LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Norwegian Open Research Archives
Type
Publication Repository
Items
165878 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://nora.openaccess.no/oai

 

 • Evaluering og forbedring av GPS posisjonsmåling for mobile enheter

  Det siste tiåret har det blitt drept rundt 100 000 sauer på beite hvert år og i 2003 ble erstatningen til bøndene på over 50 millioner kroner for tap av dyr. I de siste årene har det også vært flere alvorlige epidemier blant sauer i Europa. Med dette som utgangspunkt har det blitt lagt fram et forskriftsforslag som sier at eieren skal ha tilsyn til dyrene sine minst en gang i uka. Til dags dato har tilsyn av dyr på beite stort sett blitt gjort manuelt. I den senere tid har løsn...

  Kjedetilknytning og fremtidsutsikter i den norske sportsbransjen

  Den norske sportsbransjen har vært i stor endring det siste tiåret. XXL åpnet sin første butikk i 2001 og har gjennom sitt varehus-konsept skapt et prispress i det norske markedet. Som svar på dette etablerte Gresvig i 2010 et tilsvarende konsept gjennom G-Max. Bransjen har hatt en årlig omsetningsvekst på 8,4 % i perioden 2004-2010. I 2011 var det en tilbakegang på 0,2 % og hver tredje sportsbutikk gikk med underskudd. De første 3,5 månedene i 2012 har 18 sportsbutikker gått konkurs. Dette k...

  Perceived organizational support and attitudes toward organizational change : the moderating role of perceived supervisor support

  Research on organizational change has identified the crucial role of the employees in whether or not a change initiative is successful. Due to the calling for more research on antecedents to change attitudes, the purpose of this study was to investigate perceived organizational support as an antecedent to attitudes toward organizational change, and whether such a relationship would be moderated by perceived supervisor support. The results from two cross-sectional surveys among 258 employees i...

  Psykologisk intervensjon etter traumer -gjør det vondt verre?

  A Cochrane review from 1998 concluded that single-session intervention does not prevent the onset of post-traumatic stress disorder. This led to a debate about what is the best, if any, psychological treatment after traumas. In consequence, some clinicians have become doubtful about as how to deal with traumatized patients. We present three examples in order to illustrate situations in which psychological intervention is useful. The conclusions in the Cochrane review are well docume...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark