LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2011 (27)
2015 (21)
2013 (20)
2012 (15)
2014 (12)
View more
Publication Year

2011 (27)
2015 (21)
2013 (20)
2012 (15)
2014 (12)
2007 (10)
1978 (6)
1986 (3)
2006 (3)
1981 (2)
1998 (2)
2001 (2)
2003 (2)
2008 (2)
1968 (1)
1970 (1)
1971 (1)
1972 (1)
1974 (1)
1976 (1)
1979 (1)
1980 (1)
1983 (1)
1987 (1)
1992 (1)
1996 (1)
2009 (1)
2010 (1)
2017 (1)

Access Mode

Document Type

142 documents, page 1 of 15

Terminologija u Kratkoj slavenskoj gramatici Grigora Prličeva

U članku se govori o jednom od najvećih erudita, poliglota i pjesnika makedonskoga XIX. stoljeća, Grigoru Prličevu. U fokusu interesa našli su se jezikoslovno nazivlje i pogledi prikazani u Kratkoj slavenskoj gramatici koju je taj autor napisao s ciljem da ona bude poticaj za stvaranje jedne opsežnije knjige i koja je trebala poslužiti slijevanju slavenskih dijalekata u jedan opći koji bi bio koristan za pisce. Iz priložene se građe vidi da je Grigor Prličev prilikom pisanja svoje Gramatike d...

Podrijetlo teksta makedonskog ćirilskog listića

Podrijetlo teksta makedonskog ćirilskog listića Makedonski ćirilski listić (Hiljferdingov listić) i jedan dio predgovora Joana Egzarha njegovu prijevodu Bogoslovlja Ivana Damašćanskog sadrže odlomak stsl. traktata o prevodilačkom umijeću. A. Vaillant je mislio da je to Konstantinov-Ćirilov predgovor prijevodu aprakos-evanđelja. Međutim, svi grčko-slavenski primjeri koje stari autor navodi, uzeti su iz 15. i 16. glave Apokalipse (posljednja knjiga Biblije kojom završava Novi zavjet). Na osn...