LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (6175)
2014 (5870)
2015 (5654)
2012 (5329)
2013 (5169)
View more
Publication Year

2016 (6175)
2014 (5870)
2015 (5654)
2012 (5329)
2013 (5169)
2017 (4906)
2011 (4590)
2010 (3945)
2009 (3667)
2008 (3507)
2007 (3434)
2006 (2684)
2005 (2210)
2004 (1569)
2003 (1337)
2002 (891)
2001 (651)
2000 (482)
1998 (365)
1999 (362)
1997 (310)
1996 (302)
1993 (267)
1992 (254)
1994 (244)
1995 (238)
1991 (220)
2018 (177)
1983 (152)
1984 (147)
1980 (146)
1977 (136)
1981 (136)
1990 (131)
1976 (128)
1978 (128)
1979 (126)
1987 (126)
1986 (122)
1988 (121)
1982 (119)
1989 (114)
1985 (113)
1973 (110)
1975 (110)
1974 (103)
1966 (83)
1972 (72)
1970 (69)
1969 (68)
1963 (66)
1965 (58)
1962 (57)
1910 (56)
1967 (56)
1964 (55)
1968 (53)
1971 (53)
1961 (49)
1905 (48)
1909 (46)
1916 (41)
1918 (41)
1937 (39)
1935 (38)
1912 (36)
1960 (36)
1906 (35)
1934 (35)
1958 (34)
1932 (33)
1908 (31)
1921 (31)
1922 (31)
1936 (31)
1907 (30)
1911 (30)
1915 (30)
1917 (30)
1951 (30)
1952 (30)
1953 (30)
1926 (29)
1929 (29)
1931 (29)
1940 (29)
1946 (29)
1950 (29)
1956 (29)
1942 (28)
1947 (28)
1913 (27)
1914 (27)
1933 (27)
1959 (27)
1941 (26)
1924 (25)
1944 (25)
1945 (25)
1920 (24)

Access Mode

Document Type

Master thesis (42586)
Report (7286)
Bachelor thesis (6150)
Article (5177)
Other (4385)
View more
Document Type

Master thesis (42586)
Report (7286)
Bachelor thesis (6150)
Article (5177)
Other (4385)
Research (2258)
Book (700)
Unknown (633)
Doctoral thesis (594)
Part of book or c... (414)
Conference object (125)
Preprint (111)
Lecture (70)
External research ... (54)
Review (21)
Contribution for n... (12)

Data Provider

Norwegian Open ... (66739)
NTNU Open (22312)
Munin - Open Res... (2077)
Bergen Open Rese... (2003)
Open Digital Arch... (660)
View more
Data Provider

Norwegian Open ... (66739)
NTNU Open (22312)
Munin - Open Res... (2077)
Bergen Open Rese... (2003)
Open Digital Arch... (660)
Nordlit (359)
Nordlit: Tidsskri... (345)
Nordisk Tidsskrif... (177)
Nordisk Tidsskrif... (175)
DOAJ-Articles (142)
Organic Eprints (102)
Publikationer från... (48)
Publikationer från... (37)
VBN (31)
Nordisk Miljörätts... (30)
Publikationer från... (30)
Research Papers in... (28)
Publikationer från... (19)
Publikationsserver... (18)
Copenhagen Univers... (17)
Nordisk Barnehagef... (16)
Theses@asb (16)
Lund University Pu... (15)
OAPEN Library (15)
Dalarna University... (14)
National Repositor... (13)
Publikationer från... (13)
Publikationer från... (12)
Septentrio Educati... (12)
Norsk Epidemiologi (10)
Acta Didactica Norge (10)
PURE Aarhus Univer... (10)
Sjuttonhundratal (10)
FORMakademisk (9)
Helsingin yliopisto... (8)
Nordisk Tidsskrift ... (6)
Online Research Dat... (6)
Fagarkivet (6)
CERN Document Server (6)
Samisk senters skri... (6)
Septentrio Reports (6)
FLEKS: Scandinavian... (5)
University of South... (5)
Publikationer Luleå... (5)
InFormation: Nordic... (4)
Uniped (4)
Publikationer från ... (4)
NILU Brage (4)
OpenArchive@CBS (4)
Hyper Article en Ligne (4)
EconStor (4)
Hyper Article en Li... (4)
INRIA a CCSD electr... (4)
Högskolan Kristians... (4)
Biblioteca Virtual ... (4)
Internasjonal Politikk (3)
Journal for Researc... (3)
Scandinavian Journa... (3)
Nordic Journal of L... (3)
Nordidactica: Journ... (3)
Universiteit van Am... (3)
Publikationer från ... (3)
Techne Series: Rese... (2)
Etikk i Praksis: No... (2)
Nordisk Politiforsk... (2)
Zurich Open Reposit... (2)
Digitale Bibliothek... (2)
Archivio istituzion... (2)
Munich RePEc Person... (2)
Europe PubMed Central (2)
Open Marine Archive (2)
Aletria: Revista de... (1)
Barnboken: Tidskrif... (1)
Utbildning & De... (1)
Nordic Journal of V... (1)
Nordic Studies on A... (1)
Reconceptualizing E... (1)
Nordisk Østforum (1)
BMC Nursing (1)
Futhark: Internatio... (1)
Nordic Journal of E... (1)
Modeling, Identific... (1)
Unknown Repository (1)
OpenEdition (1)
Scandinavian Journa... (1)
BASE (Open Access A... (1)
JAIRO (1)
e-Prints Soton (1)
Aston Publications ... (1)
Jyväskylä Universit... (1)
Epsilon Open Archive (1)
Repositorio Institu... (1)
Social Science Open... (1)
Research Repository... (1)
Electronic Research... (1)
Universidade do Min... (1)
UPCommons. Portal d... (1)
Erasmus University ... (1)
Digital library of ... (1)
uni≡pub (unipub) (1)

Related to communities

69594 documents, page 1 of 6960

Nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina. En markedsvurdering

Heide, Morten; Voldnes, Gøril; Sogn-Grundvåg, Geir; Sone, Izumi (2013)
- Denne rapporten presenterer resultater fra første fase i et delprosjekt hvor formålet har vært å innhente forskningsbasert markedskunnskap som kan danne grunnlag for strategier for introduksjon av nye sildeprodukter i det tyske og ukrainske markedet. Dette gjøres gjennom å undersøke hvilke muligheter og barrierer såkalte "lead-users" ser for nye sildeprodukter i sine respektive marked. Resultatene viser at sterk konkurranse sammen med lav innovasjonsgrad bidrar til at det tyske sildem...

Lesson Study i kroppsøvingsutdanningen: En kvalitativ studie om kroppsøvingsstudentenes erfaringer med Lesson Study i utdanningen

Tho, Vegard (2017)
Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2017 Studien belyser kroppsøvingsutdanningen og hvordan studentene erfarer Lesson Study som et hjelpemiddel i praksisperioden. Tidligere forskning har belyst hvordan teori og praksis oppleves som to forskjellige verdener for studentene (Larsson, 2009; Moen, 2011; Smeby, 2010; Standal, Moen & Moe, 2014; Velija, Capel, Katene & Hayes, 2008). Med bakgrunn i dette undersøker studien hvordan studentene erfarer Lesson Study som et av tiltakene som kan kobl...

Problemet er systemet

Suhrke, Astri; Strand, Arne (2009)
The Problem is the System (English version) Valgkrisen i Afghanistan var bisarre til det siste. President Hamaid Karzai – utskjelt som korrupt leder og valgfusker i stort format – ble utropt til vinner av sin egen valgkommisjon mens gratulasjonene strømmet inn fra vestlige hovedsteder og FNs Ban Ki-Moon fløy inn personlig. Problemet stikker dypere. Det er i hovedsak ikke at Karzai har fusket i stor stil, men at landet etter sterkt internasjonalt påtrykk har innført et politisk syst...

Sosial ulikhet og barns fysiske aktivitet: en litteraturstudie

Lorentzen, Kristine Uv (2017)
Bakgrunn: Denne bacheloroppgavens problemstilling omhandler i hvilken grad sosial ulikhet påvirker barns aktivitetsvaner. Emneknagger som sosioøkonomisk status, sosial-, kulturell-, og økonomisk kapital og habitus blir brukt. Teori: Sosial ulikhet og fysisk aktivitet teoretiseres i denne delen av oppgaven. Sosial ulikhet forklares først, deretter ulike emneknagger for sosial ulikhet. Pierre Bourdieu forklares gjennom kapitalbegrepet og habitus. Fysisk aktivitet teoretiseres blant annet ved...

Kunsten å opprøre

Sveian, Hanne (2016)
Den arabiske våren kom til Egypt 25. januar 2011, og brakte med seg et tilnærmet ukjent fenomen for den egyptiske offentlighet, nemlig gatekunsten. Den visuelle kommunikasjonen som fantes i det offentlige rom var før dette preget av regimepropaganda og kommersiell reklame. Med gatekunsten skjedde et uventet skifte i den offentlige visuelle kommunikasjonen, hvor de tidligere så regimevennlige veggene nå ble preget av revolusjonære kontrabeskjeder og oppdateringer om opprøret. Faraonisk symbolb...

Hvordan opplever ansatte ved LAR-sentrene at deres arbeid bidrar til bedret rusmestring og økt livskvalitet for pasientene i LAR, og er det forhold ved organiseringen som påvirker til en positiv utvikling

Berge, Anny (2014)
Å utvikle gode helsetjenester som er virkningsfulle for opiatavhengige er en utfordring i vårt samfunn. Myndigheter stiller krav til hvordan tiltak skal gjennomføres, og de har utarbeidet retningslinjer som som skal implementeres i spesialisthelsetjeneste og kommuner. Formålet er at alle skal ha et likt tilbud uavhengig hvor man bor i Norge. Utfordringene for Bergen kommune er å tilrettelegge for en forsvarlig utdeling av substitusjonslegemiddel, og utvikle et tilbud som medvirker til at pasi...

Krig og kjærlighet : Briseïs og Akillevs i Iliaden og filmen Troy

Hobbelstad, Inger Merete (2006)
Ville en blodtørstig og æressøkende kriger fra en nær tre tusen år gammel tekst føle og gi uttrykk for kjærlighet slik vi definerer den i 2006? Denne oppgaven er et studium av Wolfgang Petersens film Troy (2004) som antikkresepsjon. Troy er i hovedsak basert på eposet Iliaden, og viser hvordan et verk fra antikken kan tolkes og tilrettelegges for et moderne publikum. Den analytiske oppmerksomheten retter seg mot forholdet mellom helten Akillevs og hans krigsfange Briseïs, som arter seg a...

"Det var ikke en mann vi ville ha, men barn." Lesbiske familier med barn i Norge.

Riksaasen, Guri (2002)
Denne avhandlingen er en del av prosjektet Kinship - quo vadis? Meanings of Kinship in Norway and Beyond ledet av Marit Melhuus og Signe Howell. På bakrunn av feltarbeid blant 15 par som har valgt å få barn innenfor rammen av sine lesbiske parforhold gir denne avhandlingen innblikk i hvordan norske lesbiske familier med barn organiserer og konstruerer roller og relasjoner i familien. Avhandlingen gir en analyse av lesbiske mødres familie- og slektskapsforståelse med utgangspunkt i ulike etabl...