LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (8352)
2014 (7903)
2015 (7856)
2012 (7199)
2013 (7159)
View more
Publication Year

2016 (8352)
2014 (7903)
2015 (7856)
2012 (7199)
2013 (7159)
2011 (6234)
2010 (5251)
2009 (4811)
2008 (4414)
2017 (4284)
2007 (4144)
2006 (3350)
2005 (2762)
2004 (1953)
2003 (1703)
2002 (1191)
2001 (932)
2000 (690)
1998 (503)
1999 (482)
1997 (423)
1996 (381)
1993 (371)
1994 (327)
1995 (325)
1992 (318)
1991 (303)
1990 (198)
1989 (171)
1980 (167)
1976 (165)
1981 (163)
1987 (158)
1977 (155)
1984 (154)
1979 (151)
1988 (148)
1978 (145)
1983 (145)
1982 (136)
1975 (132)
1974 (130)
1986 (129)
1985 (119)
1973 (95)
1966 (84)
1972 (75)
1969 (67)
1963 (65)
1967 (65)
1962 (60)
1965 (60)
1970 (58)
1961 (52)
1964 (50)
1968 (50)
1971 (38)
1958 (26)
1960 (26)
1956 (21)
1959 (21)
1935 (17)
1937 (17)
1953 (17)
1932 (15)
1931 (14)
1934 (14)
1930 (13)
1933 (13)
1939 (12)
1946 (11)
1951 (11)
1954 (11)
1955 (11)
1936 (10)
1938 (10)
1940 (10)
1944 (10)
1950 (10)
1952 (10)
1957 (10)
1918 (9)
1928 (9)
1925 (8)
1929 (8)
1942 (8)
1909 (7)
1945 (7)
1947 (7)
1949 (7)
1900 (5)
1913 (4)
1917 (4)
1919 (4)
1921 (4)
1924 (4)
1926 (4)
1927 (4)
1896 (3)
1899 (3)

Access Mode

Open Access (87583)
Restricted (31)

Document Type

Master thesis (50266)
Report (11512)
Bachelor thesis (8351)
Other (5820)
Article (5346)
View more
Document Type

Master thesis (50266)
Report (11512)
Bachelor thesis (8351)
Other (5820)
Article (5346)
Research (3632)
Doctoral thesis (869)
Book (829)
Unknown (714)
Part of book or c... (627)
Conference object (196)
Preprint (186)
Lecture (119)
External research ... (58)
Review (20)
Contribution for ne... (3)
Dataset (1)

Data Provider

Norwegian Open ... (81293)
NTNU Open (5264)
Bergen Open Rese... (2230)
Munin - Open Res... (2191)
Open Digital Arch... (770)
View more
Data Provider

Norwegian Open ... (81293)
NTNU Open (5264)
Bergen Open Rese... (2230)
Munin - Open Res... (2191)
Open Digital Arch... (770)
DOAJ-Articles (765)
Nordlit (422)
Nordisk Tidsskrif... (171)
Organic Eprints (75)
Publikationer från... (44)
Publikationer från... (35)
Publikationer från... (34)
VBN (29)
Dokumenten-Publika... (28)
Research Papers in... (26)
Publikationer från... (19)
Dalarna University... (14)
Lund University Pu... (13)
National Repositor... (13)
Septentrio Educati... (13)
Theses@asb (12)
OAPEN Library (12)
Publikationer från... (12)
Publikationer från... (12)
Copenhagen Univers... (11)
PURE Aarhus University (8)
Helsingin yliopisto... (7)
Online Research Dat... (7)
Fagarkivet (7)
NILU Brage (6)
Samisk senters skri... (6)
Roskilde Universite... (5)
EconStor (5)
Publikationer Luleå... (5)
Septentrio Reports (5)
OpenArchive@CBS (4)
Europe PubMed Central (4)
University of South... (3)
Hyper Article en Ligne (3)
Hyper Article en Li... (3)
INRIA a CCSD electr... (3)
Högskolan Kristians... (3)
Universiteit van Am... (3)
Biblioteca Virtual ... (3)
Publikationer från ... (3)
Epsilon Open Archive (2)
Munich RePEc Person... (2)
Open Marine Archive (2)
Nordlyd (2)
Sjuttonhundratal (2)
Unknown Repository (1)
Co-Action Publishing (1)
BASE (Open Access A... (1)
JAIRO (1)
Zurich Open Reposit... (1)
Dione (Διώνη) (1)
Aston Publications ... (1)
Social Science Open... (1)
Electronic Research... (1)
Universidade do Min... (1)
OceanRep (1)
Erasmus University ... (1)
Speech & Langua... (1)
Digital library of ... (1)
uni≡pub (unipub) (1)
Cadmus, EUI Researc... (1)
The University of M... (1)
E-LIS (1)
Publikationer från ... (1)
Universidade de Lis... (1)
The IT University o... (1)
Lirias (1)
Ravnetrykk (1)

Related to communities

87614 documents, page 1 of 8762

Analysemodell for vedlikehold og reinvesteringer i kraftnett

På grunn av den økende alderen på mye av distribusjonsnettet og den økte ressursbruken dette medfører, har nettselskap satt fokus på hvordan vedlikehold og reinvestering kan planlegges og utføres på en best mulig måte. HelgelandsKraft(HK) er et nettselskap med ansvar for mye distribusjonsnett. For å planlegge vedlikeholdet har HK laget en database, Prelib, der tilstanden til komponenter registreres etter tilstandsbefaringer omtrent hvert tiende år. Tidligere resultat fra tilstandsbefaringer l...

Landbakgrunn og botid viktig : innvandrere og inntekt

Det er en kjent sak at innvandrerbefolkningen i gjennomsnitt har lavere inntekter enn befolkningen som helhet. Det er imidlertid klare økonomiske forskjeller innen gruppen av innvandrere, der noen innvandrergrupper har klart bedre økonomi enn andre. Landbakgrunn og botid er viktige faktorer som er med på å forklare inntektsforskjeller i innvandrerbefolkningen, men det er likevel en relativt liten andel blant ikke-vestlige innvandrere som når gjennomsnittsinntekten i befolkningen i Norge.

Organisasjonsutvikling i frivillige organisasjoner: en kvantitativ studie av norske friidrettsklubbers utbytte av klubbutviklingsprosesser

Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund satser på organisasjonsutvikling overfor medlemsklubbene, hvor hensikten er at klubbene skal drive bedre og mer effektivt. Et av innsatsområdene er klubbutviklingsprosesser, hvor klubbene får veiledning i å fordele arbeidsansvar og å arbeide mer målrettet. Til tross for at store ressurser brukes på dette, er empiriske undersøkelser fraværende og vi vet lite om klubbenes utbyttet. Denne studien tar utgangspunkt i Norges Friidrettsfo...

Et eierskap og et salg : en analyse av Orkla medias eierskap i Drammens tidende og Orklas salg av Orkla media.

I denne oppgaven diskuterer jeg medienes spesielle samfunnsrolle, som både kommersielle bedrifter og samtidig viktige institusjoner i en demokratisk forstand. Dette gjør jeg gjennom først å diskutere ulike teoretiske innfallsvinkler på denne todelte rollen, før jeg empirisk behandler en historikk over Orkla som medieeier, spesifisert til en analyse av eierskapet i Drammens Tidende. Videre følger en presentasjon av salgsprosessen i Orkla Media, som ble initiert i november 2005 og avsluttet i j...