LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Norwegian Open Research Archives
Type
Publication Repository
Items
186926 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://nora.openaccess.no/oai

 

 • Seksuell orientering og kroppsbilde hos kvinner : en longitudinell studie

  Buer, Liliana (2010)
  Forskning på kroppsbilde og seksuell orientering har undersøkt hypotesen om en lesbisk orientering som en mulig beskyttelsesfaktor for kroppsmissnøye. Undersøkelser har vist motstridende resultater med henhold til denne hypotesen. Denne studien ønsket å komme nærmere svar på inkonsistente funn, gjennom et representativt utvalg, og en multidimensjonal og ikke- dikotom tilnærming til seksuell orientering. Metode: Kvinner (n=1444) ble kategorisert som heterofile, bifile eller lesbiske ...

  Silika i fiberarmert betong

  Buene, Thomas Roland (2012)
  Denne oppgaven tar for seg silikas innvirkning på fiberbetong med tanke på fiberens heftkapasitet, betongens tøyelighet, trykk- og strekkfasthet. Oppgaven er inndelt i to deler: 1. En litteraturstudie tar for seg plast- og stålfibres ulike egenskaper i de forskjellige fasene av betongens utvikling fra plastisk til herdet. Det er sett på hvordan belastningen overføres fra pasta til fiber, og fiberens belastningsforløp fra første belastning til den er helt løsrevet fra den oms...

  Rett til tilgjengelighet: En studie i tilgjengelighet for blinde brukere på offentlige nettsteder i teori og praksis.

  Berg, Mats (2008)
  Forskningen som er blitt gjort i dette arbeidet har vært rettet mot tilgjengelighet for blinde brukere på offentlige nettsteder. For å få svar på forskningspørsmålet har det blitt gjennomført manuelle tester av en del nettsteder samt brukertesting med blinde brukere. I tillegg har resultatene fra dette arbeidet blitt vurdert i mot resultatene fra Norge.no sin kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder. Dette har blitt gjort for å få finne ut om det er samsvar mellom tilgjengelighet i praksis...

  Kirketrollet som sprakk

  Vedeld, Vetle Wetlesen (2015)
  Kirkeforliket i 2008 var en politisk avtale som lå til grunn for Grunnlovsendringene 21.mai 2012, som rørte ved forholdet mellom stat og kirke i Norge. Denne oppgaven er en casestudie som sporer prosessen, og analyserer hvilke faktorer som påvirker innholdet i forliket. Basert på dokumentanalyse og informantintervjuer dannes det et bilde av de politiske forhandlingene, den historiske utviklingen, og de organisatoriske omgivelsene som lå til grunn for avtalen.
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark