LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:

OpenAIRE is about to release its new face with lots of new content and services.
During September, you may notice downtime in services, while some functionalities (e.g. user registration, validation, claiming) will be temporarily disabled.
We apologize for the inconvenience, please stay tuned!
For further information please contact helpdesk[at]openaire.eu

fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Vìsnik Odesʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu: Bìblìotekoznavstvo, Bìblìografoznavstvo, Knigoznavstvo
Type
Journal
Items
264 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
-

 

 • Розвиток бібліографічних досліджень громадськими науковими організаціями Криму в 20-ті роки ХХ століття

  Т. Б. Назарчук (2015)
  У статті розглядається діяльність громадських наукових кримознавчих організацій у 20-х рр. ХХ ст. в галузі бібліографії: Таврійського товариства історії, археології та етнографії з розвитку бібліографічних студій, Кримського товариства дослідників і любителів природи, Російського товариства з вивчення Криму. Подано характеристику бібліографічних публікацій М. П. Зиміна, М. М. Решеткіна, Є. В. Мілановського і С. С. Станкова на сторінках журналу «Крим»....

  Матеріали особистого походження як джерело вивчення діяльності педагога і публициста М. П. Розберга в Одесі

  І. С. Грєбцова (2014)
  У статті на основі опублікованої і тієї, що зберігається в архівах мемуарно-епістолярних матеріалів, творчої спадщини педагога і публіциста М. П. Розберга проаналізований одеський період його життя і діяльності.

  Одеські художники-нонконформісти 1960-70-х рр.

  Д. В. Заболотна; В. В. Савченко (2014)
  У статті розглядаються видання з фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що дають історичну та мистецтвознавчу характеристику одеського художнього середовища періоду 60-70-х років ХХ ст. Також аналізується література про творчий та життєвий шлях основних представників цього напрямку: О. Ануфрієва, В. Маринюка, Л. Ястреб, В. Стрельникова, В. Басанця та ін....

  Вивчення юдаїки та ізраілезнавство в Одесі

  В. С. Єлпатьївська; О. С. Петріківська (2014)
  У статті звертається увага на історію розвитку юдаїки в нашому краї у період ХІХ-ХХІ ст. Окремо розглядаються персоналії вчених-ізраілезнавців та їх внесок у вітчизняну юдаїку. Наводяться приклади видань, у тому числі і періодичних, що виходили друком в Одесі і мають важливе значення у становленні єврейської писемності Півдня України, а також розвитку івриту та ідишу. Наукова юдаїка розглядається у тісному взаємозв’язку із політичними та соціальними подіями у країні різних періодів....

  СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ (1817–1865) В ОДЕСІ

  М. В. Алєксєєнко (2017)
  У статті розглядається структура бібліотеки Рішельєвського ліцею в Одесі – першого у XIX ст. навчального закладу змішаного типу на півдні України. На основі архівних джерел та відомостей періодичних видань навчального закладу книжкове зібрання розглядається як бібліотечна установа. У складі бібліотеки Рішельєвського ліцею виділялися такі підрозділи: фундаментальна (основна), студентська, Інституту східних мов, а також кабінети: студентський кабінет книг (згодом – Пироговська бібліотека студен...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok