LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
19 documents, page 1 of 2

Det uppfostrande inflytandet af den bildade kvinnans personliga beröring : barnavårdsföreningens kvinnliga aktörers verksamhet inom det tidiga barnskyddet 1893 - 1923

Cederberg, Arla Johanna (2009)
Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Terroristerna vill ha krig : en jämförande analys av konfliktrapporteringen i Aktuellt och Hufvudstadsbladet, med fokus på bakgrund, sammanhang och djup

Forsström, Nanette (2009)
Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Marknadsföring som metod att förbättra kommunens sysselsättningsläge: särdrag, strategi samt framgångsfaktorer

Rokkanen, Karin (2009)
Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Kvinnlig representation i europeiska regeringar

Hultin, Daniela Wilhelmina (2009)
Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Imani za Waburunge kuhusu ardhi na mmononyoko wa udongo

Östberg, Wilhelm (1994)
The text is in Swahili. The title in English would be Perceptions of soils and soil erosion among the Burunge.The book series "Utafiti wa..." translates as Research on man and environment in central Tanzania.

Unga samboförhållanden: en kortvarig förtjusning eller en början på ett långt förhållande?

Salovaara, Veronica Wilhelmina (2009)
Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

Sensationalisering av nyhetsrubriker: en undersökning av Hufvudstadsbladet och Finska Notisbyrån

Tötterman, Laura Camilla (2009)
Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

About the meaning of the word 'ngonjera' from Cigogo in Kiswahili - Part 2 : Fieldwork in Ugogo (Tanzania)

Roy, Mathieu (2011)
Charles M. Mnyampala, the second son of the Tanzanian poet Mathias E. Mnyampala, speaks with me in Kiswahili about the meaning of the word 'ngonjera' in Cigogo. This word has been chosen by his father to name a new poetic genre in Kiswahili poetry.

Matumizi ya ardhi katika vilima vya Uburunge

Östberg, Wilhelm (1994)
The text is in Swahili. The title in English would be Land management in the Burunge Hills.The book series "Utafiti wa..." translates as Research on man and environment in central Tanzania.