LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (7912)
2015 (7563)
2014 (7342)
2013 (6457)
2012 (6275)
View more
Publication Year

2016 (7912)
2015 (7563)
2014 (7342)
2013 (6457)
2012 (6275)
2011 (5545)
2010 (4782)
2009 (4410)
2008 (3763)
2007 (3746)
2006 (3054)
2005 (2473)
2004 (1744)
2003 (1568)
2002 (1094)
2001 (838)
2017 (798)
2000 (631)
1999 (451)
1998 (447)
1997 (375)
1996 (362)
1993 (355)
1994 (310)
1995 (309)
1992 (293)
1991 (289)
1990 (176)
1980 (152)
1987 (152)
1981 (151)
1989 (150)
1976 (149)
1979 (145)
1988 (142)
1977 (141)
1984 (138)
1978 (136)
1983 (135)
1982 (128)
1975 (127)
1974 (119)
1986 (119)
1985 (111)
1973 (95)
1966 (82)
1972 (72)
1969 (64)
1963 (60)
1967 (60)
1962 (59)
1965 (59)
1970 (54)
1961 (52)
1964 (49)
1968 (45)
1971 (34)
1958 (26)
1960 (24)
1959 (22)
1956 (19)
1935 (17)
1937 (16)
1932 (15)
1931 (14)
1953 (14)
1930 (13)
1933 (13)
1934 (13)
1939 (12)
1946 (11)
1951 (11)
1954 (11)
1940 (10)
1944 (10)
1950 (10)
1952 (10)
1918 (9)
1928 (9)
1936 (9)
1938 (9)
1955 (9)
1925 (8)
1929 (8)
1942 (8)
1957 (8)
1909 (7)
1945 (7)
1947 (7)
1949 (7)
1900 (5)
1913 (4)
1917 (4)
1919 (4)
1921 (4)
1924 (4)
1926 (4)
1927 (4)
1896 (3)
1899 (3)

Access Mode

Open Access (76876)
Restricted (31)

Document Type

Master thesis (44331)
Report (9457)
Bachelor thesis (7191)
Other (5344)
Article (4952)
View more
Document Type

Master thesis (44331)
Report (9457)
Bachelor thesis (7191)
Other (5344)
Article (4952)
Research (3439)
Doctoral thesis (705)
Book (647)
Unknown (636)
Part of book or c... (542)
Preprint (189)
Conference object (158)
Lecture (109)
External research ... (27)
Review (20)
Contribution for ne... (3)
Dataset (1)

Data Provider

Norwegian Open ... (75838)
Munin - Open Res... (2172)
Bergen Open Rese... (1401)
DOAJ-Articles (830)
Open Digital Arch... (737)
View more
Data Provider

Norwegian Open ... (75838)
Munin - Open Res... (2172)
Bergen Open Rese... (1401)
DOAJ-Articles (830)
Open Digital Arch... (737)
Nordlit (499)
Nordisk Tidsskrif... (173)
Organic Eprints (68)
Publikationer från... (44)
Publikationer från... (34)
Publikationer från... (34)
Research Papers in... (32)
VBN (29)
Dokumenten-Publika... (28)
Publikationer från... (17)
Lund University Pu... (13)
National Repositor... (13)
Theses@asb (12)
Publikationer från... (12)
Publikationer från... (12)
Dalarna University... (12)
Septentrio Educati... (12)
Copenhagen Univers... (10)
PURE Aarhus University (8)
NILU Brage (8)
Fagarkivet (8)
Helsingin yliopisto... (7)
Online Research Dat... (6)
Samisk senters skri... (6)
Roskilde Universite... (5)
Publikationer Luleå... (5)
OpenArchive@CBS (4)
Septentrio Reports (4)
Sjuttonhundratal (4)
Co-Action Publishing (3)
University of South... (3)
Hyper Article en Ligne (3)
EconStor (3)
Hyper Article en Li... (3)
INRIA a CCSD electr... (3)
Högskolan Kristians... (3)
Biblioteca Virtual ... (3)
Publikationer från ... (3)
Europe PubMed Central (2)
Universiteit van Am... (2)
Open Marine Archive (2)
JAIRO (1)
Zurich Open Reposit... (1)
Dione (Διώνη) (1)
Aston Publications ... (1)
OceanDocs (1)
Munich RePEc Person... (1)
Social Science Open... (1)
Electronic Research... (1)
Universidade do Min... (1)
OceanRep (1)
Erasmus University ... (1)
Speech & Langua... (1)
Digital library of ... (1)
uni≡pub (unipub) (1)
Cadmus, EUI Researc... (1)
The University of M... (1)
E-LIS (1)
Publikationer från ... (1)
Universidade de Lis... (1)
The IT University o... (1)
Lirias (1)

Related to communities

76907 documents, page 1 of 7691

Å leve med to personer i en

Hensikt: Å få økte kunnskaper om hva pårørende innen psykiatrien har behov for og hvordan vi som sykepleier kan møte dem på en best mulig måte. Samtidig håper vi at oppgaven kan bidra til et økt fokus på pårørende i psykiatrien og viktigheten av at de også blir delaktige og ivaretatt. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleieren møte pårørende til en pasient med bipolar lidelse? » Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie. Oppgaven bygges på pensumlitteratur i tillegg til selvvalgt ...

Fakta, fiksjon og læring : levende rollespill (LAIV) i historieundervisning

Dagens barn og unge tar interaktivitet som en selvfølge. I sin omgang med dataspill, videospill og sosiale medier er barn og unges livsverden preget av aktiv deltaking. Til tross for dette er det en internasjonal tendens i skolen til mer «chalk and talk», «skill and drill» (Roberts 2009). Frafall og kjedsomhet er blitt et problem og noe av bakgrunnen for innføring av valgfag og satsinger som det nasjonale prosjektet Skolebasert kompetanseutvikling, eller Ungdomstrinn i utvikling (UDIR 2013)....

Kvantifisering av P-glykoprotein ved bruk av LC-MS/MS

Bakgrunn: ABC-transportøren P-glykoprotein (P-gp) er et ATP-avhengig transportprotein lokalisert i en rekke vev, blant annet lymfocytter. Det er vist at P-gp er oppregulert i lymfocytter ved enkelte sykdomstilstander, som for eksempel inflammatoriske sykdommer. En slik oppregulering kan gi behandlingsresistens for pasienter behandlet med immunsuppressiva, som har sitt virkested intracellulært i lymfocytter. En kvantifisering av P-gp vil være et skritt på veien i forståelsen av transportørens ...

Fiskeriundersøkelser i irske farvann, utenfor Hebridene og i det sørlige Norskehav i juni - juli 1973

In June mackerel taggings were carried out south and west of Ireland. In total 8 214 mackerel were tagged. More than 71% were released within the area between ca. 50º50` N to 51º00` N and ca. I0°00` W to I0°15` W. Only mackerel longer than 30 cm were tagged. Individual length measurements of the tagged fish were taken. From ultimo June to primo July blue whiting investigations were carried out off the Hebrides, the Faeroe Islands, Iceland and in the northern part of the Norwegian Cha...

Digital kompetanse på videregående skole, en idéanalyse av digital kompetanse i stortingsmeldingene

IKT på videregående skole er en politisk bestilling. Stortingsmeldingene skaper presedens i den skolepolitiske beslutningsprosessen. Derfor er denne oppgaven en idéanalyse av digital kompetanse i stortingsmeldingene. Disse styringsdokumentene gir innsikt i en 30 år lang skolepolitisk debatt om hvordan man best kan integrere IKT på videregående skole. Det handler om å utnytte potensialene av IKT i klasserommet på best mulig måte. Derfor er digital kompetanse fokuset mitt. Gjennom innføringe...

Mer internettbruk og flere dager på ferie : fritid og kultur

Kvinner og menn i alle aldersgrupper har fått mer fritid de siste 30 åra. Besøk på klassiske konserter, kino og teater har økt, med kvinner som de mest ivrige kulturbrukerne. Internettbruken er i kraftig vekst. Unges lesing av aviser og bøker har sunket. De leser nå nesten like mye aviser på Internett som på papir. De hører også mer på ”hermetisk” musikk enn på radio. Og vi er flere dager på ferie.

Livet, døden og frisøren; "Den misunnelige frisøren" (Lars Saabye Christensen) som novelle og film

Det som gjer Lars Saabye Christensens novelle ”Den misunnelige frisøren” skikka for film, ligg ikkje i det ytre, men er nedfelt i konflikt og tematikk. I den ytre handlinga kan filmen umiddelbart verka fjern frå novella, men på eit djupare plan er det ein forbløffande likskap. Begge handlar om det moderne storbymennesket, begge legg vekt på angst og gløymsle, men filmen har i tillegg eit element av heroisme som er overskridande. Dette er bra stoff for den som interesserer seg for skilnaden m...