LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

Publication Year

2016 (5131)
2015 (4435)
2013 (4379)
2014 (4297)
2012 (3799)
View more
Publication Year

2016 (5131)
2015 (4435)
2013 (4379)
2014 (4297)
2012 (3799)
2017 (3093)
2011 (2949)
2010 (2292)
2009 (1828)
2008 (1674)
2007 (1382)
2006 (1004)
2005 (952)
2004 (853)
2002 (733)
2003 (718)
1999 (554)
2001 (545)
1998 (537)
1997 (498)
1981 (469)
1986 (459)
2018 (457)
1996 (427)
1988 (425)
2000 (421)
1993 (409)
1992 (397)
1987 (383)
1982 (357)
1989 (348)
1995 (345)
1985 (300)
1991 (293)
1983 (275)
1994 (267)
1984 (266)
1990 (257)
1980 (199)
1979 (164)
1978 (156)
1977 (149)
1971 (147)
1961 (140)
1972 (136)
1970 (134)
1966 (133)
1976 (131)
1975 (130)
1968 (127)
1969 (127)
1962 (121)
1967 (118)
1960 (105)
1973 (105)
1974 (105)
1965 (100)
1964 (99)
1963 (96)
1936 (75)
1930 (70)
1938 (63)
1925 (57)
1937 (57)
1928 (56)
1929 (55)
1931 (48)
1926 (47)
1927 (47)
1933 (47)
1934 (46)
1935 (44)
1932 (43)
1922 (42)
1939 (39)
1923 (32)
1924 (31)
1921 (30)
1959 (12)
1898 (5)
1915 (5)
1956 (5)
1958 (5)
1950 (3)
1900 (2)
1918 (2)
1949 (2)
1954 (2)
1955 (2)
1957 (2)
1528 (1)
1564 (1)
1902 (1)
1944 (1)
2099 (1)
2105 (1)

Access Mode

Document Type

Article (35381)
Unknown (7553)
Part of book or ... (4134)
Book (2281)
Other (1468)
View more
Document Type

Article (35381)
Unknown (7553)
Part of book or ... (4134)
Book (2281)
Other (1468)
Review (570)
Conference object (477)
Master thesis (261)
Report (201)
Preprint (160)
Doctoral thesis (97)
Bachelor thesis (90)
Research (64)
Lecture (13)
Contribution for ne... (8)
External research r... (4)
Collection (2)

Data Provider

Adam Mickiewicz... (14737)
Repozytorium Un... (14590)
Repository of Ka... (4355)
Repository of Ce... (3940)
Repository of Ni... (3524)
View more
Data Provider

Adam Mickiewicz... (14737)
Repozytorium Un... (14590)
Repository of Ka... (4355)
Repository of Ce... (3940)
Repository of Ni... (3524)
Jagiellonian Uni... (2545)
Repozytorium Inst... (956)
WSB-NLU Instituti... (777)
Inżynieria Ekolog... (603)
Edukacja Elementa... (504)
Przestrzenie Teorii (450)
Psychiatria Polska (428)
E-LIS (420)
ART-Dok (406)
Acta Scientiarum ... (377)
Journal of Civil ... (351)
Repolis. Silesian... (251)
Forum Oświatowe (248)
Lviv Polytechnic ... (236)
oPUB (231)
Nauka Przyroda Te... (223)
Otwarte Repozytor... (221)
Poznańskie Studia... (209)
ZENODO (190)
Biblioteka i Eduk... (187)
“Lituanistika”, I... (168)
Prawo Budżetowe P... (142)
Maszyny Górnicze (105)
Folia Toruniensia (98)
EconStor (91)
Studia Humanistycz... (89)
Annales Universita... (89)
Electronic Eastern... (83)
DOAJ-Articles (80)
Biblioteka (70)
Hyper Article en L... (69)
Lietuvos Akademinė... (68)
INRIA a CCSD elect... (67)
Hyper Article en L... (58)
Wychowanie w Rodzinie (54)
BSU Digital Library (51)
Forum Oświatowe (49)
ECNIS-NIOM Reposit... (48)
Vytautas Magnus Un... (48)
Akademia Ignatianu... (46)
Propylaeum-DOK (45)
iNFOTEZY (44)
Rocznik Filozoficz... (39)
Rocznik Filozoficz... (39)
Problems of Theory... (36)
Історичний архів. ... (35)
Medycyna Pracy (33)
Praktyka Teoretyczna (33)
Research Papers in... (33)
HRČAK - Portal of ... (32)
Archivio istituzio... (30)
Psychiatria i Psyc... (29)
Archiwa - Kancelar... (28)
Publikationer Lule... (25)
Decyzje (24)
Lirias (24)
Publikationer från... (23)
PSNC Institutional... (22)
Publikationer från... (22)
Universiteit van A... (22)
Digitalna knjižnic... (19)
Dadun: Depósito Ac... (19)
Zurich Open Reposi... (17)
Scientific Periodi... (14)
Digital library of... (12)
Hochschulschriften... (12)
Archivio Istituzio... (11)
DSpace at VSB Tech... (10)
Repository of Bela... (10)
Social Science Ope... (10)
Publikationer från ... (9)
Repository of the U... (9)
National Repository... (9)
OpenstarTs (8)
Institutional repos... (8)
Nordisk humaniora-e... (7)
VGTU repository (7)
Vilnius University ... (7)
Repository of the C... (7)
Ghent University Ac... (7)
Open Access LMU (6)
Avant: Journal of P... (5)
Slavia Meridionalis (5)
Nottingham Trent In... (5)
Інституційний репоз... (5)
St Andrews Research... (5)
University of Regen... (5)
Наукові праці. Філо... (5)
Acta Baltico-Slavica (4)
Forest Research Papers (4)
Studia z Filologii ... (4)
Organic Eprints (4)
SPIRE - Sciences Po... (4)
ELTE Digital Instit... (4)
Lund University Pub... (4)

Related to communities

52408 documents, page 1 of 5241

Przegląd orzecznictwa

(2008)
18 1 203 225 18 Przegląd Prawa Rolnego

SYNAGOGA – UKRYTE MIEJSCE PAMIĘCI

Katarzyna OLBIŃSKA (2016)
Praca stanowi część badań nad architekturą żydowską w województwie łódzkim. W artykule zaprezentowano znaczenie pamięci zbiorowej, oraz koncepcję miejsc pamięci, wskazując najistotniejsze jej aspekty. Omówiono rolę, jaką pełni pamięć, sposoby jej przekazywania, oraz złożoność i problemy, jakie za sobą niesie. Odnosząc koncepcję miejsc pamięci do obiektów pełniących w przeszłości funkcję synagog, przedstawiono je jako element architektury wpływający na kreowanie pamięci obecnych i przyszłych p...

WPŁYW WIELKOŚCI GEOMETRYCZNYCH NA CZĘSTOTLIWOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH KOMPOZYTOWEGO DYFUZORA LAMINATOWEGO

Michał BETLEJ; Henryk CIUREJ; Edyta PIĘCIORAK
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza modalna kompozytowego dyfuzora laminatowego. Konstrukcje tego typu wykorzystuje się w przemysłowej technologii chłodzenia wody. Wewnątrz dyfuzora wiruje śmigło wytwarzając sztuczny ciąg powietrza. Z uwagi na łatwość wykonania, odporność chemiczną oraz trwałość dyfuzory produkuje się jako samonośne powłoki kompozytowe, najczęściej na bazie poliestrów zbrojonych włóknami szklanymi (FRP). Istotnym problemem projektowania dyfuzorów jest ograniczenie ampli...

Rekonstrukcja graf. 1990 [t.III]

AIK, RFI (2012)
Rekonstrukcja

Bertolt Brecht? „Il n’y a pas de hors-texte”

Marta Karasińska (2009)
With his theory of the epic theatre and its most important category V-Effekt, Bertolt Brecht can be included within precursors of the current of modern reflection on discourse, crisis of representation and transitivity of that which is literary with that which is theatrical, the stage character of the text and textuality of the stage. Disproving of the role of mimesis, the importance of quotation and repetition as rudimentary acting strategy, replacement of great narrations with a...

Zarz?dzanie bespiecze?stwem informacyjnym w warunkach globalizacji

Lima?ski, Andrzej; Drabik, Ireneusz; Grywna, Zbigniew (2013)

OCENA JAKOŚCI ROBÓT USZCZELNIAJĄCYCH BUDOWLE OKRESOWO PIĘTRZĄCE WODĘ NA PRZYKŁADZIE REMONTU ZAPORY W JARNOŁTÓWKU

Zbigniew KLEDYŃSKI; Agnieszka MACHOWSKA; Paweł FALACIŃSKI (2016)
W artykule przedstawiono zakres i przebieg remontu zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Jarnołtówku. Zapora – zbudowana w latach 1906-1908 – składa się z części kamiennej – przelewowej i zapory ziemnej. Ze względu na stan techniczny zapory kamiennej wykonano ciśnieniową cementację otworową uszczelniającą korpus zapory kamiennej oraz palisadę (metodą jet-grouting) uszczelniającą i wzmacniającą połączenie zapory ziemnej z przyczółkiem zapory kamiennej. Iniekcję otworową wykonano metod...

Prawo karne wobec narkomanii (uwagi na tle ustawy z dnia 31 I 1985 r.)

Gaberle, Andrzej; Ostrowska, Mariola (1985)
As one observes the development of penal law, one has to arrive at the conclusion that it is undergoing an evolution in the direction of. lightening the measures employed, although this development often meets difficulties. Also, what is becoming increasingly marked is the need to bind penal measures more closely with the non-judical systems of social control, as penal sanctions alone often prove to be ineffective. Hence the growing emphasis in international conventions devoted...

Porzucenie pracy de lege lata i de lege ferenda

Kijowski, Andrzej (1978)
L'objet de l'article est J'analyse du sens juridique de l'abandon du travail, définie dans l'article 65 § 1 prop. 1 et 2 du code de travail. Selon la proposition le de la disposition citée l'abandon du travail a lieu dans le cas où on se présente au travail, et ensuite on se soustrait de l'exécuter en manifestant la volonté de la cessation durable de cette prestation, ainsi que dans le cas où on ne se présente pas au travail et l'on communique la volonté citée à l'entrepreneur au plus tard le...

Slaughter value and quality attributes of nutria meat

Iwona Chwastowska-Siwiecka; Natalia Skiepko; Iwona Jagiełło; Jacek Kondratowicz (2013)
Dressing percentage of nutria is fairly large and remains at the level of 52 to as much as 63%, while the share of edible meat offal is about 3.75%. Chemical composition of meat is similar to lean beef, and average fat content is maintained in the range of 4.7 to 7%. The usefulness of nutria meat processing testify the good technological properties, dietary values, taste, culinary and nutritional which put them on a par with other meat originating from livestock. It is perfect for making brea...