LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

HELENA (2)
OPENAIRE (1)
PIREDEU (1)
PESI (1)
IPODD (1)
View more

Publication Year

2006 (4393)
2009 (4155)
2008 (3986)
2007 (3861)
2010 (3856)
View more
Publication Year

2006 (4393)
2009 (4155)
2008 (3986)
2007 (3861)
2010 (3856)
2011 (3829)
2014 (3824)
2005 (3621)
2013 (3586)
2012 (3371)
2016 (3156)
2017 (3072)
2004 (2005)
2003 (1701)
2002 (1654)
2015 (1645)
2001 (1161)
2000 (1097)
2018 (986)
1999 (14)
1998 (9)
1964 (4)
1997 (4)
1941 (2)
1947 (2)
1955 (2)
1407 (1)
1410 (1)
1501 (1)
1921 (1)
1932 (1)
1934 (1)
1938 (1)
1940 (1)
1942 (1)
1949 (1)
1951 (1)
1952 (1)
1991 (1)
1995 (1)
1996 (1)

Access Mode

Document Type

Article (31658)
Master thesis (18314)
Doctoral thesis (3071)
Bachelor thesis (2656)
Review (1082)
View more
Document Type

Article (31658)
Master thesis (18314)
Doctoral thesis (3071)
Bachelor thesis (2656)
Review (1082)
Book (565)
Conference object (196)
Unknown (119)
Other (86)
Research (48)
Part of book or cha... (8)
Report (5)
Lecture (2)
Patent (1)

Related to communities

57696 documents, page 1 of 5770

Five years of Jonas Jurašas’ works at Kaunas drama

Girdzijauskaitė, Audronė (2006)
Su režisieriumi Jonu Jurašu yra susijęs svarbus Kauno valstybinio dramos teatro vaisingo ir įkvėpto darbo periodas, trukęs penkerius metus (1968–1972). J. Jurašas, 1967 m. paskirtas vadovauti Kauno dramos teatrui, ketino iš esmės keisti įsisenėjusią tvarką, išvesti teatrą iš sąstingio nubrėžiant kūrybos perspektyvą; jis bandė įtvirtinti kokybišką repertuarą, dirbo aistringai, keldamas sau ir bendradarbiams maksimalistinius reikalavimus, savo spektaklių formą gludino iki tobulumo. Įgyvendinant...

Enterprise processes efficiency estimation

Žukauskaitė, Jurgita (2010)
Sparti ekonominės erdvės kaita ir globalizacijos spaudimas verčia įmones atsisakyti veiklos principo „čia ir dabar“. Naudojami darbo metodai tampa neefektyvūs, todėl įmonės turi keistis. Egzistuoja daug įmonių valdymo metodų, kurių tikslas – veiklos efektyvumo gerinimas. Efektyvumo vertinimo metodai veiklą vertina įvairiais rodikliais: rodikliai, pavyzdžiui, finansinė analizė, rodiklių sistema, pavyzdžiui, subalansuotų rodiklių metodas, vertinimo metodikos, veiksmų seka, pavyzdžiui, šešių sig...

About Francis and other saints: "the Community of Being" in the philosophy and poetry of Antanas Maceina

Jakaitė, Dalia (2014)
Šiuolaikinė šventojo samprata dažnai siejama su Vatikano II susirinkimo dokumentais. Juose išryškėja ne tik mistinis, bet ir plačiai apimantis požiūris į šventuosius, šventumą apskritai. Šiuo Susirinkimu remiasi ne viena šventųjų diskursui skirta teologinė ar kultūrologinė monografija. Antaną Maceiną galima pavadinti vienu iš šventųjų diskurso klasikų XX a. lietuvių kultūroje. Straipsnyje nagrinėjamos svarbiausios šventiesiems skirtos ar netiesiogiai su jais susijusios filosofo studijos ir šv...

Dysfuncional legal system - a sign of weak social politics

Šlapkauskas, Vytautas
Komunitarizmo pagrindu straipsnyje nagrinėjama Lietuvos teisinės sistemos vertybinė būklė. Teisinė sistema suprantama plačiau nei šalies teisės sistema. Teisinė sistema – tai teisinės tikrovės visuminis darinys, išreiškiantis bet kurios socialinės grupės teisinės sąmonės, objektinės teisės ir teisinės praktikos vienovę. Teisė yra vienas svarbiausių šiuolaikinės pilietinės visuomenės funkcionavimo būdų. Ji yra socialinės politikos įrankis, kuriuo išreiškiami sprendimai ir vertinami jų įgyvendi...

Skysčio srauto temperatūros kontrolė puslaidininkiniais jutikliais

Dumčius, Antanas; Augutis, Stasys Vygantas; Gailius, Darius (2008)
Application possibilities of the semiconductor temperature sensors for measurement of the temperature in the fluid flow are analyzed. Possible causes for scattering of the sensor parameters during manufacture were investigated. It was shown, that by additional calibration of the analog temperature sensors it is possible to increase the accuracy of the measurements. The simulation and experiment results are introduced. Nagrinėjamos galimybės puslaidininkinius temperatūros sensorius panaudot...

Santuokos sakramentas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir sužadėtinių požiūris į jį X Šeimos centre

Tamulienė, Laima (2012)
Šiuo darbu siekiama atskleisti Katalikų Bažnyčios mokymą apie Santuokos sakramentą bei identifikuoti sužadėtinių požiūrį į Santuokos sakramentą X Šeimos centre. Darbe teigiama Katalikų Bažnyčios mokymo, tėvų vaidmens bei krikščioniško auklėjimo šeimoje įtaka sužadėtinių požiūriui į Santuokos sakramentą, taip pat įvardijamas visuomenės poveikis požiūriui į santuoką. Tyrimo rezultatai parodė, jog iš tiesų didelį poveikį požiūriui į santuoką daro Katalikų Bažnyčios mokymas, krikščioniškas au...

Ofsetinių spausdinimo formų paviršinių savybių tyrimas

Šimėnas, Mindaugas (2006)
It was investigated characteristics of surfaces of offset printing plates. A method of measurement of wetting angle was improved and there were investigated the wetting characteristics of hydrophilic surfaces of offset printing plates and their dependence on dampening solution and on printed run. Experimentally investigated 16 offset printing plates. Wetting angle increases with the run. Surface roughness was investigated using profilograph. Changes of surface roughness during printing were d...

Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos ypatumai ugdymo institucijoje

Kavoliūnienė, Dalia (2007)
Esama socialinė ekonominė būklė, nepilnamečių nusikalstamumas, narkomanijos plitimas, mokyklos nelankymas ir kitos socialinės problemos sąlygoja socialinės pedagoginės pagalbos komandos telkimą. Tik bendra įvairių specialistų veikla užtikrina koordinuotą problemų sprendimą. Socialinių pedagoginių problemų sprendimo komanda yra efektyviausia socialinių pedagoginių problemų sprendimo išeitis, mažiausiomis sąnaudomis – geriausi rezultatai. Darbo objektas – socialinės pedagoginės pagalbos ko...

Ar individualus konstitucinis skundas gali būti lakomas veiksminga teisinės gynybos priemone pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 13 straipsnį?

Stubrytė, Živilė (2007)
The summary provided hereunder gives short overview of final thesis. The summary outlines the subject matter, aim and goals of the thesis. In addition it shortly describes the content and main aspects of this final work. The subject matter of this thesis is – individual constitutional complaint as an effective domestic remedy under Article 13 of the Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter – the European Convention on Human Rights). The thesis is aim...

Pooperacinė peties nervinio rezginio analgezija: pastovių ir paciento kontroliuojamų minimalių koncentracijų bupivakaino bei bupivakaino ir klonidino infuzijų skyrimo palyginamasis įvertinimas

Tamošiūnas, Ramūnas (2005)
Methods of regional anaesthesia and regional postoperative analgesia are common in perioperative management of patients in traumatology-orthopaedics. One of most challenging fields of traumatology-orthopaedics is shoulder surgery. Shoulder surgery is associated with intense and long-lasting postoperative pain. It affects patients’ well-being, limits limb function and worsens results of surgical treatment. Determination of optimal methods for postoperative pain relief is very important in c...