LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

ANTIGONE (1)
EDENEXT (1)

Publication Year

2011 (948)
2010 (920)
2012 (893)
2015 (832)
2014 (758)
View more
Publication Year

2011 (948)
2010 (920)
2012 (893)
2015 (832)
2014 (758)
2013 (753)
2009 (733)
2008 (680)
2016 (474)
2017 (440)
2007 (418)
2006 (185)
2003 (32)
2004 (28)
2002 (20)
2005 (13)
1995 (4)
1990 (3)
1998 (2)
1971 (1)
1977 (1)
1999 (1)
2000 (1)

Access Mode

Restricted (6065)
Open Access (2088)

Document Type

Master thesis (3293)
Bachelor thesis (3172)
Unknown (819)
Article (546)
Doctoral thesis (255)
View more
Document Type

Master thesis (3293)
Bachelor thesis (3172)
Unknown (819)
Article (546)
Doctoral thesis (255)
Conference object (96)
Other (10)
Book (9)
Review (4)
Part of book or cha... (1)
Report (1)

8153 documents, page 1 of 816

Integrace služeb Sport trackera do webové aplikace

Bakalárska práca je zameraná na vývoj webovej aplikácie podľa aktuálnych trendov vývoja prepájajúcej údaje o pohybovej aktivite získaných prostredníctvom mobilných zariadení s webovou aplikáciou, ktorá slúži na evidenciu energetického príjmu a vytvorenie konečnej energetickej bilancie. Takto vytvorená webová aplikácia bude slúžiť na detailnejšiu analýzu energetickej bilancie jedinca s odhadom straty alebo nárastu jeho hmotnosti. Aplikácia bola vytvorená pre užívateľov portálu KalorickeTabulky...

Zahusťovanie ako stratégia pre rozvoj satelitov i vidieckych sídiel

Rural settlements density increasing is known phenomenon in history. This article presents domestic and foreign examples of density increasing, theory, methods and reasons in terms of sustainability. On the other side it shows legislative barriers and conflicts with contemporary social trends. The second part of the article is focused on students’ works in practice on Urbanism II subject, where students tried to increase density in particular area and bring there some added value, too. Zah...

Porovnání zdanění studentů v České republice a Slovenské republice

Bakalárska práca je zameraná na problematiku zdanenia študentov. Jedná sa o študentov študujúcich a zárobkovo činných v Českej a Slovenskej republike. Práca obsahuje charakteristiku základných pojmov potrebných k pochopeniu súvzťažností, ktoré sú obsahom ďalších častí práce. Hlavným cieľom je zistiť rozdiely týchto daňových systémov a navzájom ich porovnať. Prehľad s optimálnymi variantmi zdanenia by mal pomôcť študentom pri výbere najvhodnejšieho pracovného pomeru. The bachelor´s thesis i...

Verifikácia vlastností synchrónneho ATM multiplexora

There are a lot of more or less sofisticated simulating tools oriented specifically on performance evaluation ATM network components in practice[1]. Along academic methods simulations on cell level, there is apparent effort to model ATM traffic on higher abstract level[2]. The paper is pointed on description basic properties of simulating tool designed by means of programming language C#, and on operation test of ATM multiplexor computer model [3]. Operation test is verify by mean...

Value Investing

This bachelor's thesis deals with value investing in the form defined by Benjamin Graham. In clarifying the theoretical aspects, particular attention is given to an intrinsic value of stocks and to its calculation methods. A way to overcome the deficiencies in the two most widely used models of calculation is introduced. It is value screening, which by defining of certain criteria makes an assumption of undervalued stocks. Then the investment approach of the most successful investor, Warren B...

EVA GREEN REAL-TIME PCR USED TO DETECT CELERY AS AN ALLERGEN IN FOOD

EvaGreen®  Real-Time PCR method has been used for celery(Apium graveolens) allergen detection. A primer designed in mannitol dehydrogenase gene region has been used for specific celery identification in sample. The results show possibility to create calibration curve using artificially adulterated samples. The increasing variability between parallel calibration of celery samples has been observed from 0.1 % to 100%. Detection limit has been set to value 0.1% in celery representing 10...

Technologie využívající organických materiálů

V diplomovej práce sú zhrnuté niektoré základné organické materiály pre výrobu organických súčiastok a ohybných substrátov. Predstavené dva typy organických materiálov PPV a PFV a ich deriváty, ktoré upravujú vlastnosti ich výsledných štruktúr v oblasti elektrických, optických, chemických a tepelných parametroch. Je navrhnutý a vyrobený systém pre mechanické testovanie lepených SMD prvkov na flexibilnej doske plošných spojov a porovnané rôzne vodivé lepidlá. There are sumarized some of the...

CONTRIBUTION TO THE DEBATE ON THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF RAW MILK FROM VENDING MACHINES

Microbiological quality or raw milk from vending maschine was analyzed in this work. Despite the pathogenic bacteria may be present in raw milk, the analyses and evaluations were focused to bacterial indicators only. Refer to total bacterial counts, the criterion ≤ 100,000 cfu/ml met 12 from 15 samples (80%) and all samples complied with the supplementary criterion of 5×104 cfu/ml for psychrotrophs. Numbers of coagulase-positive staphylococci ranged closely around the average value...

Systém optického rozpoznávání 2D čárových kódů

Táto práca sa zaoberá princípom a technologickým postupom na detekciu čiarových kódov používaných v praxi. Obsahuje stručný prehžad kódov podža typov a štruktúry. Do hĺbky sa zaoberá kódom DATAMATRIX a jeho analýzou. Popisuje možné technické aj programové postupy pre rozpoznanie čiarového kódu. Realizuje konkrétny popis snímania kódu a program na jeho rozpoznávanie. This work deals with principle and technological process used to detect barcodes that are commonly used. It contains brief ov...