LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Access Mode

Document Type

Article (6)

Data Provider

6 documents, page 1 of 1

Menstrualzyklus und der gynaekologische Status der Arbeiterinnen in der pyrotechnischen Industrie

Die sexuellen Funktionen und der gynäkologische Status wurden bei 438 Arbeiterinnen in der pyrotechnischen Industrie untersucht. Die Untersuchungen bezogen sich auf: das Lebensalter der Arbeiterinnen (Tafel 1), ihren Ehestand (Tafel 2), die Arbeitsjahre (Tafel 3), die Menarche-Erscheinung (Tafel 4). die Regelmässigkeit des Menstrualzyklus (Tafel 5), die Dauer der Menstruation (Tafel 6), die Zahl der Geburten (Tafel 7), die Zahl der Fehlgeburten (Tafel 8), den gynäkologischen Status in Bezug a...

ANALIZA NEKIH VAŽNIH SINOPTIČKIH PROCESA POMOĆU PODATAKA METEOROLOŠKIH PLANINSKIH STANICA

Cilj je ovog izlaganja da se i ovom prilikom istakne posebna važnost meteoroloških planinskih stanica a naročito sinoptičkih stanica ove vrste i da se sinoptičari potstaknu da u dnevnoj praksi maksimalno koriste njihove podatka kao dopunu mreže radiosondažnih obaveštenja o stanju nižih vazdušnih slojeva. Ovdje se daju samo informacije o pojavi anticiklonske subsidencije na dan 24. i 25.X 1953. god. koja se formirala iznad jugoistočne Evrope, a koja je utvrđena pomoću visinskih i prizemnih...

Les problémes actuels de la linguistique

L'auteur traite les problémes actuels de la linguistique. Aprés un bref exposé relatif à l'importance de la linguistique comparée pour le développement de l'esprit critique dans les recherches linguistiques, il parle de l'effort des neogrammairiens pour la méthode positiviste en linguistique. L'auteur passe ensuite aux problémes découlant des principes synchroniques introduits dans la linguistique. Touchant ce dernier critère l'auteur expose la tendance phonologique en linguistique ainsi ...

O JEDNOM NAČINU ODREĐIVANJA SREDNJEG DATUMA NEKE POJAVE ZA KLIMATOLOŠKE NIZOVE U KOJIMA SE TA POJAVA NIJE REDOVNO JAVLJALA

Na visinskim stanicama u dugogodišnjm nizovima osmatranja treba odrediti srednji prvi i posljednji datum sa snijegom, na primjer: Bjelašnica, niz 1925.-1940., god. 1926., 1931., 1933. Da bi se i takve godine uključile u određivanje srednjeg prvog i posljednjeg datuma sa snijegom, može se primijeniti ovaj postupak: Izračuna se srednji prvi odnosno posljednji datum samo na osnovu podataka godina kada je prvi datum naredne godine bio jasno odvojen od posljednjeg datuma prethodne godine. Za...

Efect of electrophoretic fractions of Vip. ammodytes venom on coagulation in vitro

Coagulation studies on saline eluates of bands cut from a paper strip on which vipera ammodytes venom was electrophoresed at low temperature (2° C) show coagulant and anticoagulant principles. The coagulant substance migrates toward the anode, the anticoagulant fraction migrates on the opposite site towards the cathode. The clot-promoting eluate of the venom depends in his activity on the concentration of prothrombin, proaccelerin and the factor VII complex. An obvious enhancement in the acti...

PADAVINE U REONU KOPAONIKA

Planina Kopaonik s najvišim vrhom Suvo Rudište (2017m) nalazi se u zapadnoj Srbiji i pruža se u smjeru NNW-SSE. Meteorološka osmatranja na ovoj planini počela su posle drugog svetskog rata, a meteorološka stanica nalazi se na visini od 1710 m ispod samog Suvog Rudišta. Poznato je da se godišnja količina padavina povećava s nadmorskom visinom, ali samo do određene visine, a zatim opet opada. Najveće količine padaju na visini, koja odgovara nivou kondenzacije. Ova se visina menja u hladno...