LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (6)

Data Provider

6 documents, page 1 of 1

AKTUELNI LINGVlSTIČKl PROBLEMI

Pavlović, Milivoj (1959)
L'auteur traite les problémes actuels de la linguistique. Aprés un bref exposé relatif à l'importance de la linguistique comparée pour le développement de l'esprit critique dans les recherches linguistiques, il parle de l'effort des neogrammairiens pour la méthode positiviste en linguistique. L'auteur passe ensuite aux problémes découlant des principes synchroniques introduits dans la linguistique. Touchant ce dernier critère l'auteur expose la tendance phonologique en linguistique ainsi ...

Delovanje elektroforetskih frakcija otrova V. ammodytes na koagulaciju krvi in vitro

Šestakov, G.A.; Dejanov, I.I.; Tadžer, I.S. (1959)
Prikazano je elektroforetsko razdvajanje na niskoj temperaturi (+ 2°C) otrova vipera ammodytes i odnos pojedinih elektroforetskih frakcija prema koagulaciji krvi.

ANALIZA NEKIH VAŽNIH SINOPTIČKIH PROCESA POMOĆU PODATAKA METEOROLOŠKIH PLANINSKIH STANICA

Milutinović, Rade (1959)
Cilj je ovog izlaganja da se i ovom prilikom istakne posebna važnost meteoroloških planinskih stanica a naročito sinoptičkih stanica ove vrste i da se sinoptičari potstaknu da u dnevnoj praksi maksimalno koriste njihove podatka kao dopunu mreže radiosondažnih obaveštenja o stanju nižih vazdušnih slojeva. Ovdje se daju samo informacije o pojavi anticiklonske subsidencije na dan 24. i 25.X 1953. god. koja se formirala iznad jugoistočne Evrope, a koja je utvrđena pomoću visinskih i prizemnih...

PADAVINE U REONU KOPAONIKA

Aleksić, Radmila (1959)
Planina Kopaonik s najvišim vrhom Suvo Rudište (2017m) nalazi se u zapadnoj Srbiji i pruža se u smjeru NNW-SSE. Meteorološka osmatranja na ovoj planini počela su posle drugog svetskog rata, a meteorološka stanica nalazi se na visini od 1710 m ispod samog Suvog Rudišta. Poznato je da se godišnja količina padavina povećava s nadmorskom visinom, ali samo do određene visine, a zatim opet opada. Najveće količine padaju na visini, koja odgovara nivou kondenzacije. Ova se visina menja u hladno...

Menstrualni ciklus i ginekološki status radnica pirotehničke industrije

Davidović-Milovanov, Drenka (1959)
Prikazani su podaci o ginekološkom pregledu, koji je izvršen u jednom poduzeću pirotehničke industrije na 438 radnica. Podaci se odnose na životnu dob, bračno stanje, radni staž i na sve pojave u vezi s generativnim funkcijama i bolestima žene.

O JEDNOM NAČINU ODREĐIVANJA SREDNJEG DATUMA NEKE POJAVE ZA KLIMATOLOŠKE NIZOVE U KOJIMA SE TA POJAVA NIJE REDOVNO JAVLJALA

Jovičić, Slavka (1959)
Na visinskim stanicama u dugogodišnjm nizovima osmatranja treba odrediti srednji prvi i posljednji datum sa snijegom, na primjer: Bjelašnica, niz 1925.-1940., god. 1926., 1931., 1933. Da bi se i takve godine uključile u određivanje srednjeg prvog i posljednjeg datuma sa snijegom, može se primijeniti ovaj postupak: Izračuna se srednji prvi odnosno posljednji datum samo na osnovu podataka godina kada je prvi datum naredne godine bio jasno odvojen od posljednjeg datuma prethodne godine. Za...