LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Vìsnik Odesʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu: Bìblìotekoznavstvo, Bìblìografoznavstvo, Knigoznavstvo
Type
Journal
Items
263 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
-

 

 • Одеські художники-нонконформісти 1960-70-х рр.

  Д. В. Заболотна; В. В. Савченко (2014)
  У статті розглядаються видання з фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що дають історичну та мистецтвознавчу характеристику одеського художнього середовища періоду 60-70-х років ХХ ст. Також аналізується література про творчий та життєвий шлях основних представників цього напрямку: О. Ануфрієва, В. Маринюка, Л. Ястреб, В. Стрельникова, В. Басанця та ін....

  Вивчення юдаїки та ізраілезнавство в Одесі

  В. С. Єлпатьївська; О. С. Петріківська (2014)
  У статті звертається увага на історію розвитку юдаїки в нашому краї у період ХІХ-ХХІ ст. Окремо розглядаються персоналії вчених-ізраілезнавців та їх внесок у вітчизняну юдаїку. Наводяться приклади видань, у тому числі і періодичних, що виходили друком в Одесі і мають важливе значення у становленні єврейської писемності Півдня України, а також розвитку івриту та ідишу. Наукова юдаїка розглядається у тісному взаємозв’язку із політичними та соціальними подіями у країні різних періодів....

  СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ (1817–1865) В ОДЕСІ

  М. В. Алєксєєнко (2017)
  У статті розглядається структура бібліотеки Рішельєвського ліцею в Одесі – першого у XIX ст. навчального закладу змішаного типу на півдні України. На основі архівних джерел та відомостей періодичних видань навчального закладу книжкове зібрання розглядається як бібліотечна установа. У складі бібліотеки Рішельєвського ліцею виділялися такі підрозділи: фундаментальна (основна), студентська, Інституту східних мов, а також кабінети: студентський кабінет книг (згодом – Пироговська бібліотека студен...

  Розвиток бібліографічних досліджень громадськими науковими організаціями Криму в 20-ті роки ХХ століття

  Т. Б. Назарчук (2015)
  У статті розглядається діяльність громадських наукових кримознавчих організацій у 20-х рр. ХХ ст. в галузі бібліографії: Таврійського товариства історії, археології та етнографії з розвитку бібліографічних студій, Кримського товариства дослідників і любителів природи, Російського товариства з вивчення Криму. Подано характеристику бібліографічних публікацій М. П. Зиміна, М. М. Решеткіна, Є. В. Мілановського і С. С. Станкова на сторінках журналу «Крим»....

  Первинний погляд на бібліографію творів Антонія Флоровського: "одеський" період

  В. В. Калінку (2014)
  У статті подано аналіз основних робіт, що містять відомості про кількість праць історика-слов’янознавця А. В. Флоровського, професора Новоросійського та Карлового університетів. Проаналізувавши дані цих робіт, автор подає характеристику спадщини вченого. Визначена загальна кількість його публікацій, представлена їх класифікація, окреслене коло основних видань, що публікували праці історика....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark