LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2014 (45297)
2015 (32288)
2011 (19570)
2012 (17466)
2013 (16053)
View more
Publication Year

2014 (45297)
2015 (32288)
2011 (19570)
2012 (17466)
2013 (16053)
2010 (12919)
2016 (7211)
2009 (6906)
2008 (5886)
2006 (4777)
2004 (4764)
2007 (4756)
2005 (4116)
2003 (2749)
2017 (2726)
2002 (2250)
2001 (1821)
2000 (1489)
1998 (1182)
1999 (1168)
1997 (1134)
1995 (1048)
1996 (964)
1994 (889)
1993 (745)
1992 (732)
1990 (671)
1991 (621)
1988 (599)
1989 (462)
1987 (410)
1986 (380)
1985 (341)
1984 (339)
1978 (326)
1983 (322)
1980 (321)
1982 (309)
1981 (281)
1972 (276)
1969 (248)
1979 (242)
1973 (241)
1971 (238)
1968 (222)
1974 (222)
1976 (202)
1977 (201)
1970 (198)
1961 (192)
1963 (190)
1965 (180)
1957 (175)
1960 (175)
1967 (173)
1966 (171)
1943 (166)
1954 (166)
1962 (160)
1955 (159)
1958 (158)
1959 (150)
1956 (145)
1964 (141)
1951 (106)
1975 (100)
1950 (94)
1952 (93)
1953 (75)
1944 (71)
1949 (71)
1940 (43)
1946 (43)
1939 (42)
1945 (41)
1948 (38)
1947 (37)
1936 (31)
1937 (30)
1938 (26)
1942 (20)
1899 (19)
1941 (19)
1546 (1)
1588 (1)
200 (1)
2018 (1)
2019 (1)

Access Mode

Document Type

Article (196477)
Unknown (11672)
Master thesis (2808)
Doctoral thesis (827)
Conference object (564)
View more

Data Provider

TÜBİTAK ULAKBİ... (150957)
Ankara Universi... (26374)
DOAJ-Articles (9021)
Ankara Üniversit... (2757)
İstanbul Ünivers... (2087)
View more
Data Provider

TÜBİTAK ULAKBİ... (150957)
Ankara Universi... (26374)
DOAJ-Articles (9021)
Ankara Üniversit... (2757)
İstanbul Ünivers... (2087)
Gıda Dergisi (2003)
Adnan Menderes U... (1788)
Journal of the F... (1698)
EĞİTİM VE BİLİM... (1539)
Maden Tetkik ve ... (1499)
Turgut Özal Tıp ... (1444)
Hacettepe Üniver... (1413)
Acta Orthopaedic... (1279)
Erdem Dergisi (1232)
Balkan Medical J... (1229)
Journal of Istan... (1212)
Journal of the F... (1160)
Turkish Journal ... (1128)
Turkish Journal ... (1122)
Turkish Journal ... (1096)
Turkish Archives... (1078)
İktisat Fakültes... (1063)
İletişim Dergisi (1021)
Atatürk Üniversi... (1021)
Elektronik Sosyal... (933)
COMU Open Access ... (926)
Çukurova Üniversi... (867)
Fırat Tıp Dergisi (859)
Pamukkale Ünivers... (855)
Pamukkale Univers... (855)
Journal of the Fa... (796)
Turkish Journal o... (796)
Türk Dili ve Edeb... (793)
Annales de la Fac... (788)
Elementary Educat... (778)
Dicle Tıp Dergisi (766)
Yüzüncü Yıl Ünive... (734)
Sosyal Siyaset Ko... (733)
Tarih Dergisi (733)
Turkish Journal o... (732)
Turkish Journal o... (724)
Uludağ Üniversite... (721)
Gazi Üniversitesi... (662)
Turkish Journal o... (659)
Kuram ve Uygulama... (650)
Journal of Turkis... (637)
Maliye Araştırma ... (631)
DSpace@ArtvinCoruh (613)
Karadeniz Araştır... (612)
Journal of Mustaf... (594)
Milletlerarası Hu... (592)
Turkish Journal o... (587)
Sakarya Universit... (577)
Ahi Evran Ünivers... (574)
JOURNAL of ISTANB... (566)
Tarım Makinaları ... (553)
Turkish Journal o... (553)
Journal of Agricu... (553)
Türkiyat Mecmuası (549)
Journal of Econom... (546)
Medical Bulletin ... (542)
Journal of Human ... (535)
Yönetim ve Ekonom... (530)
Osmanlı Tarihi Ar... (521)
Türklük Bilimi Ar... (517)
Turkish Journal o... (510)
Pamukkale Ünivers... (504)
Akademik Gastroen... (504)
Journal of Clinic... (501)
Dinbilimleri Akad... (498)
İstanbul Üniversi... (490)
Journal of Yaşar ... (485)
İlmî Araştırmalar... (482)
Turkish Journal o... (469)
Istanbul Journal ... (464)
Abant İzzet Baysa... (459)
Yerbilimleri/Hace... (459)
Turkish Journal o... (453)
Dokuz Eylul Unive... (447)
Celal Bayar Ünive... (439)
Uludağ Arıcılık D... (439)
Ondokuz Mayıs Üni... (438)
DSpace@Dogus (432)
YUZUNCU YIL UNIVE... (430)
Baskent Universit... (421)
Journal of Econom... (420)
Türkbilig / Türko... (412)
Eastern Mediterra... (407)
Tekstil ve Mühendis (407)
Cerrahpaşa Tıp De... (403)
Dspace@ESOGU (401)
Uşak Üniversitesi... (399)
Marmara Geographi... (395)
Sakarya Üniversit... (388)
Journal of Marmar... (386)
Koşuyolu Kalp Der... (381)
Journal of Social... (379)
Uluslararası Türk... (376)
Cukurova Medical ... (372)
Ankara Üniversite... (371)

Related to communities

213125 documents, page 1 of 21313

Konjenital rubella sendromlu bir yenidoğan olgusu

Mekonyum aspirasyon sendromu, sarılık, konjenital kalp hastalığı tanıları ile hastanemize sevk edilen kırk saatlik olguda mikrosefali, mikroftalmi, hepatosplenomegali, katarakt, ventriküler septal defekt, pulmoner stenoz, trombositopeni, peteşi ve direkt hiperbilirubinemi saptandı. Serumda antirubella IgM pozitifliğinin gösterilmesi üzerine konjenital rubella sendromu tanısı kondu. Olgu kız çocuklarında rubella immunizasyonunun doğurganlık çağından önce sağlanmasının önemini vurgu...

Otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümü çalışanlarında tükenmişlik sendromu: Kuşadası örneği

"Burnout Sendromu" duygusal etkili durumlara uzun süre maruz kalınmasıyla karşımıza çıkan duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalmasıyla ilişkili bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı 5 yıldızlı otellerin yiyecek ve içecek personelinin tükenmişlik seviyelerini belirlemektir. Çalışma, Aydın ilinin Kuşadası ilçesinde 2013 yılı Temmuz ile Ağustos ayları arasında 5 yıldızlı otellerde çalışan yiyecek ve içecek personeli üzerinde yapılmıştır. ...

Ankilozan spondilitli hastada paramedian yaklaşımla spinal anestezi uygulaması

Ankilozan Spondilit, cerrahi hastalarda nadir görülen ve hem genel hem de rejyonal anestezi uygulamasının zor olduğu bir kronik, ilerleyici seronegatif spondiloartropatidir. Sol spermatosel nedeni ile elektif cerrahi planlanan, 38 yaşında ve 170 cm boyunda, 82 kg ağırlığında, Amerikan Anestezistler Derneği fiziksel sınıflaması (ASA) II olan erkek hastada yaklaşık 14 yıldan beri Ankilozan spondilit bulunmaktaydı. Servikal eklemlerinde ciddi düzeyde ekstansiyon kısıtlaması old...

Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran hastalarda tetanoz immünitesi

Tetanoz, insandan insana bulasma göstermeyen, düzenli ve yeterli asılama ile önlenebildigi halde yakalanıldıgında genelde ölümcül seyreden ciddi bir hastalıktır. Yeterli bagısıklık olmadıgında çok ciddi ve ölümcül seyredebilen hastalıgın özellikle neonatal formu pek çok gelismis ülkede eradike edilmis olmasına ragmen, ülkemizin de arasında bulundugu çok sayıda gelismekte olan ülke için toplum saglıgını tehdit etmektedir. Tetanoz, bebeklik, çocukluk, gebelik ve askerlikte asılan...

BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM: KISA HİKÂYELER YÖNTEMİ

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerini değerlendirmek için kısa hikâye yönteminin etkililiğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kullanılan kısa hikâyelerin ve onları puanlamak için kullanılan rubriklerin geçerlik, güvenirlik çalışmalarına yer verilmiştir. Çalışma, toplamda 169 öğretmen adayının katılımıyla pilot ve asıl uygulama olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama 2009 yılında doksan öğretmen adayıyl...

Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Şanlıurfa Biberinin (Capsicum annum L.) Sulama Programı

Tarımsal üretimimde gerek verimde artışın sağlanmasında gerekse bitki deseninin çeşitlendirilmesinde sulama en önemli girdilerden bir tanesidir. Bitkinin gereksinim duyduğu su, çevre sorunu yaratmadan ihtiyaç duyulduğu zamanda ve miktarda karşılanmalıdır. Çalışma, Harran Ovası koşullarında yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan biber bitkisinin (Capsicum annum L.) sulama programının belirlenmesi amacıyla, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme alanında yürütülmüştür. Araştırmada üç farklı...

Conversions of Total, Fork and Standard Length Measurements Based on 42 Marine and Freshwater Fish Species (from Turkish Waters)

Relationships between total (TL), fork (FL) and standard (SL) lengths belonging 19 families from Aegean and Marmara coast of Turkey were presented for 42 fish species. The relationships between TL, FL and SL were all linear and they were all highly significant (P0.90. There were significant differences in the slope of length - length relationships between some localities and type of length conversions for the fish species.

İspanya’da 2011 Seçimleri ve Bask Solunun Yükselişinin Nedenleri

2011 yılı İspanya’da yerel ve genel seçimlerin yapıldığı yıl olmasının haricinde hükümet değişikliğinin yaşandığı yıl olarak da tarihe geçecektir. Lakin bu seçimler yılının gelecekte İspanya siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olacak olmasının sebebi ise Abertzale (Yurtsever) solun tekrar Bask siyasi yaşamında bir aktör haline gelmesi ve genel ve yerel seçimlerde oldukça parlak sonuçlar almasıdır. Bask bölgesinde hükümet koalisyonunu oluşturan merkez partilerin oy kaybı yaşadığı, gelenekçi...