LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (10738)
2015 (10591)
2017 (10015)
2014 (9816)
2013 (9137)
View more
Publication Year

2016 (10738)
2015 (10591)
2017 (10015)
2014 (9816)
2013 (9137)
2012 (8091)
2011 (7604)
2010 (6967)
2009 (5393)
2008 (5128)
2007 (4630)
2006 (3986)
2005 (2841)
2018 (2217)
2004 (1812)
2003 (1277)
2002 (1125)
2001 (765)
2000 (591)
1644 (529)
1999 (483)
1998 (321)
1997 (274)
1995 (219)
1994 (218)
1996 (206)
1993 (199)
1646 (173)
1988 (164)
1693 (160)
1992 (160)
1989 (158)
1648 (156)
1695 (153)
1990 (138)
1986 (134)
1645 (130)
1691 (122)
1692 (121)
1985 (119)
1991 (119)
1987 (115)
1650 (112)
1647 (106)
1694 (106)
1808 (105)
1983 (104)
1984 (104)
1982 (92)
1689 (89)
1842 (88)
1845 (88)
1854 (73)
1709 (72)
1980 (69)
1981 (69)
1708 (68)
1687 (67)
1696 (64)
1851 (63)
1705 (62)
1726 (62)
1707 (60)
1698 (59)
1700 (56)
1706 (56)
1975 (56)
1976 (56)
1848 (55)
1699 (54)
1973 (54)
1977 (54)
1978 (54)
1701 (52)
1839 (52)
1651 (50)
1697 (50)
1728 (50)
1972 (50)
1703 (48)
1635 (47)
1711 (46)
1643 (44)
1974 (44)
1970 (43)
1704 (42)
1710 (42)
1712 (42)
1979 (42)
1634 (41)
1641 (40)
1727 (40)
1749 (40)
1971 (40)
1740 (39)
1844 (37)
1846 (36)
1967 (36)
1838 (35)
1649 (34)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (80443)
Other (7401)
Report (7387)
Article (6982)
Doctoral thesis (3504)
View more
Document Type

Bachelor thesis (80443)
Other (7401)
Report (7387)
Article (6982)
Doctoral thesis (3504)
Book (2112)
Part of book or ... (1998)
Review (1748)
Master thesis (1295)
Unknown (919)
Collection (907)
Conference object (879)
Contribution for ... (466)
Research (120)
Preprint (59)
Lecture (2)
Patent (2)

Data Provider

Publikationer f... (19937)
Publikationer f... (10169)
Publikationer fr... (9820)
Publikationer fr... (9202)
Publikationer fr... (8670)
View more
Data Provider

Publikationer f... (19937)
Publikationer f... (10169)
Publikationer fr... (9820)
Publikationer fr... (9202)
Publikationer fr... (8670)
Publikationer fr... (6676)
Publikationer fr... (6093)
Publikationer fr... (5638)
Jyväskylä Univer... (5540)
Theseus (4803)
Högskolan Kristi... (4751)
Publikationer fr... (4193)
Lund University ... (3943)
Dalarna Universi... (3759)
Electronic Resea... (3030)
Epsilon Open Arc... (2470)
Helsingin yliopi... (1769)
Publikationer Lu... (1383)
Publikationer frå... (744)
Norwegian Open Re... (363)
NTNU Open (235)
TamPub Julkaisuar... (174)
Open Archive: Pub... (118)
University of Oulu... (55)
Human IT: Tidskrif... (41)
Munin - Open Resea... (40)
Europe PubMed Central (37)
Research Papers in... (36)
Copenhagen Univers... (26)
Publikationsserver... (22)
Biblioteca Virtual... (20)
Munich RePEc Perso... (18)
VBN (18)
Nordidactica: Jour... (17)
DSpace at Tartu Un... (17)
Bergen Open Resear... (16)
Online Research Da... (14)
Sjuttonhundratal (12)
Futhark: Internati... (11)
Högre Utbildning (11)
Theses@asb (11)
Archivio istituzio... (10)
OAPEN Library (10)
EconStor (10)
BASE (Open Access A... (9)
Hyper Article en Ligne (9)
INRIA a CCSD electr... (9)
Utbildning & De... (8)
Nordic Journal of E... (8)
Ghent University Ac... (8)
PLoS ONE (7)
Svensk exegetisk år... (7)
ZENODO (7)
Hyper Article en Li... (7)
Barnboken: Tidskrif... (6)
Nordina: Nordic Stu... (6)
PURE Aarhus University (6)
Nordic Journal of V... (5)
JAIRO (5)
Zurich Open Reposit... (5)
MPG.PuRe (5)
The IT University o... (5)
Forests (4)
Techne Series: Rese... (4)
University of South... (4)
Nordisk humaniora-e... (4)
OpenArchive@CBS (4)
Open Access LMU (4)
University of Groni... (4)
Wageningen Yield (4)
Hochschulschriftens... (4)
Scripta Islandica (3)
Co-Action Publishing (3)
Organic Eprints (3)
Digitale Bibliothek... (3)
Multimedialer Archi... (3)
Open Digital Archiv... (3)
ProdInra (3)
Universiteit van Am... (3)
Nordlit: Tidsskrift... (2)
Nordic Journal of L... (2)
Acta Didactica Norge (2)
InTech (2)
Utrecht University ... (2)
Aaltodoc Publicatio... (2)
Opin visindi (2)
Nordlit (2)
Nordisk Barnehagefo... (1)
Grasas y Aceites (1)
International Aquat... (1)
Diversity (1)
MycoKeys (1)
Forest Ecosystems (1)
BMC Oral Health (1)
Environments (1)
International Journ... (1)
PLoS Genetics (1)
Nordisk Østforum (1)
Agricultural and Fo... (1)
Frontiers in Plant ... (1)

Related to communities

113234 documents, page 1 of 11324

Jämställdhet i fysisk planering : En diskursanalys av kommunala översiktsplaner

Norlander, Cecilia (2015)
Jämställdhet är ett vitt begrepp vilket kan göra det svårt att tillämpa inom fysisk planering. Det kompliceras ytterligare när detta vida begrepp ska ge konkret vägledning i den direkta fysiska planeringen, alltså när det ställs krav på något som är så brett och öppet för tolkningar men samtidigt ska vara greppbart. Särskilt när det inte heller explicit finns något stöd i plan- och bygglagen. Utifrån detta är det intressant att undersöka hur kommuner använder begreppet jämställdhet i sina öve...

Wellnessturism : En väglednning för befintliga och framtida företagare - med fokus på upplevelsekoncept i korrelation till konsumentens mentala och fysiska välmående

Andersson, Jennifer; Aronsson, Josefine; Slånmark, Lois (2016)
Studien syftar till att undersöka hur företag inom wellnessresebranschen använder sig av konsumenters ökade intresse för hälsa och välmående i utvecklingen av sina koncept. Till studien har tre wellnessföretag av olika storlek och etablering på marknaden intervjuats, två företag med inriktning på fysisk träning och ett företag med fokus mot det mentala välmåendet som utöver exempelvis yoga och mindfulness. De tre företagen jämförs med varandra för att undersöka hur företagens koncept är uppby...

Spånsugssystem och luftrörelser hos TanumsFönster AB : mätningar och förslag för minskat undertryck i fabrikslokal

Hedenbo, Rebecka (2012)
TanumsFönster ABs fabrik utanför Tanumshede i Bohuslän är byggd i många etapper. Spånsugssystemet och delar av allmänventilationen har inte anpassats tillräckligt till nuvarande byggnad och verksamhet. Det saknas också ritningar och kunskap om aktuella luftflöden. De luftflöden som krävs för att spån-utsugen ska fungera bra ersätts inte av kontrollerad tilluft, istället läcker uteluft in genom otätheter och runt portar på grund av det stora undertryck som finns i byggnaden. Detta skapar, främ...

Prehospital smärtlindring

Manselin, Simon (2013)
Arbetet är ett utvecklingsarbete beställt av Mariehamns räddningsverk. Syftet med arbetet är att ge beställaren information om tillfredsställelsen bland de patienter som använt sig av Mariehamns räddningsverks ambulanstjänst. Forskningsfrågorna jag utgått från är: 1. Hur upplever patienten det bemötande de fått av personalen vid Mariehamns Räddningsverks ambulans? 2. Upplever patienter, transporterade av Mariehamns Räddningsverk, en tillräcklig smärtlindring? 3. Används ...

Motivation att leda : vilka faktorer påverkar motivationen hos ledarna inom psykiatriskt vårdarbete

Hakala, Britt-Marie (2017)
I dagens samhälle förändras och utvecklas vårdorganisationerna i snabb takt. Den psykiatriska vården har under senaste tid aktivt varit uppe i diskussion på många forum genom att enheter stängts. Som ledare inom organisationen innebär det att följa och uppnå organisationens krav, men även att orka leda sin personal gentemot målen. För ledarna är arbetsbilden bred och tempot högt. Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad som avdelningsskötarna inom psykiatrin upplever att motive...

Svensk Botanisk Tidskrift : Volym 104: Häfte 3, 2010

(2010)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING. K. ERIKSSON och S. HULT: Växtfynd i Dalsland.

Försäkringskassan och kunden: En social konstruktion : Kritisk diskursanalys av Försäkringskassans offentliga webbplats

Andersson, Mirjam (2015)
I den här uppsatsen har jag studerat hur Försäkringskassan, kunden och relationen mellan dem konstrueras på den offentliga webbplatsen under perioden september - december 2015. Det teoretiska ramverket med utgångspunkt i kritisk diskursanalys och socialkonstruktionostiskt perspektiv har tillsammans med tidigare forskning belyst hur sociala kategorier av identiteter och roller konstrueras samt vilken betydelse detta har för relationen mellan Försäkringskassan och kunden. I studien framträder i...