LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
363 documents, page 1 of 37

Eğitim Sistemimizde Ankara Fen Lisesi Uygulamasının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma

Özoğlu, Süleyman Çetin (1977)
Eğitim sistemimizin orta öğretim düzeyinde yakın bir geçmişte başlatılmış olan Ankara Fen Lisesi uygulaması eğitimcilerin, araştırıcıların dikkatlerini üzerinde toplamış ve bir çok çalışmaya yol açmıştır. Ankara Fen Lisesi uygulamasını, bu lisenin ilk ve üçüncü dönem mezunlarının değerlendirmesini inceleyen bu araştırma 1967-1976 yılları arasında yapılmıştır. Araştırmanın geniş bir özeti, o zamanki verilere dayalı olarak, 1975 yılının Ekim ayında yapılmış olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araşt...

Canine haemangiopericytoma

ERTÜRK, Erdoğan (1977)

Avni Erbaş'ın özlemi sona erdi

Hekimoğlu, Müşerref (1977)
Taha Toros Arşivi, Dosya No: 46-Avni Arbaş İstanbul Kalkınma Ajansı (TR10/16/YNY/0101) İstanbul Development Agency (TR10/16/YNY/0101)

[Naim Gören'e ait vefat ilanı]

(1977)
Taha Toros Arşivi, Dosya No: 38-Beyoğlu-İstiklal Caddesi İstanbul Kalkınma Ajansı (TR10/14/YEN/0033) İstanbul Development Agency (TR10/14/YEN/0033)

Aflatoxin Analysis in Foodstuffs (in Turkish)

Balkan, Murat (1977)
Aflotoxinler, depo edilmiş hububat ve tohumlarda mantar ve küfler tarafından oluşturulan son derece tehlikeli, kansere yol açan maddelerdir. Adı geçen ürünlerde bulunabilecek Aflotoxin miktarının dünya gıda standartlarına göre 20 ppb. Mertebesinin üzerine çıkmamış olması gerekmektedir. Aflotoxin analizleri üç ayrı metod ile yapılabilmektedir. 1) Florotoxin metodu, 2) İnce tabaka-flo odensitometrik metod, 3) Yüksek basınçlı Sıvı Kromatografi metodu. Yukarıda belirtilen metodlardan birincisi...