kas šobrīd radījis jaudu pārpalikumu. Salīdzinot ar 2008. gadu, cementa tirgus Latvijā ir samazinājies vairāk kā divas reizes.

Poru veidotāju ietekme uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām

Promocijas darbs veltīts porainas keramikas izgatavošanai medicīniskiem pielietojumiem un poru veidotāju ietekmes uz biokeramisko materiālu struktūru un īpašībām pētījumiem. Darba struktūra ir sekojoša: ievadā ietverts tēmas pamatojums un aktualitāte, veikto pētījumu uzstādījums un apskats, formulēts darba mērķis un uzdevumi, kā arī izklāstītas promocijas darba pamatnostādnes - pamatota darba zinātniskā novitāte un pierādīta darba praktiskā vērtība. Pirmajā nodaļā no publiski pieejamiem iz...

Latvijas brāļu draudzes atspoguļojums periodikā no 1903. līdz 1945.gadam

Brāļu draudžu kustība Latvijas teritorijā ienāk 18.gadsimtā un izplatās Vidzemē. 19.gadsimta vidū notiek kustības noriets un 20.gadsimta sākumā hernhūtiešu kustības darbība ir neliela. Pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas brāļu draudzes, kurās ietilpst Vidzemes un Kurzemes brāļu draudzes, atspoguļojumu periodikā no 1903. līdz 1945.gadam. Brāļu draudzes raksturo darbības samazināšanās, bet Vidzemes un Kurzemes brāļu draudžu organizācijas mēģina turpināt brāļu draudžu darbību. Nozīmīgu darbu ve...

Politisko skandālu mediju atspoguļojums Lielbritānijā un Latvijā

Bakalaura darba tēma: “Politisko skandālu mediju atspoguļojums Lielbritānijā un Latvijā”. Pētījuma mērķis ir izpētīt un salīdzināt Lielbritānijas un Latvijas politiskos skandālus laika posmā no 2005. – 2010. gadam, lai konstatētu skandālu tipus, kā arī izpētītu politiskā skandāla sekas uz politiķa karjeru. Darba uzdevumi: apkopot un analizēt akadēmisko literatūru, atlasīt notikušos skandālus, konstatēt galvenos politisko skandālu tipus, kā arī salīdzināt politiķu karjeras pēc iesaistes politi...

Investīcijas dārgmetālos

Zelts- pasaules ekonomisko un politisko procesu indikators. Pieaugot saspīlējumam vai neziņai par turpmāko nākotni, zelta cena pieaug, nereti izraisot masveida ažiotāžu investoru vidū. Darbā izanalizētie ietekmējošie faktori norāda uz potenciālām iespējam investīcijām zeltā. Bakalaura darba mērķis- pamatojoties uz investīciju teorētiskajiem atziņām, izpētīt investīcijas zeltā, to cenu ietekmējošos faktorus, izanalizēt tendences un aktualitātes, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus pote...

Investīciju vide un tās ietekmējošo faktoru salīdzinošā analīze Baltijas valstīs

Autore darbā aplūko investīciju vidi ietekmējošos faktorus Baltijas valstīs. Darbā autore izmanto zinātniskās literatūras, starptautiskās publikācijas apkopojumus, lai iegūtu investīciju vides būtiskākos ietekmējošos faktorus, un pēc tam tos sagrupē kvantitatīvos un kvalitatīvos. Izmantojot statistikas datus un veicot faktoru, korelāciju un regresiju analīzi, autore secina, ka darbaspēka izmaksas un bezdarba līmenis ir svarīgākie investīciju vidi ietekmējošie faktori Baltijas valstīs. Pamato...

Latvijas valsts pensiju prognozes, situāciju apzināšana

Mūsdienās pensiju prognozes satrauc visus, bet vieglākā rīcība ir neiedziļināties un domāt par to, kad tas brīdis pienāks. Aptaujas un pieredze, strādājot bankā, rāda, ka Latvijas iedzīvotāji nav informēti par pensijām, un šīs uzspiestās reklāmas un banku darbības, atbaida iedzīvotāju interesi. Īpaši gados jauni iedzīvotāji neinteresējas par pensiju un biežākie iemesli ir neuzticība Latvijas pensiju sistēmai vai pat valdībai un jauniem cilvēkiem liekas tālu pensijas vecums vai pat nav ticamīb...

Zvaigžņotā Debess: 2010/11, Ziema (210)

Contents: “ZVAIGŅOTĀ DEBESS” FORTY YEARS AGO: Bursting Stars. J. Francman (abridged). Geodesists Help Renew the Spire of St. Peter’s Church. J. Klētnieks (abridged). DEVELOPMENTS in SCIENCE: The Solar Neutrino Problem. O. Smirnova. NEWS: At Last the Planet at the Star β Pictoris Is Imaged. A. Alksnis, Z. Alksne. SPACE RESEARCH and EXPLORATION: The Trail of an Asteroid Reveals a Recent Collision. A. Alksnis. INTERNATIONAL YEAR of ASTRONOMY 2009: International Year of Astronomy 2...