LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
Type
Journal
Items
1639 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://sport.eenu.edu.ua/index.php/index/oai

 

 • Рівень життєвої ємкості легень у волейболісток високої квалифікації

  Galytska, Anna (2017)
  Актуальность исследования. Научными трудами установлено, что чем больше объем легких, тем лучше физические способности спортсменов. Поэтому исследование функционального состояния организма, в особенности жизненной емкости легких, у волейболисток имеет большое значение. Цель исследования - определить уровень жизненной емкости легких, объем форсированного воздуха за 1 секунду и показатель пиковой скорости выдоха у волейболисток высокой квалификации. Результат роботы. Средний показатель жиз...

  Пріоритети розвитку інституту фізичної культури та здоров’я в структурі Волинського національного університету імені Лесі Українки

  Бичук, Олександр (2016)
  У статті висвітлено основні аспекти підготовки фахівців із фізичного виховання й спорту в інституті фізичної культури та здоров’я. Визначено стратегічні пріоритети розвитку інституту в структурі Волинського національного університету імені Лесі Українки.

  Удосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах засобами оздоровчої гімнастики

  Мазурчук, Олег; Навроцький, Едуард (2016)
  У статті розглянуто шляхи вдосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах засобами оздоровчої гімнастики різних видів, зокрема аеробіки та шейпінгу.

  Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов различной квалификации, специализирующихся в беге на короткие дистанции

  Криворученко, Елена (2016)
  Задача исследования − совершенствование оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы бегунов на короткие дистанции путем выявления информативных показателей ритмокардиографииспортсменов. В исследовании участвовали 75 квалифицированных спортсменов (мужчины), специализирующихся в беге на короткие дистанции. Представлены результаты корреляционного анализа показателей вариабельности сердечного ритма спортсменов различной квалификации, специализирующихся в беге на короткие дистанци...

  До питання організації тренувального процесу на початковому етапі підготовки борців

  Яременко, Володимир Васильович (2016)
  У роботі викладено узагальнені дані про організацію тренувального процесу борців на початковому етапі підготовки. Виявлено, що в процесі спортивної підготовки його цілісність забезпечується на основі певноїструктури, яка є відносно стійким порядком об’єднання компонентів (підсистем, сторін та окремих ланок), їх закономірним співвідношенням один з одним і загальною послідовністю. Установлено, що процес підготовки юних спортсменів характеризується різноманіттям засобів і методів, широким застос...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark