LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2016 (9932)
2015 (9807)
2014 (9081)
2013 (8589)
2017 (8555)
View more
Publication Year

2016 (9932)
2015 (9807)
2014 (9081)
2013 (8589)
2017 (8555)
2012 (7413)
2011 (7099)
2010 (6576)
2009 (5084)
2008 (4789)
2007 (4321)
2006 (3640)
2005 (2774)
2004 (1794)
2003 (1255)
2002 (1107)
2001 (745)
2000 (570)
1644 (529)
1999 (466)
2018 (337)
1998 (305)
1997 (252)
1995 (198)
1994 (197)
1996 (191)
1993 (180)
1646 (173)
1693 (160)
1648 (156)
1695 (153)
1992 (152)
1989 (142)
1988 (138)
1645 (128)
1990 (123)
1691 (122)
1692 (121)
1986 (116)
1991 (111)
1650 (110)
1647 (106)
1694 (106)
1808 (105)
1987 (102)
1985 (101)
1983 (91)
1689 (89)
1845 (89)
1842 (88)
1984 (87)
1982 (82)
1854 (73)
1709 (72)
1708 (68)
1687 (67)
1696 (64)
1980 (64)
1981 (64)
1851 (63)
1705 (62)
1726 (62)
1707 (60)
1698 (59)
1700 (56)
1706 (56)
1848 (55)
1699 (54)
1701 (52)
1839 (52)
1651 (50)
1697 (50)
1728 (50)
1977 (50)
1978 (50)
1975 (49)
1703 (48)
1635 (47)
1711 (46)
1972 (46)
1973 (45)
1643 (44)
1976 (43)
1704 (42)
1710 (42)
1712 (42)
1749 (42)
1844 (42)
1634 (41)
1641 (40)
1727 (40)
1740 (40)
1974 (39)
1970 (38)
1846 (36)
1971 (36)
1838 (35)
1979 (35)
1649 (34)
1688 (34)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (72681)
Other (7261)
Report (6863)
Article (6718)
Doctoral thesis (3303)
View more
Document Type

Bachelor thesis (72681)
Other (7261)
Report (6863)
Article (6718)
Doctoral thesis (3303)
Book (2064)
Part of book or ... (1893)
Review (1689)
Master thesis (1095)
Unknown (1014)
Conference object (820)
Collection (426)
Contribution for ... (318)
Research (118)
Preprint (42)
Patent (2)

Data Provider

Publikationer f... (18936)
Publikationer fr... (9835)
Publikationer fr... (9652)
Publikationer fr... (8914)
Publikationer fr... (8384)
View more
Data Provider

Publikationer f... (18936)
Publikationer fr... (9835)
Publikationer fr... (9652)
Publikationer fr... (8914)
Publikationer fr... (8384)
Publikationer fr... (5985)
Jyväskylä Univer... (5525)
Publikationer fr... (5390)
Theseus (4803)
Högskolan Kristi... (4662)
Publikationer fr... (4020)
Lund University ... (3850)
Dalarna Universi... (3549)
Electronic Resea... (3013)
Epsilon Open Arc... (2400)
Helsingin yliopi... (1728)
Publikationer Lu... (1384)
Publikationer frå... (729)
Norwegian Open Re... (346)
NTNU Open (224)
Publications from... (117)
University of Oulu... (53)
Munin - Open Resea... (41)
Human IT: Tidskrif... (40)
Dokumenten-Publika... (27)
Copenhagen Univers... (24)
Research Papers in... (23)
Europe PubMed Central (22)
Biblioteca Virtual... (20)
Nordidactica: Jour... (18)
VBN (18)
DSpace at Tartu Un... (17)
Online Research Da... (14)
Sjuttonhundratal (13)
Bergen Open Resear... (12)
Theses@asb (11)
Munich RePEc Perso... (11)
Archivio istituzio... (10)
OAPEN Library (10)
Utbildning & De... (9)
Futhark: Internatio... (9)
EconStor (9)
BASE (Open Access A... (8)
Hyper Article en Ligne (8)
INRIA a CCSD electr... (8)
Högre Utbildning (7)
Hyper Article en Li... (7)
Ghent University Ac... (7)
PLoS ONE (6)
PURE Aarhus University (6)
Forests (5)
JAIRO (5)
Zurich Open Reposit... (5)
The IT University o... (5)
Nordisk Barnehagefo... (4)
Nordic Journal of V... (4)
Nordina: Nordic Stu... (4)
Nordic Journal of E... (4)
University of South... (4)
Nordisk humaniora-e... (4)
Open Access LMU (4)
MPG.PuRe (4)
Hochschulschriftens... (4)
Barnboken: Tidskrif... (3)
Nordlit: Tidsskrift... (3)
Co-Action Publishing (3)
OpenArchive@CBS (3)
Utrecht University ... (3)
Multimedialer Archi... (3)
Open Digital Archiv... (3)
University of Groni... (3)
Universiteit van Am... (3)
Wageningen Yield (3)
Nordlit (3)
Nordisk Miljörättsl... (2)
Techne Series: Rese... (2)
Nordic Journal of L... (2)
Acta Veterinaria Sc... (2)
Frontiers (2)
Unknown Repository (2)
ZENODO (2)
Aaltodoc Publicatio... (2)
Bern Open Repositor... (2)
Research Collection (2)
OpenstarTs (2)
Opin visindi (2)
Grasas y Aceites (1)
International Aquat... (1)
Forest Ecosystems (1)
BMC Oral Health (1)
Nordisk Østforum (1)
Acta Didactica Norge (1)
The International J... (1)
Viruses (1)
Frontiers in Physio... (1)
Ecology and Society (1)
Scripta Islandica (1)
InTech (1)
LEKYTHOS (1)
Flore (Florence Res... (1)

Related to communities

103368 documents, page 1 of 10337

Internprissättning inom offentlig verksamhet : En studie om Konsult och Service i Västerås stad

Dahlin, Mikaela; Kristiansson, Tove (2009)
Titel: Internprissättning inom offentlig verksamhet - En studie om Konsult och Service i Västerås stad Problem: Konsult och Service är en serviceförvaltning som tillhandahåller stödtjänster till kommunens förvaltningar. I dagsläget genomför de en förändring av sitt interna IT-pris. De forskningsfrågor vi ställer oss är: Vad använder Konsult och Service för internprissystem och varför detta system? Anser Konsult och Service att internprissättningen har medfört minskat resursslöseri? Ger in...

HEXACO  personlighetsmodell och relationen till Self efficacy bland studenter

Hultgren, Henrik; Jeppsson, Andreas (2017)
Individens personlighet har länge varit under luppen av både lekmän och forskare. Den senaste egenskapspersonlighetsmodellen är HEXACO vilket denna undersökning använt sig av tillsammans med generell Self-efficacy. Vilka det är som studerar på eftergymnasiala utbildningar och vilka personligheter som har en korrelation med Generell Self-efficacy har varit syftet. Undersökningens har bestått av 120 deltagare vilka var förstaårsstudenter på Mälardalens högskola och deltog genom att svara på enk...

Utbrändhet ur ett sjuksköterskeperspektiv - en litteraturöversikt

Fransson, Helene; Alvarsson, Annelie; Vekariya, Bhavna (2018)

Lärares ämneskunskaper och pedagogiska ämneskunskaper om division med bråk

Smedberg, Patrick; Uhlin, Anton (2012)
Division med bråk är ett av de områden av skolans matematiska innehåll som både elever och lärare har svå-righeter med. I flera internationella studier har man funnit att lärares svårigheter delvis grundas i ett proce-durellt förhållningssätt till de lösningsmetoder som används vid division med bråk. Detta, i kombination med att lärare har svårt att konstruera realistiska förklaringsmodeller till sådana typer av uppgifter, påverkar även lärares undervisning. Syftet med denna uppsats är att un...

Detaljhandeln i Jönköping : konkurrens inom och mellan städer

Friberg, Viktor; Andersson, Heléne; Karlsson, Lars (2006)
Idag står detaljhandeln för ungefär en tredjedel av den totala privata konsumtionen i Sverige. Den är viktig för regioners attraktionskraft och invånarnas livskvalitet. Detaljhandeln har under de senaste decennierna sett större förändringar än de flesta andra branscher. Mycket på grund av uppkomsten av externa köpcentrum, vilka idag står för en fjärdedel av handelns omsättning. Genom att erbjuda fri parkering, ett stort utbud av affärer och långa öppettider attraherar externa köpcentrum mycke...

Utvärdering av viktmåttbaserad reglering av lokal- och regionnätens resursbehov

Isenberg, Anna (2011)
The Energy Market Inspectorate is implementing a new tariff regulation in Sweden. A small part of the new regulation concerns effectible operation costs and originally they where intended to be calculated using a modification of equivalent comparison standards, in Swedish Ekm. This thesis is intended to analyze if Fortums grid in Stockholm could be described correctly, using equivalent comparison standards. In Ekm every part of the distribution grid is designated a weighting in relation to 1 ...

Tekniken i skolan : en fallstudie av tekniklärare

Tollsten, Peter (2002)
Arbetet syftar till att beskriva tre tekniklärares teknikundervisning och deras tankar därom. De tre lärarna valdes så att de representerade de lärarkategorier som förde en facklig kamp om att ”ta kontrollen” över det obligatoriska teknik ämne som skulle införas i början på 80-talet. De lärarkategorier som de i undersökningen deltagande lärarna representerar är slöjd/tekniklärare, Tekniklärare och NO/tekniklärare. I resultatet redovisas att lärarna vill att ämnet håller en praktisk profil men...

Illviljans hermeneutik

Bjurström, Erling (2012)
Late modern reflexions: Festschrift for Johan Fornäs is an anthology of more than twenty essays dedicated to Johan Fornäs on his 60th birthday 7th of mars 2012. Several of the articles included take Johan Fornäs’ books as their starting point, while others are related, in different ways, to his wide and diverse interests. The book is divided into four thematic parts, dealing with "Theoretical Practices", “Medial Practices”. “Aesthetic Practices” and “Literary Practices”. Articles included und...

Väder, skördar och priser i Sverige

Edvinsson, Rodney; Leijonhufvud, Lotta; Söderberg, Johan (2009)