LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (6009)
2014 (5867)
2015 (5689)
2012 (5311)
2013 (5111)
View more
Publication Year

2016 (6009)
2014 (5867)
2015 (5689)
2012 (5311)
2013 (5111)
2011 (4639)
2017 (4284)
2010 (3937)
2009 (3697)
2007 (3466)
2008 (3429)
2006 (2690)
2005 (2236)
2004 (1545)
2003 (1340)
2002 (873)
2001 (649)
2000 (487)
1998 (383)
1999 (383)
1997 (330)
1996 (310)
1993 (259)
1995 (253)
1992 (251)
1994 (243)
1991 (224)
1990 (145)
1984 (126)
1980 (124)
1981 (119)
1983 (115)
1987 (113)
1989 (112)
1979 (111)
1988 (107)
1982 (105)
1976 (104)
1986 (102)
1977 (101)
1978 (96)
1975 (88)
1985 (87)
1974 (85)
1973 (69)
2018 (68)
1963 (63)
1969 (59)
1962 (58)
1972 (58)
1910 (55)
1966 (54)
1905 (50)
1909 (48)
1961 (44)
1916 (43)
1918 (43)
1967 (43)
1935 (42)
1965 (42)
1970 (42)
1917 (38)
1906 (37)
1958 (37)
1934 (36)
1968 (36)
1960 (35)
1964 (35)
1971 (35)
1911 (34)
1937 (34)
1915 (33)
1936 (32)
1950 (31)
1912 (30)
1929 (30)
1931 (30)
1913 (29)
1953 (29)
1956 (29)
1922 (28)
1926 (28)
1932 (28)
1941 (28)
1951 (28)
1904 (27)
1921 (27)
1933 (27)
1940 (27)
1952 (27)
1914 (26)
1942 (26)
1920 (25)
1923 (25)
1945 (25)
1949 (25)
1957 (25)
1928 (24)
1944 (24)
1959 (24)

Access Mode

Open Access (68157)
Restricted (35)

Document Type

Master thesis (41654)
Report (7212)
Bachelor thesis (6039)
Article (4960)
Other (4429)
View more
Document Type

Master thesis (41654)
Report (7212)
Bachelor thesis (6039)
Article (4960)
Other (4429)
Research (2287)
Unknown (693)
Book (624)
Doctoral thesis (565)
Part of book or c... (417)
Conference object (125)
Preprint (109)
Lecture (60)
External research ... (37)
Review (21)
Contribution for n... (11)

Data Provider

Norwegian Open ... (65263)
NTNU Open (22182)
Munin - Open Res... (2034)
Bergen Open Rese... (1331)
Open Digital Arch... (758)
View more
Data Provider

Norwegian Open ... (65263)
NTNU Open (22182)
Munin - Open Res... (2034)
Bergen Open Rese... (1331)
Open Digital Arch... (758)
Nordlit (473)
Nordlit: Tidsskri... (442)
Nordisk Tidsskrif... (178)
Nordisk Tidsskrif... (164)
DOAJ-Articles (143)
Organic Eprints (88)
Publikationer från... (44)
Publikationer från... (37)
Publikationer från... (34)
VBN (30)
Dokumenten-Publika... (30)
Nordisk Miljörätts... (29)
Publikationer från... (19)
Copenhagen Univers... (16)
Theses@asb (16)
Research Papers in... (16)
Dalarna University... (15)
OAPEN Library (14)
Lund University Pu... (13)
National Repositor... (13)
Publikationer från... (13)
Acta Didactica Norge (12)
Publikationer från... (12)
Septentrio Educati... (12)
Nordisk Barnehagef... (10)
PURE Aarhus University (9)
Norsk Epidemiologi (8)
FORMakademisk (8)
Helsingin yliopisto... (8)
Online Research Dat... (7)
Sjuttonhundratal (7)
Journal for Researc... (6)
FLEKS: Scandinavian... (6)
Nordisk Politiforsk... (6)
CERN Document Server (6)
Samisk senters skri... (6)
Nordisk Tidsskrift ... (5)
Roskilde Universite... (5)
NILU Brage (5)
Publikationer Luleå... (5)
Septentrio Reports (5)
Nordic Journal of V... (4)
Etikk i Praksis: No... (4)
Uniped (4)
University of South... (4)
OpenArchive@CBS (4)
Fagarkivet (4)
Biblioteca Virtual ... (4)
InFormation: Nordic... (3)
Nordidactica: Journ... (3)
Co-Action Publishing (3)
Hyper Article en Ligne (3)
EconStor (3)
Hyper Article en Li... (3)
INRIA a CCSD electr... (3)
Högskolan Kristians... (3)
Universiteit van Am... (3)
Publikationer från ... (3)
Barnboken: Tidskrif... (2)
Internasjonal Politikk (2)
Nordic Journal of L... (2)
Studier i Pædagogis... (2)
Tidsskriftet Arkiv (2)
Europe PubMed Central (2)
Open Marine Archive (2)
Techne Series: Rese... (1)
Nordic Studies on A... (1)
Scandinavian Journa... (1)
Nordisk Østforum (1)
Agricultural and Fo... (1)
Knjižnica (1)
Futhark: Internatio... (1)
Nordic Journal of E... (1)
JAIRO (1)
Tilburg University ... (1)
BSU Digital Library (1)
Zurich Open Reposit... (1)
Repository of the U... (1)
DSpace a Parma (1)
OceanDocs (1)
Repositori d'Object... (1)
arXiv.org e-Print A... (1)
Munich RePEc Person... (1)
Social Science Open... (1)
Electronic Research... (1)
Universidade do Min... (1)
UPCommons. Portal d... (1)
Purdue E-Scholar (1)
Erasmus University ... (1)
Digital library of ... (1)
uni≡pub (unipub) (1)
Cadmus, EUI Researc... (1)
The University of M... (1)
Minerva. Repositori... (1)
E-LIS (1)

Related to communities

68192 documents, page 1 of 6820

Velferdsstatens problemlogikk i lys av en debatt om dysleksi

Solvang, Per (1998)
The Scandinavian welfare state represents a dilemma between problem identification and normalization. In the article, this dilemma is discussed through the case of learning disabilities in reading and writing. This issue is debated both internationally and in Scandinavia. A tradition based in biology makes the concept of dyslexia essential. As opposed to this, a tradition based in the humanities stresses social conditions as the cause of the problems. In Sweden, a highly visible controversy b...

Melbo IL som samfunnsskaper og identitetsskaper 1915 - 2000

Dahl, Kristian (2016)
På starten av 1900-tallet ble idrettslag dannet rundt omkring i hele Norge. Hvilken betydning fikk idretten og idrettslagene for lokalsamfunnene de ble en del av? Denne masteroppgaven går inn på forholdet mellom idrett og samfunn i et lokalt perspektiv ved å se på Melbo Idrettslags betydning på Melbu. Dette blir gjort gjennom tre ulike perioder. Første periode omhandler etableringen av idrettsklubben i 1915 og fram til andre verdenskrig. I starten var klubben en eliteklubb, men etter hvert bl...

Fotokjemisk internalisering (PCI) som metode for aktivering av terapeutiske makromolekyler : evaluering av betydningen av autofagi for behandlingseffekt

Tu, My Anh (2010)
Master i biomedisin Kreft forventes å ramme hver tredje nordmann. Dagens kreftbehandlinger inkluderer hovedsakelig kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling. Fotodynamisk terapi (PDT) er en relativ ny form for strålebehandling som utnytter fotosensitive forbindelsers (fotosensitisere) evne til å akkumulere seg i tumorvev. Lysaktivering av fotosensitisere medierer en irreversibel skade på tumorvevet ved dannelsen av reaktive oksygenforbindelser (ROS). Utvikling av terapeutiske...

Lederrollen og konflikt - en analyse av opplevd intra- rollekonflikt hos mannlige og kvinnelige ledere

Tofte, Kristin (2012)
Master's thesis in Change management Denne studien tar for seg lederrollen og konflikter. Jeg har undersøkt om det er noen forskjell i hvordan kvinnelige og mannlige ledere opplever intra- rollekonflikten, her kalt jobb – jobb konflikten. En intra- rollekonflikt er en form for rollekonflikt hvor motstridende forventninger fra ulike hold rettes mot en og samme rolle. Dette er en typisk rollekonflikt for ledere, og en del av en leders hverdag. For å kunne si noe om hvordan jeg tror kvinn...

Analyse av kundelønnsomhet ved Pitney Bowes AS avdeling Eidsiva, Tynset

Kletvang, Anne-Grethe (2011)
Bedrifter operer i dag under en helt annen konkurransesituasjon enn for 30 år siden. Som følge av utviklingen i samfunnet er bedriftene i stadig endring for å tilpasse seg. Globalisering gjør at de ikke lenger bare konkurrer om kundene med bedriften i nabokommunen, men med bedrifter både i det ganske land, og i utlandet. Kampen for kundene er stor – og da er det viktig at bedriften kjemper for de kundene det er verdt å beholde. Gjennomsnittskunden finnes. Men vi har enda flere ...

Sprikende tall på utvikling for FN-målene : hvordan måle FNs tusenårsmål

Pedersen, Siv Irene; Roll-Hansen, Dag (2011)
Artiklene i Samfunnsspeilet er tilgjengelige fra SSBs nettsider: http://www.ssb.no/ssp/ I 2000 ble medlemslandene i FN enige om åtte utviklingsmål som skulle brukes til å følge med på utviklingen i levekår på globalt nivå, de såkalte tusenårsmålene. Innen 2015 skal verden ha sett betydelige framskritt på en rekke områder som er viktige for mennesker som lever i utviklingsland. Men ofte viser statistikk som skal beskrive denne utviklingen ulike resultater. Statistikkbyråer i sju utviklingsl...

Samspill i paret : Tilfredshet med livet for ektefeller på norske gårdsbruk

Knudsen, Knud (2001)
Interaction in the dyad : Life satisfaction for spouses on Norwegian farms In this article we analyse spouses’ subjective quality of life for farm couples. A conceptual model is presented, postulating individual well-being as resulting from own and spouse’s background, common conditions on the farm, as well as partner’s well-being. We argue for reciprocal mechanisms of life satisfaction within the dyad at the holding, and specify alternative hypotheses of possible predominant influences betwe...

Evaluering av samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanningene

Caspersen, Joakim (2011)
På oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet har NIFU evaluert overgangen fra praksisveiledningsmidler til samarbeidsmidler i helse- og sosialfagutdanninger med ekstern veiledet praksis. Flere gruppers erfaring med ordningen er undersøkt, og det konkluderes med at det er stor variasjon mellom ulike institusjoner, utdanninger og praksisarenaer i hvordan ordningen har fungert, og at det har vært en svak rapportering av hvordan midlene har blitt brukt. Universitets- og høgskolerådet