LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

HELENA (2)
OPENAIRE (1)
PESI (1)
IPODD (1)
CORTEXSELFCONTROL (1)
View more

Publication Year

2014 (2978)
2006 (2951)
2009 (2785)
2017 (2750)
2016 (2708)
View more
Publication Year

2014 (2978)
2006 (2951)
2009 (2785)
2017 (2750)
2016 (2708)
2010 (2445)
2007 (2413)
2011 (2399)
2013 (2311)
2008 (2294)
2005 (2029)
2012 (2020)
2015 (1131)
2004 (653)
2003 (278)
2002 (223)
2018 (166)
2000 (27)
2001 (15)
1999 (13)
1998 (8)
1964 (4)
1997 (4)
1941 (2)
1947 (2)
1955 (2)
1407 (1)
1410 (1)
1921 (1)
1932 (1)
1934 (1)
1938 (1)
1940 (1)
1942 (1)
1949 (1)
1951 (1)
1952 (1)
1954 (1)
1991 (1)

Access Mode

Document Type

Master thesis (17641)
Article (11497)
Doctoral thesis (3017)
Bachelor thesis (2589)
Book (523)
View more
Document Type

Master thesis (17641)
Article (11497)
Doctoral thesis (3017)
Bachelor thesis (2589)
Book (523)
Unknown (117)
Conference object (101)
Other (80)
Research (45)
Review (11)
Report (5)
Lecture (2)
Part of book or cha... (2)
Patent (1)

Related to communities

35590 documents, page 1 of 3559

Applying electronic communication for entering a new product into the market

Tomkevičius, Mindaugas (2010)
Fast development of information technologies directly affects many types of business, and opens new perspectives for communication, development of goods and for the needs of consumers. The emergence of global trade marks and the use of mass media have been already considered to be the past. The past few decades can be distinguished for the intensive use of the Internet and other electronic solutions used for various marketing solutions. Such solutions help to enter into new markets and to gai...

Erinnerungen in der Poesie von Johannes Bobrowski

Barniškienė, Sigita (2007)
Im Artikel wird gezeigt, dass die Poesie von Johannes Bobrowski viele Fragen an die Interpretatoren bis zu heutigen Tagen stellt. Es wird die These aufgeworfen, dass Bobrowski bewusst über die Realien der DDR nicht geschrieben hat, weil sie ihm unannehmbar waren. Die Gedanken des Dichters waren auf die Vergangenheit und auf die schwere persönliche Erfahrung im Zweiten Weltkrieg gerichtet. Der Verlust seiner Heimat in Ostpreußen, das Begreifen der Schuld des deutschen Volkes und das Streben na...

Turizmo organizacijų kultūros vertinimas ir modeliavimas

Kovalčikas, Laurynas (2009)
Tyrimo objektas – Lietuvos turizmo organizacijų kultūra. Tyrimo problema. Organizacijų kultūra turi svarbią reikšmę įvairiems organizaciniams procesams. Turizmo organizacijų kultūros modelio formavimas yra svarbus, bet kartu ir problemiškas dėl didelės organizacijų kultūros sampratų, klasifikacijų ir modelių įvairovės. Č. Purlys (2009) pažymi, kad tokie organizacijų veiklos efektyvumo veiksniai, kaip organizacijų kultūra ir deklaruojamos vertybės, lieka iki galo neištirta moksline problema...

Prekių ženklų savininkų teisės bei civiliniai teisių gynimo būdai

Balkevičiūtė, Rūta (2006)
The subject matter of this thesis is – trademark owners’ rights and civil remedies for their infringement. In this final work legal acts that regulate rights of trademark owners‘and civil remedies for their infringement, actual jurisprudence in trademark cases also some statistical data are analyzed. The purpose of this thesis is to valuate the efficiency of trademark owners’ rights.

Turgaus žmonės ir prekės

Maskuliūnienė, Džiuljeta (2009)
Visi esame pirkėjai. Perkame ne tik maksimose, dar tebeperkame ir turguose. Kelionėse, artimose (po Lietuvą ir Latviją) ir tolimose (Slovėnija, Prancūzija, Kinija, Amerika, Tunisas, Nepalas...), dažnai fiksuojame turgaus gyvenimo spalvų ir formų įvairovę, įsimintinus prekeivių ir pirkėjų veidus. Kartais veidus turi (ar jų neturi) ir prekės: rūpintojėliai, lietuvaitės, gyvūnai... Tik batai, sustatyti eilėmis, atrodo visi vienodi, serijiniai – jie dar nenudėvėti, neturi biografijos, nėra ko ir ...

Vaiko teisių pažeidimai mokykloje: mokinių ir pedagogų požiūris

Liatukienė, Jurgita (2012)
Visų pasaulio vaikų teisių įgyvendinimas nusipelno nuolatinio visuomenės dėmesio. Šis darbas turi būti dirbamas kasdien ir visur. Kai nėra veiksmingos nacionalinės Vaiko teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo sistemos, pastangos įgyvendinti vaiko teises pasmerktos būti tik simboliniais ir atsitiktiniais poelgiais. Kita vertus, vaiko teisių įgyvendinimas reikalauja imtis neatidėliotinų ir skubių veiksmų, nes šiuo metu labiausiai pažeidžiamos vaiko kaip žmogaus teisės. Milijonų vaikų teisės p...

Kineziterapijos poveikis pacientų, sergančių galvos smegenų insultu, eisenai

Steberiokaitė, Sandra (2006)
Objective: gait of patients after stroke. Stroke is acute vascular disturbance in the brain, which involves sensory and motor systems of the opposite side to the brain lesion. Inability to walk or abnormal gait pattern is one of the biggest problem after cerebral vascular accident, which predispose the stoke survivors to a sedentary lifestyle, which further limits the individual’s activities of daily living and reduces cardiovascular reserves. One of the primary goals for physical therapy ...

Kineziterapijos poveikis gydant 2–4 mėn. amžiaus kūdikių įgimtą raumeninę kreivakaklystę

Banionienė, Džiuljeta (2007)
Tyrimo objektas: kūdikių kreivakaklystės požymių išreikštumo kitimas taikant kineziterapiją. Tyrimo problema. Įgimta raumeninė kreivakaklystė yra labiausiai paplitusi kreivakaklystės forma vaikų amžiuje. Tai yra laikysenos deformacija nustatoma gimimo metu ar iškart po gimimo, pasireiškianti vienos kūno pusės galvos sukamojo raumens sutrumpėjimu ir fibroze. Esant įgimtai raumeninei kreivakaklystei kūdikiai galvą laiko pakreipę į vieną pusę, be to, dažnai stebima galvos rotacija į priešingą...

Ar individualus konstitucinis skundas gali būti lakomas veiksminga teisinės gynybos priemone pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 13 straipsnį?

Stubrytė, Živilė (2007)
The summary provided hereunder gives short overview of final thesis. The summary outlines the subject matter, aim and goals of the thesis. In addition it shortly describes the content and main aspects of this final work. The subject matter of this thesis is – individual constitutional complaint as an effective domestic remedy under Article 13 of the Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter – the European Convention on Human Rights). The thesis is aim...

Kirtavietėse paliekamų pušų biologinės įvairovės medžių atsparumo neigiamiems aplinkos veiksniams tyrimas Pietų Lietuvoje

Bartnykaitė, Aira (2009)
Magistro darbe tiriama paliktų biologinės įvairovės medžių atsparumas neigiamiems aplinkos veiksniams. Darbo objektas – pušies biologinės įvairovės medžiai paliekami kirtavietėse, Veisiejų miškų urėdijos miškuose. Darbo tikslas – ištirti kirtavietėje paliekamų pušies biologinės įvairovės medžių atsparumą neigiamiems aplinkos veiksniams ir jų išlikimo priklausomybę nuo medžių ir aplinkos sąvybių. Darbo metodika – Lauko tyrimų metu surinkta informacija apie Veisiejų miškų urėdijose ply...