LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2014 (44096)
2015 (36115)
2011 (19214)
2012 (16918)
2013 (15811)
View more
Publication Year

2014 (44096)
2015 (36115)
2011 (19214)
2012 (16918)
2013 (15811)
2010 (12533)
2016 (11095)
2018 (9764)
2009 (6666)
2017 (5974)
2008 (5798)
2004 (4934)
2006 (4791)
2007 (4723)
2005 (4189)
2003 (2917)
2002 (2752)
2001 (2363)
2000 (2009)
1999 (1928)
1998 (1746)
1995 (1673)
1997 (1595)
1994 (1416)
1996 (1340)
1993 (1306)
1990 (1233)
1992 (1188)
1991 (1079)
1988 (1049)
1938 (950)
1987 (881)
1989 (835)
1986 (765)
1984 (737)
1983 (661)
1950 (656)
1985 (618)
1979 (563)
1981 (558)
1982 (558)
1980 (542)
1973 (447)
1968 (436)
1969 (433)
1978 (425)
1967 (422)
1951 (418)
1945 (417)
1955 (412)
1949 (408)
1963 (408)
1972 (403)
1970 (389)
1954 (382)
1971 (368)
1961 (363)
1952 (361)
1966 (353)
1977 (353)
1976 (344)
1956 (334)
1974 (334)
1957 (331)
1948 (321)
1946 (300)
1965 (292)
1919 (291)
1947 (281)
1959 (280)
1953 (273)
1960 (267)
1964 (258)
1958 (256)
1962 (253)
1943 (247)
1920 (224)
1975 (203)
1937 (198)
1944 (196)
1940 (173)
1939 (163)
1941 (160)
1936 (135)
1931 (110)
1934 (99)
1933 (93)
1942 (92)
1932 (90)
1930 (78)
1935 (69)
1929 (66)
2019 (48)
1928 (25)
1899 (23)
1924 (21)
1922 (17)
1835 (14)
1923 (13)
1913 (12)

Access Mode

Document Type

Article (206550)
Image (25842)
Unknown (12053)
Master thesis (3128)
Other (1455)
View more
Document Type

Article (206550)
Image (25842)
Unknown (12053)
Master thesis (3128)
Other (1455)
Doctoral thesis (1296)
Book (594)
Conference object (574)
Research (540)
Part of book or c... (220)
Report (129)
Contribution for n... (85)
Preprint (19)
Review (18)
External research r... (5)
Annotation (2)
Patent (2)
Bachelor thesis (1)

Data Provider

TÜBİTAK ULAKBİ... (151662)
Istanbul Sehir ... (33618)
Ankara Universi... (26714)
Ankara Üniversit... (2750)
İstanbul Ünivers... (2088)
View more
Data Provider

TÜBİTAK ULAKBİ... (151662)
Istanbul Sehir ... (33618)
Ankara Universi... (26714)
Ankara Üniversit... (2750)
İstanbul Ünivers... (2088)
Gıda Dergisi (1969)
Adnan Menderes U... (1825)
Journal of the F... (1687)
EĞİTİM VE BİLİM... (1593)
Turgut Özal Tıp ... (1421)
Hacettepe Üniver... (1413)
Acta Orthopaedic... (1253)
Journal of Istan... (1208)
Balkan Medical J... (1177)
Turkish Journal ... (1160)
Journal of the F... (1155)
Turkish Journal ... (1123)
Marmara Universi... (1098)
Turkish Journal ... (1095)
Erdem Dergisi (1095)
Turkish Archives... (1061)
İktisat Fakültes... (1060)
Atatürk Üniversi... (1040)
COMU Open Access... (1016)
Maden Tetkik ve ... (1011)
İletişim Dergisi (1002)
Elektronik Sosyal... (967)
Pamukkale Univers... (871)
Fırat Tıp Dergisi (859)
Pamukkale Ünivers... (855)
Çukurova Üniversi... (840)
Journal of the Fa... (830)
Türk Dili ve Edeb... (794)
Elementary Educat... (791)
Annales de la Fac... (788)
Turkish Journal o... (770)
Sosyal Siyaset Ko... (749)
Tarih Dergisi (740)
Turkish Journal o... (736)
Yüzüncü Yıl Ünive... (734)
Uludağ Üniversite... (722)
Turkish Journal o... (706)
Turkish Journal o... (699)
Dini Araştırmalar (683)
Gazi Üniversitesi... (660)
Kuram ve Uygulama... (651)
Maliye Araştırma ... (650)
Journal of Turkis... (644)
DSpace@ArtvinCoruh (629)
Karadeniz Araştır... (610)
Journal of Mustaf... (595)
Dspace@ESOGU (591)
Milletlerarası Hu... (591)
Cumhuriyet Üniver... (575)
JOURNAL of ISTANB... (575)
Ahi Evran Ünivers... (575)
Akdeniz Üniversit... (574)
Turkish Journal o... (571)
Turkish Journal o... (563)
Tarım Makinaları ... (562)
Journal of Agricu... (553)
Yönetim ve Ekonom... (547)
Turkish Journal o... (540)
Medical Bulletin ... (540)
Selçuk Üniversite... (538)
Türkiyat Mecmuası (536)
Journal of Human ... (534)
Journal of Econom... (524)
Osmanlı Tarihi Ar... (521)
OpenAccess@IKU (511)
Su Ürünleri Dergi... (508)
Türklük Bilimi Ar... (508)
Pamukkale Ünivers... (508)
Akademik Gastroen... (504)
Sakarya Universit... (503)
Dinbilimleri Akad... (497)
Turkish Journal o... (496)
Dicle Tıp Dergisi (495)
Journal of Yaşar ... (494)
İlmî Araştırmalar... (482)
Turkish Journal o... (479)
Abant İzzet Baysa... (471)
Dokuz Eylul Unive... (464)
Istanbul Journal ... (462)
Journal of Clinic... (460)
Yerbilimleri/Hace... (457)
Baskent Universit... (453)
DSpace@Dogus (449)
Hacettepe Ünivers... (449)
Eastern Mediterra... (448)
YUZUNCU YIL UNIVE... (447)
Uludağ Arıcılık D... (442)
DSpace@FSM Vakif ... (440)
Journal of Kirseh... (433)
DOAJ-Articles (428)
Uluslararası Türk... (421)
Zeitschrift für d... (418)
Journal of Econom... (414)
Tekstil ve Mühendis (412)
Türkbilig / Türko... (412)

Related to communities

251868 documents, page 1 of 25187

Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde bir sadeleştirme denemesi:Sait Faik Abasıyanık, “Meserret oteli”

BAKAN, Hande (2012)
<p>Yabancı dil öğretiminde, okuma-anlama becerisini geliĢtirmek üzere kullanılan metinlerin, özgün mü yoksa dil düzeyine uygun olarak sadeleĢtirilmiĢ mi olması gerektiği, tartıĢılan bir konudur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan özgün yazınsal metinlerin, dilsel, anlamsal ve yazınsal niteliklerinin sorgulanması ve metnin biçimsel, anlamsal, edimsel ve iletiĢimsel düzlemlerde irdelenmesi, ileri dil düzeyindeki öğreniciler tarafından gerçekleĢtirilebilir. Ancak temel ve ...

Ergenlerde Arkadaşlık İlişkilerinin Yordayıcısı Olarak Cinsiyet ve Aileye İlişkin Değişkenler

Doğan, Türkan; Karaman, Neslihan G.; Çoban, Aysel E.; Çok, Figen (2012)
This study examined the friendship qualities of adolescents (dimensions of companionship, conflict, help, security,and closeness) and the extent of predictive properties of gender and variables that are related with family. 505 (128 female, 377male) adolescents participated in this study. The data were obtained by the “Friendship Qualities Scale”, the “Short Form ofInventory of Parent and Peer Attachment”, and the “Personal Information Form”. The data were analyzed by using regressionanalysis...

Dahabir -Eğitimin Gündemi-

Karip, Doç. Dr. Emin (2014)
Türk eğitim sisteminde önemli olan ve acil olan gündemin ne olduğu, bu soruyu soranın kim olduğu ve nereden baktığına bağlı olabilir. Örneğin, okullarda şiddet olaylarının artması bir anda dikkatimizin şiddete odaklanmasına neden olabilir. Bir anda şiddet üzerine akademik toplantılar, konferanslar düzenlenir. Okullarda şiddet medyanın odak noktası haline gelebilir ve okula çocuğunu gönderen her anne baba çocuğunun güvenliği konusunda endişeye kapılabilir. Bu durumu yaşıyoruz ve bu duygunun na...

PLANLAMADA DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER VE KENTSEL ARKEOLOJİNİN YERİ

ÖZCAN, Zühal (2013)
Bilimde ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler farklı disiplinlerin ve uzmanlık alanlarının doğmasına neden olmuştur ancak, aralarındaki koordinasyonun kaybolduğu gözlenmektedir. Disiplinler arası ilişkilerin önem kazandığı bir meslek dalı da planlamadır. Kentlerde korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu alanlar anıt eserlerden, sivil mimarlık örneği yapılardan ve arkeolojik alanlardan oluşmaktadır. Kente kimliğini kazandıran, toplumsal belleğin elde edilmesinde önemli bir yeri olan...

Doktorlar için bir klinik zorluk: Abdominal tüberküloz 24 olgunun derlemesi

ERGÜN, Meltem; TUNÇ, Bilge; ÜLKER, Aysel; ŞAŞMAZ, Nurgül (2015)
Amaç:Abdominal tüberküloz halen gelişmekte olan ülkelerde immun yetmezliği olmayan bireylerde görülebilen bir hastalıktır. Kesin tanı öncelikle bu hastalıktan şüphelenilerek ve farklı tanı metotlarını bir arada kullanarak mümkündür ve uzun zaman alabilir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2000 ile Aralık 2011 tarihleri arasında kliniğimizde abdominal tüberküloz tanısı konulan 24 hastanın kayıtları retrospektif olarak analiz edildi. Demografik özellikler, laboratuar kayıtları, radyolojik, endoskopik ve ce...

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinde yürütülen aile planlamasında danışmanlık dersi ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi

Ergin, I; Çiçeklioğlu, M; Polat, Ö; Davas, Aksan H A; Hassoy, H; Durusoy, R (2011)
Aim: For an adequate approach and appropriate communication with patients, it is important to develop a sufficient knowledge, attitude and behavior among medical school students considering reproductive health care. Acquisition of counseling skills will increase efficiency and quality in service delivery and enable better accessibility. This study aims to introduce a training program for family planning counseling for third year students in the Faculty of Medicine at Ege University and to eva...

Medeni Kanuna Göre Çocuğun Ana-Babasına Karşı Korunması

AKYÜZ, Prof. Dr. Emine (2005)
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 9, maddesi çocuğunana-babasına karşı korunmasını düzenlemiştir.Sözleşmenin 5. maddesi, ana-babanınçocuğu yetiştirme hakkına sahip olduğunubelirttikten sonra, 9. madesi, ana-babanın çocuğakötü muamele etmeleri, ihmal etmeleri gibidurumlarda resmi makamlar tarafından çocuğun anababadanalınması da dahil olmak üzere gereklitedbirlerin alınacağını hükme bağlamıştır.Türk Medeni Kanununda Çocuk Haklan sözleşmesininbu maddeleri doğrultusunda ayrıntılı hükümlervardır. Meden...

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM

DAŞKIRAN, Filiz; AK, Duygu (2015)
In Turkey it’s known that most of the settlements are under the risk of natural disaster. Especially earthquake is an important fact of Turkey and buildings without taking precaution towards the earthquake make this situation more dangerous. In Turkey there are many regulations subject to these risks that are enacted several terms; but most of them target rehabilitation process after the disaster. In fact what should be done is to adopt preventive approaches. Intended for this, law no.6306 t...