LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
247 documents, page 1 of 25

Yurdumuzda Şarap Ekonomisi

Akman, Arif (1977)
Yurdumuz bağcılığı büyük bir varlık olup bağ alanı bakımından dünya bağcılığında İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya’dan sonra 5. sırayı almaktadır. Ancak dönüme alınan ürün bakımından 20. sıralardayız. Bununla birlikte yıllık taze üzüm ürünümüz istatistiklere göre 3.5 milyon ton kadardır. Şaraba işlenen miktar ise ancak %2-3 kadar olup şu halde şarap üretimimiz bağ alanı ve alınan ürünle orantılı olmaktan çok uzaktır. Bildiğimiz gibi bunun iki nedeni vardır. Birincisi iç tüketimin çok az ve hat...

Abidin'in resimleri

Edgü, Ferit (1977)
Taha Toros Arşivi, Dosya No: 178-Abidin Dino. Not: Makale ekli dokümanın 21. sayfasında yer almaktadır.

Meyve Sularının İşlenmesinde Patulin’in Anlamı

Ekşi, Aziz (1977)
Patulin; meyvelerden işlenen ürünlerde ve diğer yiyecekler üzerinde bulunan küf mantarlarından bir çoğunun normal bir sindirim artığıdır. 1943 yılında, yeni antibiyotiklerin aranması sırasında bulunmuştur. Bakteri ve küflere karşı çok etkili olduğu görülmüş, fakat, tedavi amacı ile kullanıldığı deneme hayvanlarının tümünde çok toksik bir etki yapmıştır. Daha sonraları anlaşılmıştır ki; burada söz konusu olan, PKE’nin kısmen yasaklanmasına neden olan etil-üretana benzeyen ve kansere yol açan b...

On the Zeros of Polynomials

JAIN, V. K. (1977)

Türkiye’de Radyo ve Televizyon ile Eğitim Uygulamaları

Aziz, Aysel (1977)
Çağımız teknolojisinde hızlı gelişim, ister istemez eğitim teknolojisinde de değişmelere gelişmelere neden olmaktadır. Yarım asır öncesine gidildiğinde klasik eğitim ile bugünkü eğitim düzeni, teknolojisi arasında oldukça önemli farkların bulunduğu; günümüzdeki eğitimin, teknolojik gelişmelerin etkisi ile içeriğini, biçimini değiştirdiğini, değiştirmek zorunda kaldığını görmekteyiz. Teknolojik gelişmelerin ürünü olan kitlesel haberleşme araçlarından radyo ve televizyonun ise geleneksel eğitim...

Eğitim Sistemimizde Ankara Fen Lisesi Uygulamasının Değerlendirmesine İlişkin Bir Araştırma

Özoğlu, Süleyman Çetin (1977)
1967 ve 1969 yıllarında mezun olanların yüksek öğrenimlerine başlama, devam ve bitirme durumları arasındaki ilişki ve bunu etkileyen bazı hususlar, mevcut bilgiler çerçevesinde incelendiğinde ortaya çıkan durumları şöyle özetlemek olanağı bulunmuştur.

20. yüzyıl Türk şiirinin büyük ustası:Yahya Kemal Beyatlı

Ekiz, Osman Nuri (1977)
Taha Toros Arşivi, Dosya No: 182-Yahya Kemal Beyatlı İstanbul Kalkınma Ajansı (TR10/14/YEN/0033) İstanbul Development Agency (TR10/14/YEN/0033)