LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Unknown (2)

Data Provider

2 documents, page 1 of 1

Kształcenie przędzalników na tle wymogów zawodu i życia (na podstawie badań jednej z przędzalń łódzkich)

Młodkowski, Stefan (1949)
Badanie mа na celu, na przykładzie jednej z fabryk łódzkich, nazwanej Osnownią, przedstawić strukturę życiową zawodu przędzalniczego w celu rozpoznania podstaw kształcenia przędzalników i planowania akcji socjalnej wedle ich potrzeb. Autor spożytkował dane, które przędzalnia posiadała odnośnie 590 pracowników, z 20% tej liczby przeprowadził dochodzenia bardziej szczegółowe i rozmowy o wymogach zawodu i warunkach bytu. Ponadto korzystał z materiałów szkoły fabrycznej....