OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, login, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
3 documents, page 1 of 1

31. zinātniskās konferences programma un ielūgums

Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1972)

Zvaigžņotā Debess: 1972, Pavasaris (55) - 1972/73, Ziema (58)

Latvijas PSR Zinātņu akadēmija; Radioastrofizikas observatorija (1972)

Vēstures zinātņu sekcija: apakšsekcija "Baltija-Vācija" (1972. gada 9. februāris): referātu tēzes

Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija; P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. 31. zinātniskā konference (1972)
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok