LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

PRIMAS (12)
ALACS (1)

Publication Year

2011 (140)
2016 (95)
2015 (84)
2017 (75)
2014 (53)
View more
Publication Year

2011 (140)
2016 (95)
2015 (84)
2017 (75)
2014 (53)
2013 (43)
2005 (36)
2009 (31)
2012 (30)
2010 (27)
2003 (24)
2008 (23)
2006 (20)
2004 (15)
2000 (13)
2001 (12)
2002 (9)
2007 (9)
1998 (6)
1991 (5)
1990 (4)
1993 (4)
1997 (3)
1974 (2)
1975 (2)
1995 (2)
1999 (2)
1972 (1)
1976 (1)
1978 (1)
1979 (1)
1981 (1)
1982 (1)
1985 (1)
1987 (1)
1992 (1)
1994 (1)
1996 (1)

Access Mode

Document Type

Report (323)
Article (152)
Book (150)
Other (35)
Research (34)
View more
Document Type

Report (323)
Article (152)
Book (150)
Other (35)
Research (34)
Part of book or ch... (33)
Unknown (30)
Lecture (11)
Conference object (10)
Contribution for ne... (9)
Doctoral thesis (8)

781 documents, page 1 of 79

Importantes aspectos de la historia y la dogmática de los derechos fundamentales en Alemania

En Alemania, los derechos fundamentales hoy en día están contemplados en la Constitución Federal, en la así­ llamada Ley Fundamental de Bonn (LF). Además, las Constituciones de los Estados Federados alemanes - de los Länder - también tienen derechos fundamentales. Éstos, o coinciden en gran parte con los de la Constitución Federal, o bien declaran que los derechos fundamentales de la Constitución federal también forman parte de la Constitución del Estado Federado (por ejemplo el Art. 3, párra...

Kostnadsutvikling for havbruk i Norge og i konkurrentland. Faglig sluttrapportering

Produksjonskostnadene i norsk oppdrettsnæring har økt betydelig de siste årene. Denne rapporten undersøker om og i hvilken grad dette er tilfellet også for våre konkurrentland, og hva dette betyr for konkurransesituasjonen til norsk oppdrettsnæring. I rapporten gjennomgås kostnadsutviklingen, og forklaringene bak, for Canada, Chile, Skottland og Færøyene. Kostnadsdriverne er i stor grad de samme som for Norge; fôr og helsekostnader, men i ulik grad. De ulike landene har ulike utfordringer med...

Hurtig metode for å estimere buksprenging i pelagisk fisk ombord

Buksprenging er en kvalitetsforringende prosess hvor bukområdet hos fisken brytes ned post mortem. Denne rapporten oppsummerer arbeidet med utviklingen av en anvendelig hurtigtest for å estimere enzymlekkasje som forårsaker buksprenging i pelagiske fiskearter. Måleutstyret er kommersielt tilgjengelig og krever lite opplæring før bruk. Metoden er brukervennlig og gir en objektiv vurdering av protein-nedbrytende aktiviteter i fisken. Metoder for prøveuttak, reaksjonstemperatur og inkubasjonstid...

Kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som reduserer faren for rømming fra lakseoppdrettsanlegg

Rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som kan bidra til redusere faren for rømming fra oppdrettsanlegg som følge av menneskelig feilhandling: • Avviksrapporteringssystem • Piktogram • Malinger og beslutningsstfl}tte • Notinnfesting Løsningsforslagene er blant annet basert på analyser av årsaker til tidligere rømmingshendelser, og identifisering av operasjoner som er særlig kritiske med tanke på rømming. Forslagene kan legges til grunn for ...

Pasient- og brukerforløp for personer med revmatisk sykdom. Modell for koordinerte og sammenhengende forløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle en generisk modell for sammenhengende pasient- og brukerforløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager. Et godt forløp skal legge til rette for en bedre funksjons- og mestringsevne, bremse sykdomsutvikling og bedre selvstendighet og livskvalitet for personer med revmatiske lidelser. I delrapport 1 ble brukerbehov knyttet til en helhetlig og systematisk tjeneste for ulike grupper personer med revmatisme og muskel-/s...