LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

EUFORINNO (18)
FOUNDENERGY (1)
ACCEPT (1)
EE-HIGHRISE (1)
CITSEE (1)
View more

Publication Year

2014 (32069)
2015 (26064)
2016 (12951)
2007 (9518)
2013 (9266)
View more
Publication Year

2014 (32069)
2015 (26064)
2016 (12951)
2007 (9518)
2013 (9266)
2012 (8821)
2011 (6266)
2017 (6108)
2010 (5532)
2009 (4676)
2008 (3453)
2006 (1908)
2005 (1635)
2004 (1494)
2003 (1440)
2002 (1351)
2001 (1263)
2000 (1236)
1999 (1057)
1995 (1036)
1997 (1024)
1994 (1013)
1992 (997)
1998 (984)
1996 (965)
1993 (935)
1991 (899)
1990 (868)
1989 (816)
1986 (523)
1981 (510)
1988 (509)
1987 (483)
1980 (474)
1960 (464)
1973 (454)
1962 (451)
1975 (449)
1977 (446)
1984 (441)
1959 (436)
1983 (426)
1971 (425)
1976 (423)
1985 (423)
1972 (421)
1982 (418)
1968 (414)
1957 (410)
1969 (410)
1967 (409)
1970 (409)
1958 (401)
1961 (400)
1978 (391)
1979 (384)
1965 (378)
1966 (378)
1974 (376)
1964 (339)
1963 (325)
1956 (297)
1955 (259)
1953 (229)
1954 (214)
1940 (199)
1933 (185)
1938 (179)
1939 (172)
1936 (169)
1935 (157)
1937 (150)
1934 (119)
1941 (68)
1929 (48)
1931 (47)
1942 (40)
1952 (36)
1926 (34)
1930 (33)
1943 (33)
1932 (32)
1944 (32)
1912 (30)
1925 (28)
1928 (27)
1924 (26)
1948 (26)
1949 (26)
1911 (24)
1913 (24)
1923 (24)
1914 (22)
1921 (22)
1927 (21)
1899 (20)
1898 (19)
1900 (19)
1905 (19)
1907 (19)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (72736)
Article (54095)
Other (20539)
Master thesis (14869)
Contribution for... (8976)
View more
Document Type

Bachelor thesis (72736)
Article (54095)
Other (20539)
Master thesis (14869)
Contribution for... (8976)
Report (3140)
Doctoral thesis (2229)
Book (918)
Unknown (170)
Conference object (60)
Review (23)
Part of book or ch... (16)
Patent (5)
Research (3)
Preprint (2)
Sound (1)

Data Provider

Digitalna knjiž... (64084)
Repository of t... (56926)
Digital library... (47742)
Repository of Un... (5956)
Digital reposito... (1342)
View more
169264 documents, page 1 of 16927

Razlike, ki delajo razlike: življenjski stili, individualizacija in spremembe identitetnih struktur

V sestavku razvijam tezo, da je socialna diferenciacija in segmentacija v sodobnih družbah v funkciji individualizacije. Posameznik ni le objekt socialne diferenciacije, ampak tudi sam ustvarja socialne razlike ter jim dajepomen. Življenjski stili so tipični primeri razlik, ki ustvarjajo razlike. Obstajajo bolj na ravni socialnih pomenov in simbolne vrednosti kot naravni socialnih dejstev, ki podlegajo statističnim in podobnim empiričnim kategorizacijam. Zato kategoriziranje in opisovanje živ...

Aplikacija za prikazovanje izdelkov v resničnem okolju

V vseh panogah smo priča temeljnim premikom, ki jih zaznamujejo novi poslovni modeli, razdor med uveljavljenimi podjetji ter preoblikovanje proizvodnje, potrošnje, prevoznih in dobavnih sistemov. Virtualna resničnost je tehnologija v vzponu, čeprav boljši in tehnološko popolnejši izdelki še niso na voljo vsem potrošnikom. Virtualna resničnost omogoča preskok v digitalni svet, razširjena oziroma obogatena resničnosti pa digitalni svet zlije z realnostjo. Danes je smiselno vključevati nove pris...