LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Norwegian Open Research Archives
Type
Publication Repository
Items
181821 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://nora.openaccess.no/oai

 

 • Kokegroper og dyrkningsspor, Ottestad Nordre, 30/1, Stange Kommune, Hedmark Fylke

  Sæther, Kathryn E. (2015)
  I forbindelse med reguleringsplan for utvidelse av kirkegården til Ottestad kirke i Stange kommune utførte KHM en arkeologisk utgravning i planområdet i perioden 19.05-20.06.2014. Planområdet omfattet deler av innmarken til gården Ottestad Nordre, nordvest for Ottestad kirke. Området består i hovedsak av landbruksarealer med spredt bebyggelse og er et typisk jordbruksområde, med flere registrerte gravminner, hvorav flere på Ottestad gård. Hedmark fylkeskommune utførte en regist...

  Forent mangfold : Strasbourgs europaagenter og deres europeiskhet

  Bergseth, Mari (2007)
  Denne avhandlingen viser hvordan europeere, bosatt i Strasbourg (Frankrike) opplever europeiskhet. Jeg analyserer deres opplevelser og utsagn, koblet opp mot to ulike måter å studere konstruksjon av politiske fellesskap på. Ved hjelp av Ernest Gellner og Benedict Andersons nasjonalismeteorier viser jeg hvordan deler av europeiseringsdiskursen antar et nasjonalistisk uttrykk, dette kaller jeg nasjonalismediskurs. Men som vi skal se, er ikke denne innfalsvinkelen dekkende for hele feltet. Deler...

  Electron- and light microscopic distribution of AQP4 in mouse substantia nigra

  Nadeem, Maria (2013)
  Abstract Background: Aquaporin 4 (AQP4) is the predominant water channel in the brain and is localized to the astrocytes and ependymal cells. In astrocytes it is expressed in the astrocyte membranes facing blood vessels and pia in a highly polarized manner. This polarization has been demonstrated to be important in the water and K+ homeostasis. Several studies indicate that the polarized expression of AQP4 has an important role in the pathophysiology of several cerebral disorders, including b...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark