LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

ERRIC (3)

Publication Year

2012 (227)
2015 (219)
2013 (212)
2014 (198)
2016 (154)
View more
Publication Year

2012 (227)
2015 (219)
2013 (212)
2014 (198)
2016 (154)
2011 (96)
2000 (91)
2004 (90)
2010 (70)
2002 (65)
2009 (63)
2003 (61)
2005 (60)
2008 (52)
2017 (43)
1999 (34)
2007 (32)
2006 (24)
1998 (14)
2001 (12)
1888 (1)
1982 (1)
1988 (1)

Access Mode

Document Type

Article (1704)
Unknown (27)
Conference object (18)
Book (16)
Part of book or ch... (15)
View more
1821 documents, page 1 of 183

Profesionalizarea serviciilor publice

Progresul către o societate democratică urmat de România după 1989 a determinat o serie de profunde transformări în toate domeniile vieţii sociale. În condiţiile în care o societate se confruntă cu un val de schimbări se pune problema reexaminării credinţelor şi valorilor, sistemul său doctrinar fiind inadecvat noilor provocări.

THE EUROPEAN UNION FACING THE CHALLENGES OF MIGRATION

The project of the European construction has been subject to constant contradictions since the time of its first steps of implementation. Beyond the ideal of economic and political unification, the European Union has to manage more and more cultural, social, and economic challenges, which aren’t at all negligible, and all the more pressing in the context of recent years marked by the global financial crisis and the assault of asylum seekers from Africa and Middle East. Therefore we can launch...

Revitalizarea spațiului public prin iluminat

Urban development strategies in Romania seem to systematically ignore the significant po- tential of public lighting in the field of public space design. The general impression is that the municipalities are primarily considering public lighting as a measure for crime prevention and traffic fluidization, an approach that very often has a negative effect upon the ambiance and identity of the public space. This is the context in which the present paper is proposing a new role for the public lig...

Armonizarea legislației românești cu legislația comunitară în domeniul protecției mediului

În perioada actuală protecţia mediului este o problemă majoră a umanităţii. Activitatea omului orientată spre valorificarea resurselor naturale, a afectat întotdeauna starea mediului. În trecut intervenţia omului în modificarea condiţiilor de mediu era de proporţii reduse şi nu lăsa urme, datorită capacităţii de regenerare a naturii. În secolul nostru, secolul dezvoltării explozive a tuturor activităţilor umane, în special a activităţii din sectoarele industriei, agriculturii, comerţului, tur...

Variabilitatea dimensională a arborilor şi diversitatea florei vasculare în amestecuri de răşinoase cu fag din rezervaţia Codrul secular Slătioara [Tree size variability and plant diversity in mixed coniferous-beech forests in Slătioara Forest Reserve]

The paper analyses, from structural and compositional aspects, the diversity of vascular flora from natural mixed forests with coniferous and beech. Six experimental plots were installed in mixed forest stands with coniferous and beech from Slătioara natural reserve, and the vascular flora was studied on three different layers: trees, seedlings and herbaceous layer. For each layer the species diversity was assessed through Shannon index, and additionally, for trees’ layer, the structural d...

Dezvoltarea asociațiilor în România

The Development of Romanian Associations  The associations/federations of local authorities are: 1. The National Union of County Councils from Romania; 2. The Federation of Municipalities from Romania; 3. The Federations of Towns from Romania; 4. The Association of Villages from Romania. In Romania, the associations/federations of local authorities are real centres for implementing a democratic management style in local government, bringing their contribution in administrative, social and eco...

Greece: A Classical Example of Failure to Join the Eurozone

After the financial crisis Greece has received from Troika 240 billion euro within the two economic adjustment programmes between 2010 and 2014, most of the money coming from European Financial Stability Facility. The austerity policy imposed to Greece led to the decrease of deficits based on tax increases, wages and pensions cuts, unemployment rising, but also to a significant decrease of GDP by 25% in 2009-2013 period. The austerity and recession caused a huge public discontent and a prolon...

Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan / Artistic-spiritual education through the up-to-date education Vol.I

Abstract: Lucrarea include materialele ştiinţifice prezentate la Conferinţa Internaţională "Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţămîntului contemporan", cu genericul "Probleme generale ale educaţiei artistic-spirituale", care a avut loc pe 19-21 mai, 2005 în incinta Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi.

Evoluția organizării administrativ-teritoriale a județului Cluj, în perioada 1968-2002

Necesitatea publicării unui astfel de material este dată de numărul mare de acte normative apărute după Legea nr. 2 din 1968, cu incidenţă în organizarea administrativ-teritorială a judeţului, de modificările survenite în urma acestora. Indicatorul alfabetic al localităţilor din judeţul Cluj se doreşte a fi un instrument de lucru important pentru autorităţile publice locale din judeţ.