LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

Publication Year

2016 (4584)
2013 (4197)
2015 (4113)
2014 (4092)
2012 (3626)
View more
Publication Year

2016 (4584)
2013 (4197)
2015 (4113)
2014 (4092)
2012 (3626)
2011 (2795)
2010 (2094)
2009 (1684)
2008 (1555)
2017 (1425)
2007 (1261)
2006 (941)
2005 (897)
2004 (804)
2002 (716)
2003 (683)
1999 (544)
2001 (536)
1998 (522)
1997 (461)
1986 (430)
1996 (406)
1992 (394)
2000 (393)
1993 (387)
1988 (385)
1987 (368)
1981 (357)
1995 (325)
1989 (305)
1991 (294)
1985 (264)
1982 (257)
1984 (257)
1983 (251)
1994 (250)
1990 (239)
1961 (140)
1966 (133)
1968 (127)
1962 (121)
1969 (116)
1960 (105)
1974 (103)
1967 (102)
1965 (100)
1964 (99)
1963 (96)
1970 (94)
1973 (94)
1971 (89)
1980 (83)
1936 (75)
1979 (69)
1925 (57)
1928 (56)
1929 (55)
1977 (50)
1978 (50)
1931 (49)
1975 (48)
1927 (47)
1933 (47)
1972 (47)
1934 (46)
1935 (44)
1922 (42)
1976 (41)
1939 (39)
1923 (32)
1924 (31)
1921 (30)
1926 (17)
1937 (12)
1959 (12)
1938 (6)
1898 (5)
1915 (5)
1956 (5)
1958 (5)
1950 (3)
1900 (2)
1918 (2)
1949 (2)
1954 (2)
1955 (2)
1528 (1)
1564 (1)
1902 (1)
1957 (1)
2099 (1)
2105 (1)

Access Mode

Document Type

Article (31391)
Unknown (6256)
Part of book or ... (3652)
Book (1968)
Other (1361)
View more
Document Type

Article (31391)
Unknown (6256)
Part of book or ... (3652)
Book (1968)
Other (1361)
Review (535)
Conference object (462)
Master thesis (232)
Report (177)
Preprint (167)
Bachelor thesis (111)
Doctoral thesis (79)
Research (63)
Lecture (13)
External research r... (4)
Dataset (2)
Collection (1)
Contribution for ne... (1)

Data Provider

Repozytorium Un... (13444)
Adam Mickiewicz... (12146)
Repository of Ce... (3940)
Repository of Ka... (3557)
DOAJ-Articles (3458)
View more
Data Provider

Repozytorium Un... (13444)
Adam Mickiewicz... (12146)
Repository of Ce... (3940)
Repository of Ka... (3557)
DOAJ-Articles (3458)
Repository of Ni... (3204)
Jagiellonian Uni... (1950)
Repozytorium Inst... (922)
WSB-NLU Instituti... (780)
Edukacja Elementa... (484)
E-LIS (419)
ART-Dok (399)
Repolis. Silesian... (245)
Lviv Polytechnic ... (235)
Forum Oświatowe (233)
oPUB (222)
Otwarte Repozytor... (193)
EconStor (93)
Electronic Eastern... (76)
Hyper Article en L... (75)
INRIA a CCSD elect... (75)
Hyper Article en L... (57)
BSU Digital Library (51)
Research Papers in... (44)
Propylaeum-DOK (40)
Lietuvos Akademinė... (38)
Rocznik Filozoficz... (36)
Історичний архів. ... (35)
Problems of Theory... (35)
ECNIS Repository (... (34)
ZENODO (33)
Hrčak - Portal of ... (29)
Archivio istituzio... (27)
Publikationer Lule... (24)
Publikationer från... (22)
Lirias (22)
PSNC Institutional... (21)
Universiteit van A... (20)
Digitalna knjižnic... (19)
Publikationer från... (19)
Dadun: Depósito Ac... (19)
Zurich Open Reposi... (16)
Hochschulschriften... (12)
Scientific Periodi... (11)
DSpace at VSB Tech... (10)
Repository of the U... (9)
Archivio Istituzion... (8)
National Repository... (8)
Institutional repos... (8)
Nordisk humaniora-e... (7)
Repository of the C... (7)
Social Science Open... (6)
Ghent University Ac... (6)
Nottingham Trent In... (5)
Інституційний репоз... (5)
Open Access LMU (5)
University of Regen... (5)
Наукові праці. Філо... (5)
SPIRE - Sciences Po... (4)
ELTE Digital Instit... (4)
Lund University Pub... (4)
THE JOURNAL OF ZHYT... (4)
Fraunhofer-ePrints (3)
Open Repository and... (3)
HAL-ENS-LYON (3)
Repository of Belar... (3)
idUS. Depósito de I... (3)
RERO DOC Digital Li... (3)
St Andrews Research... (3)
Cadmus, EUI Researc... (3)
Qucosa (3)
HAL-Lyon 3 (3)
ScienceRise (3)
Pytannia literaturo... (3)
Organic Eprints (2)
Helsingin yliopisto... (2)
Flore (Florence Res... (2)
Archivio istituzion... (2)
Repertorio Competen... (2)
JRC Publications Re... (2)
Archivio Istituzion... (2)
Universidade do Min... (2)
UPCommons. Portal d... (2)
OPUS Augsburg (2)
ProdInra (2)
DESY Publication Da... (2)
Institutional Repos... (2)
ScienceRise: Pedago... (2)
Pedagogics, psychol... (2)
Norwegian Open Rese... (1)
JAIRO (1)
Copenhagen Universi... (1)
Repository of Unive... (1)
Online Research Dat... (1)
Diposit Digital de ... (1)
Trinity's Access to... (1)
Electronic National... (1)
HAL AMU (1)
Utrecht University ... (1)
Elektronisches Publ... (1)

Related to communities

46166 documents, page 1 of 4617

Aplikacja ASP MVC3 wspomagająca pracę nauczycieli

Wychowawca klasy, czy nauczyciel, ciągle zmierza się z wieloma czasochłonnymi czynnościami czy obliczeniami związanymi z prowadzeniem dokumentacji oraz przygotowaniem samych pomocy dydaktycznych, tj. kart pracy, testów, sprawdzianów czy kartkówek na zajęcia lekcyjne. Projekt "Nauczyciel - Help" ma na celu stworzenie skutecznych narzędzi wspomagających codzienną pracę nauczyciela, a w szczególności wychowawcy klasowego. Przedmiotem projektu mojej pracy inżynierskiej stało się zaprojektowanie i...

TRANSKRYPCJA ROZMYŚLANIA PRZEMYSKIEGO A SPOSÓB MYŚLENIA O SKŁADNI TEKSTU

The article’s author turns to the example of Rozmyślanie przemyskie in order to demonstrate how transcriptions of text were affected by editors’ opinions on the Polish syntax of the 15th century. At the same time, the transcription influenced opinions of the readers. To this end, selected elements of two different transcriptions of Rozmyślanie przemyskie have been compared, namely excerpts from Chrestomatia staropolska and the equivalent excerpts from the version edited by Wacław Twardzik and ...

Psychotic symptoms and cognitive impairment in neurosarcoidosis. Case report and review of literature [Objawy psychotyczne i zaburzenia poznawcze w przebiegu neurosarkoidozy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa]

Clinical involvement of the nervous system occurs in about 5% of patients with sarcoidosis. We describe a fatal case of a young patient with neurosarcoidosis with a relatively rare psychotic syndrome in the course of neurosarcoidosis, presenting itself as a depressive syndrome with delusions. The neurological manifestations consisted of cerebellar symptoms, peripheral neuropathy and general epileptic seizures. Cerebrospinal fluid examination, serum angiotensin-converting enzyme level, magneti...

Współzależność wkładów oszczędnościowych oraz cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych nowożeńców w Poznaniu

The article presents the dependence of the saving process on demographic and socio-economic features, based on an analysis of the system of saving of a father and mother from the date of marriage. The basic source for the article was a questionnaire distributed in Poznań which supplied information on the subject. From this analysis it can be stated that there is a positive correlation between the saving process and education of the married couple. Worthy of note is the relat...

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Piotr Andrzejewski, Wiesław Kot, Medialne public relations, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2006, ss. 227.

Badanie wpływu systematycznych modyfikacji chemicznych cząsteczek na ich upakowanie w krysztale

Wydział Chemii Przeprowadzono badania strukturalne dla dwóch grup dwuskładnikowych kryształów zawierających w swoim składzie aromatyczną zasadę heterocykliczną, której elementem budowy cząsteczkowej był pierścień pirazynowy. Celem badań było prześledzenie zmian w strukturze supramolekularnej kryształów dwuskładnikowych budowanych w oparciu o wiązania wodorowe i oddziaływania aromatyczne. Otrzymano szesnaście nowych kompleksów molekularnych chinoksaliny z kwasami dikarboksylowymi i 35 nowyc...