LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi
Type
Journal
Items
326 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://sujest.selcuk.edu.tr/index.php/index/oai

 

 • YOL ARKADASİ: ANDROİD-TABANLI SİSTEMLER İÇİN BİR ARABA İMECESİ UYGULAMASI

  Bu çalışmada Türkçe bilen kullanıcılar için Android işetim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için Yol Arkadasi isimli bir araç imecesi uygulaması tanıtılmaktadır. Araç imecesi aynı güzergahta sayahat eden kişilerin aynı aracı paylaşma uygulamasıdır. Araç imecesi yakıt tasarrufu, zararlı gaz salınımın azalması gibi çevresel faydalar sağlarken, sosyalleşme ve yol stresinin azalması gibi sosyal faydalar da sağlamaktadır. Benzerleri ile karşılaştırıldığında geliştiri...

  ORTAKÖY (KIRŞEHİR MASİFİ) VE ALANYA (ALANYA MASİFİ)  YÖRELERİNDEKİ GRANATLARIN KİMYASAL VE MİNERALOJİK  ÖZELLİKLERİ 

  Bu çalışmada geniş bir P‐T aralığında gerçekleşen metamorfik tarihçeye sahip Ortaköy (Aksaray, Kırşehir Masifi) ve Alanya (Antalya, Alanya masifi) yörelerindeki farklı kayaçlarda gelişen granatlardaki mineralojik  ve  kimyasal  özelliklerinin  belirlenmesi  ve  bunlarda  gelişen  kimyasal  zonlanmanın yorumlanması amaçlanmıştır.  Ortaköy  ve  Alanya  örneklerinde  genellikle almandin(alm)’ce  zengin granatlar gelişmektedir. Ortaköy yöresindeki (Aksaray, KM) pelitik gnays ve paragnaysik granit...

  DÜŞÜK MALİYETLİ ADSORPLAYICILAR KULLANILARAK SULU ORTAMLARDAN FOSFAT GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

  Bu çalışmada düşük maliyetli farklı atık maddeler kullanılarak atıksulardaki fosfatın giderimi kesikli bir sistemde incelenmiştir.  Fosfat giderimine adsorplayıcı derişimi ve fosfat derişiminin etkisi yüksek fosfat giderimi sebebiyle yumurta kabukları ve ponza taşı kullanılarak araştırılmıştır. Yumurta kabukları ve ponza taşı ile fosfat adsorpsiyonu mekanizması için deneysel verilere Langmuir ve Freundlich modeli uygulanmıştır. Her iki modelin deneysel verilerle uyum içinde olduğu görülmüştür...

    KONYA II. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE SÜLFATLI SU İÇEREN ZEMİNLERDE  OLUŞTURULAN BETONARME KAZIKLARDA BETON TAŞIMA GÜCÜNE SÜLFATIN ETKİSİ   

  Structural  reinforced  concrete  members  deteriorate,  when  they  are  used  in  marine environments or placed inside the soils involving sulfated water. In Turkey, a sulfated soil line beginning from the Central Anatolia (South of Konya City) and lying on the line of Kayseri, Sivas and Erzurum cities ends at the inner parts of Iğdır. The structural loads of the multi‐storey buildings constructed in Konya 2nd Organized Industrial Region were transferred to the soil layers of hard clay and ...

  Geological-Geotechnical Characteristics Of Gumusler (Denizli)

  Gümüşler Municipality settlement area is located at the northwest of the Denizli city center in Aegean Region. Denizli and its neighboring area are in an active seismic region. The study area, is 18 km2, has a morphology that is developed under the extension tectonics. There are two types of units in the investigation area which are Neogene and Quaternary aged ones. pH values, sulphate and magnesium content of the water samples in the study area 6.5-7, 150-200 mg/lt and 75-100 mg/lt respectiv...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark