LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Project

INTEGRAL (3)
BEE DOC (1)
GLOWORM (1)
RIBS (1)
ADVANCED_SAR (1)
View more
Project

INTEGRAL (3)
BEE DOC (1)
GLOWORM (1)
RIBS (1)
ADVANCED_SAR (1)
COMPLEX (1)
BET-ORG-OWN (1)

Publication Year

2016 (9740)
2015 (9717)
2014 (9040)
2013 (8551)
2012 (7393)
View more
Publication Year

2016 (9740)
2015 (9717)
2014 (9040)
2013 (8551)
2012 (7393)
2011 (7077)
2017 (7032)
2010 (6573)
2009 (5079)
2008 (4779)
2007 (4311)
2006 (3634)
2005 (2765)
2004 (1783)
2003 (1248)
2002 (1104)
2001 (738)
2000 (572)
1644 (529)
1999 (458)
1998 (304)
1997 (248)
1995 (186)
1996 (183)
1646 (173)
1994 (167)
1693 (160)
1648 (156)
1695 (153)
1993 (153)
1992 (150)
1989 (140)
1988 (132)
1645 (129)
1691 (122)
1692 (121)
1990 (116)
1986 (112)
1650 (110)
1991 (108)
1647 (106)
1694 (106)
1808 (105)
1987 (101)
1985 (98)
1983 (91)
1845 (90)
1689 (89)
1842 (88)
1984 (84)
1982 (83)
1854 (73)
1709 (72)
1708 (68)
1687 (67)
1696 (64)
1851 (63)
1980 (63)
1981 (63)
1705 (62)
1726 (62)
1707 (60)
1698 (59)
1700 (56)
1706 (56)
1848 (55)
1699 (54)
1701 (52)
1839 (52)
1728 (51)
1651 (50)
1697 (50)
1977 (50)
1978 (50)
1975 (49)
1703 (48)
1635 (47)
1711 (46)
1972 (46)
1973 (45)
1643 (44)
1704 (42)
1710 (42)
1712 (42)
1976 (42)
1634 (41)
1641 (40)
1727 (40)
1749 (40)
1740 (39)
1970 (38)
1974 (38)
1846 (36)
1971 (36)
1979 (36)
1838 (35)
1649 (34)
1688 (34)
1729 (34)
1841 (33)

Access Mode

Document Type

Bachelor thesis (71364)
Other (6751)
Report (6599)
Article (6468)
Doctoral thesis (3188)
View more
Document Type

Bachelor thesis (71364)
Other (6751)
Report (6599)
Article (6468)
Doctoral thesis (3188)
Book (2035)
Part of book or ... (1798)
Review (1663)
Master thesis (1130)
Unknown (1103)
Conference object (773)
Collection (398)
Contribution for ... (314)
Research (122)
Preprint (52)
Dataset (2)
Patent (2)

Data Provider

Publikationer f... (18376)
Publikationer fr... (9583)
Publikationer fr... (9467)
Publikationer fr... (8754)
Publikationer fr... (8241)
View more
Data Provider

Publikationer f... (18376)
Publikationer fr... (9583)
Publikationer fr... (9467)
Publikationer fr... (8754)
Publikationer fr... (8241)
Publikationer fr... (5918)
Jyväskylä Univer... (5510)
Publikationer fr... (5212)
Theseus (4798)
Högskolan Kristi... (4595)
Publikationer fr... (3904)
Lund University ... (3771)
Dalarna Universi... (3392)
Electronic Resea... (2974)
Epsilon Open Arc... (2160)
Helsingin yliopi... (1388)
Publikationer Lu... (1384)
Publikationer frå... (718)
Norwegian Open Re... (320)
NTNU Open (207)
DOAJ-Articles (154)
Publications from... (118)
University of Oulu... (49)
Munin - Open Resea... (38)
Research Papers in... (33)
Dokumenten-Publika... (27)
Europe PubMed Central (24)
Copenhagen Univers... (23)
VBN (18)
Biblioteca Virtual... (18)
DSpace at Tartu Un... (17)
Online Research Da... (14)
Bergen Open Resear... (13)
Munich RePEc Perso... (13)
Theses@asb (12)
Archivio istituzio... (10)
OAPEN Library (10)
BASE (Open Access A... (9)
Multidisciplinary D... (8)
Hyper Article en Ligne (8)
EconStor (8)
INRIA a CCSD electr... (8)
PURE Aarhus University (7)
Zurich Open Reposit... (7)
Hyper Article en Li... (7)
Ghent University Ac... (7)
JAIRO (5)
Open Access LMU (5)
The IT University o... (5)
Nordisk humaniora-e... (4)
Hochschulschriftens... (4)
Unknown Repository (3)
Co-Action Publishing (3)
University of South... (3)
OpenArchive@CBS (3)
Multimedialer Archi... (3)
Open Digital Archiv... (3)
MPG.PuRe (3)
University of Groni... (3)
Universiteit van Am... (3)
Hindawi Publishing ... (2)
Utrecht University ... (2)
Aaltodoc Publicatio... (2)
Bern Open Repositor... (2)
Wageningen Yield (2)
Biogeosciences (BG) (1)
Organic Eprints (1)
LEKYTHOS (1)
Flore (Florence Res... (1)
Roskilde Universite... (1)
Jagiellonian Univer... (1)
German Medical Science (1)
Hal-Diderot (1)
LSHTM Research Online (1)
Apollo (1)
Repository of the U... (1)
ZENODO (1)
IRIS - Institutiona... (1)
JRC Publications Re... (1)
Radboud Repository (1)
Research Collection (1)
National Repository... (1)
OpenstarTs (1)
Opin visindi (1)
Konstanzer Online-P... (1)
Cadmus, EUI Researc... (1)
ProdInra (1)
Digital.CSIC (1)
LAReferencia - Red ... (1)
VTechWorks (1)
FulDok - Fuldaer Do... (1)
Lirias (1)
Nature Conservation (1)
Nordlit (1)
Sjuttonhundratal (1)

Related to communities

100822 documents, page 1 of 10083

Låt det gå åt skogen ibland - det lär man sig av : Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i fritidshemmet

Studiens syfte var att undersöka hur fritidspedagoger/lärare i fritidshem talar om begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i fritidshemmets verksamhet. Vilken innebörd menar de att dessa begrepp har och i vilka aktiviteter stimuleras elevernas entreprenöriella förmågor? En kvalitativ undersökningsmetod användes där sex fritidspedagoger/lärare i fritidshem intervjuades. Resultatet analyserades genom det sociokulturella perspektivet eftersom det tydliggör hur viktigt det sociala ...

Rättning – hjälper eller stjälper? - en intervjustudie med lärare och elever i åk 5-6 om rättning inom svenska

Vi har under utbildningen stött på olika åsikter kring rättning vilket ledde till att vi ville undersöka hur lärare beskriver vad som ligger till grund för deras avgöranden gällande rättning samt på vilket sätt eleverna uttrycker att de reagerar på lärares rättning/icke rättning. I arbetet presenteras två olika syner på inlärning, några skrivundervisningsteorier samt teorier angående tal- och skriftspråkets relation. Som metod valde vi att använda oss av personliga intervjuer med tre lärare s...

Ickefarmakologiska åtgärder för att förbättra sömnkvaliteten hos äldre : Litteraturstudie

Bakgrund: En god sömn är viktig för kroppens välbefinnande. Sömnlöshet (insomni) och sömnsvårigheter har en stor inverkan på livskvalitet och är ett allmänt bekymmer. Sömnstörningar yttrar sig främst som, när det gäller äldre, lång insomningstid, upprepade uppvaknande under natten och svårigheter att då somna om eller att man vaknar tidigare än vanligt på morgonen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva ickefarmakologiska åtgärder för att främja sömn hos äldre. Metod: Studien har gjorts s...

Små barns kommunikation i leken

Uppsatsen handlar om hur små barn kommunicerar i leken, där fokus är på barn upp till tre år, de barn som ännu inte har ett fungerande verbalt språk. I litteraturdelen beskrivs forskning om små barn som kommunicerar på olika sätt. Studien är gjord på två förskolor där videoobservation använts som metod. Valda observationer har därefter analyserats utifrån frågeställningen. Slutresultatet visar att små barn använder sig av olika sorters kommunikation för att kunna göra sig förstådda. De kommun...

Pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården

Syftet med denna undersökning var att undersöka pedagogers delaktighet i barns lek på förskolegården. Fokus under observationerna var att undersöka vad pedagogerna gjorde när  barnen vistades på förskolegården, om pedagogerna deltog i leken och på vilket sätt de deltog. Vi utgick ifrån ett sociokulturellt perspektiv, då samspel och kommunikation var de centrala begreppen i observationerna. Undersökningen byggdes på observationer som en kvalitativ metod, eftersom undersökningen gick ut på att ...

Studie av belagda kolvringarmot plasmasprutat cylinderfoder : Med avseende på friktion och nötningsmotstånd

Future emission legislation puts great emphasis on increasing the efficiency of the engine, thereby reducing fuel consumption. The tribological contact between cylinder liner and piston ring is where an great amount of energy is lost due to friction, and by reducing these losses an reduction in fuel consumption can be achieved. The aim of this thesis was to evaluate the tested piston ring coatings against a plasma sprayed cylinder liner and rank these combinations of materials for friction an...

Definitioner av mobbing : Menar kuratorn samma sak som forskaren och eleven?

Bullying can have serious consequences on everyone involved. Consequently it is important that school counselors are able to intervene. Thereby they need an unambiguous definition and knowledge about bullying that has been produced from research so they do not make mistakes that could lead to further damaging of the students. Thus the aim of this study was to examine how school counselors define bullying compared to the views held by scientists and students in secondary school. Through a revi...

Postoperativ rehabilitering efter främre korsbandsrekonstruktion : Utvecklandet av en rehabiliteringsplan

Ålands hälso- och sjukvårds (ÅHS) fysioterapienhet har som avsikt att vara aktuella och effektiva i deras yrkesområde. Genom detta beställda examensarbete ville de ut-veckla sin rehabiliteringsplan för ACL-rekonstruktioner. Utvecklingsarbetet syfte var att utföra en omvärldsanalys av olika rehabiliteringsplaner och fördjupa sig i modern relevant vetenskap så att en ny uppdaterad rehabiliteringsplan kunde skapas. Planen väntades innehålla interventioner och målsättningar för de olika skedena i...