LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi
Type
Journal
Items
326 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://sujest.selcuk.edu.tr/index.php/index/oai

 

 • TUZGÖLÜ HAVZASINDA YERALTI SUYUNUN YOK OLUŞU (EŞMEKAYA-SULTAN HANI ÖRNEĞİ)

  Çok geniş bir yüzeysel beslenim alanına (18000 km2) sahip olan Tuz Gölü havzası, Konya kapalı havzasının bir alt havzasıdır. Ülkemizdeki bilinçsiz ve aşırı yeraltısuyu kullanımına iyi bir örnek teşkil edebilecek olan inceleme alanı, Tuz Gölü’nün 10 km güneyinde, Aksaray ilinin 40 km güneybatısında yer almaktadır. Bu alanda bulunan Eşmekaya-Sultanhanı çöküntüsü içinde, günümüzden 15 yıl kadar önce sayısız kaynağa sahip bir göl alanı mevcut iken, hergeçen gün sayıları artan çok sayıdaki sondaj ...

  Ark-Deşarj Yöntemi ile Sentezlenen ZnO Nanoparçacıkları Kullanılarak Hazırlanan Polianilin/ZnO Nanokompozitleri ve Fotokatalitik Uygulamaları

  Polianilin (PANI) ve PANI/ZnO nanokompozitleri, sırasıyla anilin ve ZnO nanoparçacık ilave edilmiş anilinin kimyasal oksidatif polimerizasyonu ile sentezlenmiştir. ZnO nanoparçacıkları ark-deşarj yöntemi ile sentezlenerek PANI/ZnO nanokompozitlerinin hazırlanmasında kullanılmıştır. ZnO nanoparçacıklarının PANI’nin karakteristiği üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Anilin/ZnO nanoparçacık molar oranı değiştirilmiştir. Taramalı elektron mikroskopisi analizlerine gore, ZnO nanoparçacıkları PA...

  TREATMENT ALTERNATIVES FOR MICROPOLLUTANT REMOVAL IN WASTEWATER

  Present of micropollutants in aquatic environments has become an alarming environmental problem for both living creatures and environment. Micropollutants, also called as emerging contaminants arise from natural substances and increasing variety of anthropogenic events. Micropollutants consist of pharmaceuticals, personal care products, steroid hormones, industrial chemicals, pesticides, polyaromatic hydrocarbons and other recently seen compounds. These emerging contaminants are commonly foun...

  ORTAKÖY (KIRŞEHİR MASİFİ) VE ALANYA (ALANYA MASİFİ)  YÖRELERİNDEKİ GRANATLARIN KİMYASAL VE MİNERALOJİK  ÖZELLİKLERİ 

  Bu çalışmada geniş bir P‐T aralığında gerçekleşen metamorfik tarihçeye sahip Ortaköy (Aksaray, Kırşehir Masifi) ve Alanya (Antalya, Alanya masifi) yörelerindeki farklı kayaçlarda gelişen granatlardaki mineralojik  ve  kimyasal  özelliklerinin  belirlenmesi  ve  bunlarda  gelişen  kimyasal  zonlanmanın yorumlanması amaçlanmıştır.  Ortaköy  ve  Alanya  örneklerinde  genellikle almandin(alm)’ce  zengin granatlar gelişmektedir. Ortaköy yöresindeki (Aksaray, KM) pelitik gnays ve paragnaysik granit...

  YOL ARKADASİ: ANDROİD-TABANLI SİSTEMLER İÇİN BİR ARABA İMECESİ UYGULAMASI

  Bu çalışmada Türkçe bilen kullanıcılar için Android işetim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için Yol Arkadasi isimli bir araç imecesi uygulaması tanıtılmaktadır. Araç imecesi aynı güzergahta sayahat eden kişilerin aynı aracı paylaşma uygulamasıdır. Araç imecesi yakıt tasarrufu, zararlı gaz salınımın azalması gibi çevresel faydalar sağlarken, sosyalleşme ve yol stresinin azalması gibi sosyal faydalar da sağlamaktadır. Benzerleri ile karşılaştırıldığında geliştiri...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark