LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
NIVEL publications
Type
Publication Repository
Items
8315 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
http://nvl002.nivel.nl/repositorium/wwwopac/oaiserver.exe

 

 • Acute niet-traumatische heupafwijkingen bij kinderen.

  Achtergrond: Acute niet-traumatische heupafwijkingen bij kinderen kunnen het gevolg zijn van een onschuldige coxitis fugax, maar de onderliggende aandoening kan ook ernstiger zijn, zoals de ziekte van Perthes en epifysiolyse, of zelfs levensbedreigend zoals septische artritis. Om de voorafkans te kunnen inschatten is het belangrijk te weten met welke klachten deze kinderen zich bij de huisarts presenteren en hoe vaak dan welke diagnose wordt gesteld. Methoden: We analyseerden de gegevens van ...

  A European study of E-business maturity and ICT-benefits: is there a conditional relationship?

  The present study explores the relationship between the e-business maturity and the perceived benefits from (Information and Communication Technologies) ICT at the firm level. We aim to debunk this relationship in terms of its strength and stability, and to explore the conditions which may influence it. Taking an economic approach, we hypothesise that the relation between e-business maturity and perceived benefits from ICT adoption will be influenced the costs of intra-organisational adaptati...

  Home care in Europe: a country-specific guide to its organization and financing.

  Uitgave in opdracht van de European Association of Organizations for Home Care and Help at Home en de Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (STOOM). In dit boek wordt een systematisch overzicht gegeven van de organisatie en de financiering van de thuiszorg in de 15 landen van de Europese Unie. Thuiszorg is hier gedefinieerd als verpleegkundige zorg thuis en Europese Unie. Thuiszorg is hier gedefinieerd als verpleegkundige zorg thuis en de diensten die door aller...

  Are influenza surveillance data useful for mapping presentations?

  Geographical information system (GIS) based on mappings of influenza data are rare (http://www.b3e.jussieu.fr.80/sentiweb/fr) and influenza data are commonly aggregated for rather large areas (http://www.eiss.org, http://oms2b3e.jussieu.fr/FluNet). The most limiting factors for the use of morbidity-data from practices in GIS-based mappings are differences which are not related to morbidity. These differences may be due to consultation behaviour, interpretation of the case definition, age dist...

  Voorschrijven van psycholeptica bij thuiswonenden mensen met dementie.

  Thuiswonende mensen met dementie krijgen veel vaker psycholeptica (ofwel kalmerende medicatie) voorgeschreven dan ouderen zonder dementie. Van de mensen die hun huisarts consulteerden vanwege dementie gebruikt ruim 43% psycholeptica, terwijl ongeveer een kwart van de ouderen zonder dementie deze middelen gebruikt. De indicaties bij de recepten wijzen in de richting dat thuiswonende dementerenden vaak psycholeptica krijgen om redenen die direct samenhangen met de dementie of vanwege slapeloosh...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark