LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
Type
Journal
Items
1673 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://sport.eenu.edu.ua/index.php/index/oai

 

 • Закономірності росту, формоутворення та зміни, які відбуваються у плечовій кістці тварин різних вікових груп під час дії на організм динамічних фізичних навантажень різної інтенсивності

  Давибіда, Наталія (2017)
  Кісткова тканина тварин молодого та старечого віку має найменшу опірність до впливу фізичних навантажень великої інтенсивності. Довгі кістки щурів молодого віку реагують зупинкою ростових процесів структури всіх зон та ділянок, а у тварин старечого віку спостерігаються значні деструктивні зміни плечових кісток....

  Вплив засобів фізичної реабілітації на стан кардіореспіраторної системи жінок зрілого віку зі стенокардією

  Кренделєва, Венера (2016)
  У статті теоретично обґрунтовано та експериментально доведено вплив таких засобів фізичної реабілітації, як лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фізіотерапія та гідрокінезитерапії, на функціональний стан серця, коронарний кровообіг, скоротливість міокарда, його збудливість та автоматизм у жінок 35–45 років І й ІІ функціональних класів зі стенокардією. Дослідження впливу засобів фізичної реабілітації виявило значну економізацію функції серцевого м’яза. Регулярні заняття сприяли покр...

  Оцінка функціонального стану дітей 6–10 років із депривацією зору в процесі фізичного виховання

  Савлюк, Світлана (2016)
  Актуальність. Рівень фізичного розвитку в дитячому віці – один з обʼєктивних показників стану здоровʼя та невідʼємний елемент контролю над станом здоровʼя дитини з особливими можливостями в процесі фізичного виховання. Завдання роботи – охарактеризувати морфофункціональний стан школярів 6–10 років із де-привацією зору в процесі фізичного виховання спеціальної школи-інтернату та провести порівняльний аналіз із їхніми практично здоровими однолітками із загальноосвітньої школи. Результати. Визна...

  Технологія визначення технічної та фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності з футболу

  Васильчук, Аурел Григорович; Мосейчук, Юрій Юрійович (2015)
  Дослідження спрямоване на педагогічний контроль технічної та фізичної підготовленості в процесі підвищення спортивної майстерності студентів-футболістів у вищих навчальних закладах. Завдання дослідження: 1) виявити ефективні засоби педагогічного контролю що сприяють визначенню технічної та фізичної підготовленості студентів-футболістів у ВНЗ; 2) розробити й експериментально обґрунтувати технологію використання новітніх технологій при аналізі рівня технічної та фізичної підготовленості студент...

  Performance Results of Qualified Female Athletes of Ukraine at Major International Competitions in Boxing

  Palatnyy, Artur (2018)
  Significant contribution of Ukrainian athletes to the establishment of the authority of Ukraine is recognized by numerous physical culture and sports experts.  Considerable segment of training and competitive activity of the athletes with lower qualification practicing various kinds of sport remains out of scholars’ attention. Most mass media and other information sources place special emphasis on the achievements gained at Summer and Winter Olympics mainly.  At the same time, the p...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark