LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (1)

Data Provider

1 documents, page 1 of 1

За старословенскиот триод

Славева, Лидија (1972)
O staroslavenskom triodu Slavenski triod najvjerojatnije je prvi preveo Kliment Ohridski koji je prije smrti (g. 916), kako svjedoče njegova žitija, završio prijevod Cvjetnog trioda. Tijekom stoljeća triod se mijenjao kako u strukturi tako i u tekstu. Sve ove promjene mogu se svrstati u četiri osnovne grupe koje predstavljaju osnovne strukturne tipove trioda. Najstariji strukturni tip sačuvan je u makedonskim triodima - JAZU IV d 107 i Šafarikovu triodu iz prve polovice 13. stoljeća. To su...