LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

HELENA (2)

Publication Year

2014 (3306)
2009 (2097)
2010 (1985)
2011 (1831)
2013 (1732)
View more
Publication Year

2014 (3306)
2009 (2097)
2010 (1985)
2011 (1831)
2013 (1732)
2012 (1327)
2006 (1117)
2016 (947)
2008 (897)
2007 (842)
2005 (731)
2015 (614)
2004 (408)
2002 (214)
2003 (207)
2017 (45)
2001 (20)
2000 (12)
1997 (5)
1998 (3)
1941 (2)
1947 (2)
1955 (2)
1994 (2)
1999 (2)
1921 (1)
1932 (1)
1934 (1)
1938 (1)
1940 (1)
1942 (1)
1949 (1)
1951 (1)
1952 (1)
1954 (1)
1993 (1)
1995 (1)
1996 (1)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (12454)
Article (4694)
Master thesis (4619)
Doctoral thesis (1447)
Book (369)
View more
Document Type

Bachelor thesis (12454)
Article (4694)
Master thesis (4619)
Doctoral thesis (1447)
Book (369)
Review (105)
Conference object (77)
Other (53)
Unknown (30)
Contribution for ne... (6)
Part of book or cha... (3)
Lecture (2)
Report (2)
Patent (1)

21817 documents, page 1 of 2182

Metų laiko ir varfarinu gydomų pacientų krešėjimo rodiklių sąsajos

Tyrimo tikslas – įvertinti pacientų, sergančių lėtiniu prieširdžių virpėjimu ir gydomų varfarinu, krešėjimo rodiklių sąsajas su metų laiku. Metodai – buvo išanalizuotos ambulatorinės kortelės pacientų, bent metus sergančių lėtiniu prieširdžių virpėjimu ir gydytų varfarinu. Iš šių kortelių surinkti duomenys apie atliktus TNS tyrimus. Išanalizuota 304 gydymo varfarinu atvejai. Rezultatai. Gautas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp metų mėnesių, vertinant vidutinį kiekvieno mėnesio TNS (p=0,...

THE NEED AND ORGANISATION OF INTEGRATED HEALTH AND SOCIAL CARE SERVICES PROVISION FOR ELDERLY AT HOME

Darbo tikslas – ištirti senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių namuose, integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikį bei teikimo organizavimą. Tyrimo klausimai: Koks yra integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikis senyvo amžiaus asmenims namuose? Kaip organizuojamos integruotos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims namuose? Su kokiais iššūkiais susiduriama teikiant integruotos sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas seny...

Įmonės taupiosios gamybos lygio vertinimas

Stankuvienė, Giedrė
Embargo end date: 2017/03/31
Visų paslaugų kokybė yra neatsiejama nuo planavimo, organizavimo, vadovavimo, kontrolės, žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijų, taip pat ir vertinimo funkcijų. Šiandien gamintojai visame pasaulyje bando įgyvendinti taupiosios gamybos sistemą, pagreitinti procesus, mažinti atliekas ir pagerinti kokybę. Įmonės norėdamos išlikti ir sėkmingai dirbti besikeičiančios konkurencinės rinkos sąlygomis, neišvengiamai susiduria su kokurencinio pranašumo didinimo poreikiu. Baigiamajame darbe nagrinėjamas t...

Rizikos įvertinimas esant ūminei miokardo infarkto fazei

Hospitalinis mirštamumas nuo ūminio miokardo infarkto išlieka opi problema, nors sukurti modernūs gydymo būdai, kaip trombolizė ir vainikinių arterijų angioplastika. Šiame straipsnyje apžvelgiami pastarųjų metų literatūros duomenys apie rizikos įvertinimą esant ūminei miokardo infarkto fazei, svarbiausius ją lemiančius veiksnius, jų kitimą ligos eigoje ir tarpusavio ryšį. Didžiausias dėmesys skirtas širdies ritmo variabilumui, kairiojo skilvelio disfunkcijai bei ritmo sutrikimams. Nagrinėjama...

Apatinių šlapimo organų funkcijos pokyčiai 5–18 metų vaikams, sergantiems pasikartojančia šlapimo organų infekcija

Tyrimo tikslas. Įvertinti apatinių šlapimo organų funkciją 5–18 metų vaikams, sergantiems pasikartojančia šlapimo organų infekcija, ir palyginti rastus pokyčius vaikų, sergančių pasikartojančia ir viršutinių, ir apatinių šlapimo organų infekcija, grupėse. 2004 metais Kauno medicinos universiteto klinikose atlikti 35 urodinaminiai tyrimai 5–18 metų vaikams (3 berniukams ir 32 mergaitėms), sergantiems pasikartojančia šlapimo organų infekcija. 21 jų diagnozuota pasikartojanti apatinių, 14 – virš...

Knygų leidyklos dokumentų valdymo sistema

Trepekaitė, Aistė (2007)
Embargo end date: 2012/11/30
Magistro darbe sprendžiamos aktualios dokumentų valdymo sistemų problemos, atliekama jų kūrimo technologijų bei metodologijų analizė. Jos metu išskiriami pagrindiniai dokumentų valdymo modeliai, jų privalumai ir trūkumai bei alternatyvūs sprendimai jiems. Apžvelgiama populiariausia šiuo metu XML technologija, ir jos taikymas dokumentų valdymo sistemose, manipuliuojančiose struktūrinių dokumentų informacija, Taip pat išnagrinėtas projektuotos sistemos dokumento kontekstas knygų leidyklos p...

„Prekės ženklo identiteto formavimas: bendradarbystės erdvės „Talent Garden Kaunas“ atvejis“

Darbe pristatoma bendroji bendradarbystės erdvių situacija Lietuvoje ir pasaulyje bei detaliai analizuojamas įmonės „TAG Kaunas“ verslo modelis. Taip pat teoriniu aspektu nagrinėjama bendradarbystės erdvių paslaugos specifika ir prekės ženklo identiteto formavimo modeliai. Remiantis atliktos analizės rezultatais ir teoriniais prekės ženklo identiteto formavimo modeliais, atliekamas empirinis prekės ženklo „TAG Kaunas“ tyrimas bei pateikiamos rekomendacijos tolimesniam prekės že...

Neracionalaus namų vaistinėlėje turimų vaistų vartojimo rizikos veiksniai

Neracionalus vaistų vartojimas yra viena svarbiausių problemų pasaulyje. PSO duomenimis, maždaug pusė visų pacientų medikamentus vartoja netinkamai ir nesilaiko gydytojo nurodymų. Ypač didelė problema yra netinkamas vaistų vartojimas namuose tiek pagal gydytojo paskyrimą, tiek savarankiškai. Iki šiol Lietuvoje dar nebuvo atliktas tyrimas, kokius vaistus žmonės turi savo namų vaistinėlėse ir ar tinkamai juos vartoja. Nežinoma, kokios yra racionaliai ar neracionaliai vaistus vartojančių Lietuvo...

Peculiarities of family business

Lietuvos įstatymuose nėra tikslaus „šeimos verslo“ apibrėžimo ir nėra tikslios statistikos kuri leistų sužinoti, kiek šeimos verslų yra Lietuvoje, preliminariais vertinimais jų yra mažiau nei kitose Baltijos šalyse, tačiau literatūros analizė parodė, kad šeimos verslas Lietuvoje tikrai egzistuoja, nors tai ir nėra plačiai diskutuojamas klausimas. Remiantis European Family Businesses, šeimos verslu laikoma bet kokio dydžio įmonė, jeigu pagrindinė sprendimų priėmimo teisė priklauso asmeniui, įk...

The factors influencing compounding pharmacy extemporaneous drug formulation. Analysis of errors in 1st form prescriptions in compounding pharmacy.

Eglės Kavaliauskaitės magistro baigiamasis darbas „Veiksniai, įtakojantys gamybinės vaistinės receptūrą. Klaidingai išrašytų 1 formos ekstemporalių receptų analizė visuomenės gamybinėje vaistinėje“, mokslinis vadovas doc. dr. A. Baranauskas; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Medicinos akademijos, Farmacijos fakulteto, Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra – Kaunas. Tikslas: išnagrinėti veiksnius, įtakojančius visuomenės gamybinės vaistinės receptūrą bei apžvelgti dažn...