LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Наукові журнали Національного Авіаційного Університету
Type
Journal
Items
10843 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/index/oai

 

 • Модель акустичного випромінювання при термоактиваційному руйнуванні поверхні композиційного матеріалу

  Filonenko, Sergii; National Aviation University (2015)
  Розглянуто модель формування акустичного випромінювання при механічній обробці композиційного матеріалу для переважного термоактиваційного руйнування поверхневого прошарку. Визначено, що результуючий сигнал акустичної емісії є неперервним сигналом з сильно порізаною формою. Отриманозалежності зміни амплітуди та енергії результуючого сигналу акустичної емісії в часі. Показано, що при стабільності протікання процесу руйнування композиційного матеріалу на різних інтервалах аналізу спостерігаютьс...

  Експериментальне дослідження системи оцінювання шкоди національній безпеці у сфері охорони державної таємниці

  Дрейс, Юрій Олександрович; Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова Державного університету телекомунікацій. (2013)
  Державний експерт з питань таємниць при віднесенні інформації до державної таємниці проводить обґрунтування та визначення величини можливої шкоди національній безпеці у разі її розголошення чи втрати матеріальних носіїв цієї інформації. Існуючі засоби розрахунку такої шкоди в переважній більшості базуються на отримання умовної (бальної) оцінки її прогнозованої величини. У роботі представлено алгоритм функціонування та експериментальне дослідження розробленої системи оцінювання шкоди національ...

  Imitating neuronetwork model of an identifikatsyiya of abnormal conditions of a traffic of a computer network

  Толстікова, О. В.; Національний авіаційний університет (2012)
  Proposed a neural network technologies identify attacks on computer networks using the software in the MATLAB / SIMULINK / NEURAL NET. The problem of identification attacks on computer networks is regarded as classification task Предложено нейросетевая технология идентификации атак на компьютерные сети c использованием програмного обеспечения в в системе MATLAB/SIMULINK/NEURAL NET. Задача идентификации атак на компютерные сети рассматривается как задача классификации Запропонована нейро...

  СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

  Брезицкая, Е.В. (2012)
   В статье рассмотрено понятие «стоимость предприятия»,значение стоимости в рыночных условиях, определены основные методы оценки стоимости предприятия и факторы, которые влияют на стоимость предприятия.  В статті розглянуто поняття «вартість підприємства», значення вартості в ринкових умовах, визначено основні методи оцінки вартості підприємства та фактори, що впливають на вартість підприємства.  The article reviews the concept of "enterprise value", meaning the value in the market, the main m...

  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ РОБАСТНОЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЛЯ НАВІГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ МОРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  Сущенко, О.А. (2012)
   Подано математичний опис контуру стабілізації, призначеного для використання у навігаційних комплексах морського призначення. Розв’язано проблему синтезу робастної системи досліджуваного типу методом змішаної чутливості. Ефективність запропонованого підходу підтверджено результатами моделювання.  Представлено математическое описание контура стабилизации, предназначенного для использования в навигационных комплексах морского назначения. Решена проблема синтеза робастной системы методом сме...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark