LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

PRIMAS (11)
ALACS (1)

Publication Year

2011 (154)
2017 (112)
2016 (83)
2015 (82)
2014 (71)
View more
Publication Year

2011 (154)
2017 (112)
2016 (83)
2015 (82)
2014 (71)
2005 (61)
2007 (61)
2012 (55)
2008 (49)
2013 (45)
2006 (44)
2009 (41)
2010 (34)
2003 (27)
2004 (27)
2000 (12)
2001 (11)
2002 (9)
2018 (8)
1998 (6)
1991 (5)
1990 (4)
1993 (4)
1997 (3)
1999 (3)
1974 (2)
1975 (2)
1995 (2)
1957 (1)
1972 (1)
1976 (1)
1978 (1)
1979 (1)
1981 (1)
1982 (1)
1985 (1)
1987 (1)
1992 (1)
1994 (1)
1996 (1)

Access Mode

Document Type

Report (532)
Article (187)
Book (156)
Other (45)
Part of book or ch... (34)
View more
1030 documents, page 1 of 103

Forebygging av selvmord, del 2

Mehlum, Lars; Dieserud, Gudrun Klemetsdal; Ekeberg, Øivind; Grøholt, Berit; Mellesdal, Liv Solrunn; Walby, Fredrik A; Myhre, Kurt I (2007)
Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet og er ment å være en del av grunnlagsmaterialet ved utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer for selvmordsforebyggende arbeid i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Prevention of suicide. Part 2: Other interventions.

Risikovurdering av bruk av plantevernmidlet Acanto Prim

Dybing, Erik; Eklo, Ole Martin; Gislerød, Hans Ragnard; Hofsvang, Trond; Holene, Edel; Källqvist, Torsten; Skåre, Janneche Utne; Sundheim, Leif; Tronsmo, Anne Marte (2005)

Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Kalberg, Monica (2017)
Det er veletablerte markeder for rogn fra laks og ørret til konsum. Det er vekst i etterspørselen etter slik rogn, bl.a. som følge av "sushi- bølgen”. Størstedelen av forsyningene til dette markedet kommer fra villfanget stillehavslaks. Prosjektets mål er produksjon av regnbueørret hvor fokuset er høykvalitets rogn og matfisk. Resultatene viste fra 2015 sesongen at den kjønnsmodne hun regnbueørret får en visuell kvalitetsreduksjon spesielt i kjøttfarge og ytre kjennetegn. Derimot viser de bio...

Journalføring og digitale løsninger i klippfisknæringen – en kartlegging av funksjonalitet – Faglig sluttrapport

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Robertsen, Karine (2017)
Se kapittel 1 Clipfish Industry – Digital solutions requirements due to new Norwegian landing legislation

Hvordan knytte politirelevant forskningsprosjekt til emnet vitenskapsteori og forskningsmetode i undervisningssammenheng: Rapport

Larsen, Nils Morten L. (2016)
I denne rapporten viser forfatteren hvordan et forskningsprosjekt kan knyttes til studentens fremtidige bacheloroppgave. Studentgruppa i prosjektet har vært førsteårsstudenter ved Politihøgskolen ved studiestedet Kongsvinger. Studien i prosjektet er basert på en spesifikk øvelse i faget kommunikasjon og konflikthåndtering (KKH) i første studieår. Studentene har vært viktige deltakere i prosjektet ved at de har fungert som forsøkspersoner. På den måten har de vært sentrale bidragsytere gjennom...

Sykehusbruk blant eldre i Skandinavia i 2002

Huseby, Beate Margrethe (2005)
STF78 A055015 NOMESKO-statistikken gir  få klare svar på spørsmålet om sykehusbruken blant eldre i Norge er høyere eller lavere enn i andre skandinaviske land. I denne rapporten analyseres derfor variasjoner i oppholds-rater, liggetid og utvalgte operasjoner for eldre i Norge, Sverige og Danmark i 2002 ved hjelp av pasientadministrative data .  Norge har høyere oppholdsrater enn de andre skandinaviske landene for eldre over 65 år m.h.t. opphold for kreftsykdommer, øyesykdommer ...

Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

Lorentzen, Grete Elisabeth (2017)
Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

Tekstpraksis og tekstrefleksjon

Vollan, Magnhild; Rambø, Gro-Renée (2016)

Motstander, medspiller, hva nå? Om tillitsvalgtrollen i avtaleverket

Elvekrok, Ingunn (2017)
I artikkelen undersøker jeg utviklingen i den partsregulerte tillitsvalgtrollen slik den er rammet inn i avtaleverk. Gjennom en dokumentanalyse viser jeg at tre avtaler har hatt avgjørende innflytelse for utvikling av tillitsvalgtrollen. I 1907 legitimeres for første gang tillitsmannens rolle som talsmann og representant for organiserte arbeidere i virksomheten i forbindelse med tarifforhandlinger. I 1935 institusjonaliseres partsforholdet og retten til medbestemmelse gjennom konfereringsplik...