LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1

Search filters

Refine by

Publication Year

2009 (103)
2013 (91)
2012 (85)
2010 (84)
2015 (82)
View more
Publication Year

2009 (103)
2013 (91)
2012 (85)
2010 (84)
2015 (82)
2008 (79)
2006 (78)
2011 (72)
2007 (71)
2014 (66)
2016 (59)
2005 (43)
2003 (42)
1991 (40)
2002 (38)
1994 (36)
1997 (36)
2004 (33)
1992 (31)
1990 (30)
1996 (28)
1993 (27)
2000 (27)
1998 (24)
1995 (23)
2017 (23)
2001 (20)
1999 (19)
1987 (8)
1989 (7)
1985 (6)
1976 (5)
1980 (5)
1984 (5)
1988 (5)
1975 (4)
1977 (4)
1983 (4)
1986 (4)
1924 (3)
1971 (3)
1973 (3)
1974 (3)
1965 (2)
1969 (2)
1970 (2)
1972 (2)
1978 (2)
1979 (2)
1981 (2)
1982 (2)
1922 (1)
1940 (1)
1953 (1)
1968 (1)

Access Mode

Document Language

Undetermined (682)
Swedish (375)
English (274)
German (124)
French (15)
View more
Document Language

Undetermined (682)
Swedish (375)
English (274)
German (124)
French (15)
Spanish; Castilian (6)
Italian (3)
Finnish (2)
Russian (2)
Persian (1)
Polish (1)
Portuguese (1)
Spanish (1)

Data Provider

Social Science Op... (673)
Publikationer frå... (236)
<intR>²Dok (166)
Publikationer frå... (125)
Dalarna University... (85)
View more
1487 documents, page 1 of 149

Beyond "Absorption": the Impact of EU Structural Funds on Greece

(2015)
Since 1981, Greece has been a major recipient of EU funds. Brussels has commissioned a large number of studies to assess the impact of these funds on the Greek economy and society. The authors of this volume do not replicate these reports. Instead, they raise questions that are often overlooked in typical program and project evaluations. They focus particularly on implications for governance. Τhe book provides an innovative analysis of the long-term non-quantifiable impact of EU cohesion poli...

Ungdom och kulturell modernisering

(1990)
This is the second of a series of reports from the research program Youth culture in Sweden, FUS. In its first text, the youth culture researcher and program initiator Johan Fornäs from Stockholm tries to construct a polydimensional theory of modernity, mainly based upon the works of Jürgen Habermas and Thomas Ziehe. He analyzes three different dimensions: objective, social, cultural and subjective levels; early, middle and late phases of the modern; and conceptual forms like modernity, moder...

KAPET 2016, 12(2) : Karlstads universitets pedagogiska tidskrift

(2016)
Detta nummer av KAPET inleds med artikeln Att göras till "riktig" pojke – Maskulinitetsskapanden i skolans praktik. Tomas Saar och Marie Nordberg presenterar alternativa berättelser från ett längre etnografiskt projekt. I artikeln Förändrade dokumentationspraktier – förändrade stödinsatser? diskuterar Marie Tanner och Héctor Pérez Prieto hur specialpedagoger översätter och hanterar en nyligen införd reform. Reformen gäller skolors stödinsatser. Vi följer upp detta genom artikeln History of ch...

Sociologisk Forskning 2007:1

(2007)
Sociologisk Forsknings digitala arkiv

Gotlandsakademiker tycker om ... : 2010

(2010)
En av den svenska högskolans uppgifter är att samverka med det omgivande samhället. Samverkan kan ske på många sätt. Ett är att förmedla kunskaper och forskningsresultat till det omgivande samhället. Denna skrift har ambitionen att på ett enkelt sätt förmedla vad vi egentligen håller på med. En god forskningsmiljö är onekligen en förutsättning för möjligheten att bedriva kvalificerad forskning. Vi är övertygade om att den verksamhet som bedrivs vid Högskolan på Gotland vilar på en solid grund...

Entwicklung europäischer Grenzräume bei abnehmender Bedeutung nationaler Grenzen : deutsch-dänische und deutsch-niederländische Grenzräume im europäischen Integrationsprozess

(2004)
Im Mittelpunkt steht die Frage nach den ökonomischen Integrationseffekten in den Grenzräumen. Grenzregionen liegen aus nationaler Sicht mehr oder weniger peripher. Mit abnehmender Bedeutung nationaler Grenzen rücken sie aber in eine relativ zentrale Lage zwischen den betreffenden Mitgliedstaaten. Vor diesem Hintergrund werden hier empirische Untersuchungen für ausgewählte deutsch-dänische und deutsch-niederländische Grenzräume angestellt. Die Ergebnisse der Fallstudien werden anschließend vor...

Samhällsbyggande och integration : Frågor om assimilaton, mångfald och boende

(2009)
Den omfattande migrationen till och från Sverige har ökat intresset för etniska relationer i rikspolitiken, regionpolitiken, kommunalpolitiken, samhällsplaneringen och inte minst forskningen. De senaste årtiondena har forskningen om etnicitet – och om integrationen – vuxit såväl i omfattning som bredd och djup. Aktuell kunskap kan tillföra diskussionen om integrationen nya perspektiv. Forskning om samhällsplaneringen och förhållandena i de så kallade utanförskapsområdena analyserar problemen ...