LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
On Thursday 28/09/2017 and Friday 29/09/2017 due to system maintenance you might experience some downtimes to claim, search and validator services that will also affect the portal. We apologize for the inconvenience.
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
TNO Repository - hosted by TU Delft Library
Type
Institutional Repository
Items
10661 Publications
Compatibility
collected from a compatible aggregator
OAI-PMH
http://oai.tudelft.nl/tno/

 

 • Arbeidsongevallen met lichamelijk en geestelijk letsel en de relatie met ziekteverzuim

  In dit artikel staat centraal in hoeverre arbeidsongevallen met lichamelijk en geestelijk letsel samengaan met verzuim van werknemers. Hiervoor zijn analyses uitgevoerd op een groot databestand met gegevens van 10.075 Nederlandse werknemers. Dit bestand is representatief voor alle werknemers in Nederland wat betreft geslacht, leeftijd en bedrijfssector. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers die in de afgelopen twaalf maanden een arbeidsongeval hebben meegemaakt dat leidde tot geestelijk let...

  Arbeidsgebondenheid van WAO-intrede : deelrapport 3. Enquête en dossier vergeleken

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van de derde fase van het onderzoek naar de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede. In de eerste fase van het onderzoek is aan 15.000 WAO-ers een vragenlijst toegestuurd, waarbij gevraagd werd of hun ziekte, die tot langdurige arbeidsongeschiktheid en WAO heeft geleid, volgens hen veroorzaakt is door het werk. De tweede fase betrof een analyse van de dossiers van 1.000 WAO-ers, op basis waarvan door beoordelaars van de GMD vastgesteld werd of het...

  Eindmeting VASt

  In 2003 is op initiatief van het Ministerie van SZW het programma versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen (VASt) van start gegaan. Beoogd werd de versterking van het bewustzijn van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het programma VASt heeft de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers gestimuleerd en ondersteund met als doel een structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden bij het werken met stoffen. In 2007 is het VASt-programma afgerond en geëvalueerd aan de ...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark