LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Envigogika
Type
Journal
Items
497 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/oai

 

 • Vyhodnocení zaujetí návštěvníků a udržení jejich pozornosti panely přírodní stezky v Národním parku Vysoké Tatry (Slovensko)

  Švajda, Juraj; Činčera, Jan (2017)
  Naučné stezky se staly populárním a široce rozšířeným prostředkem interpretace přírodního a kulturního dědictví. Cílem prezentované případové studie je přispět ke zvýšení jejich kvality. Text předkládá výsledky evaluačního výzkumu naučné stezky v Národním parku Vysoké Tatry (Slovensko). Na základě pozorování byly v rámci výzkumu vyhodnocovány atraktivita a síla jednotlivých panelů a provedeny související analýzy hodnotící význam dalších faktorů, jako je například umístění panelů. Evaluace uká...

  Expozice žáků aerosolu při hodinách tělesné výchovy

  Šafránek, Jiří; Turčová, Ivana; Braniš, Martin; Hájek, Michal (2017)
  Při zvýšené fyzické zátěži člověk nadýchá větší množství vzduchu včetně škodlivin a jiným způsobem než v klidovém režimu. Prostředí tělocvičen je v mnoha ohledech náchylné k vysokým koncentracím aerosolu (PM), který se v nich kumuluje a během tělesné výchovy (TV) se pohybem a činností cvičících resuspenduje. Koncentrace PM (především jeho hrubé frakce) se tak podle množství cvičenců a charakteru činnosti při cvičení výrazně zvyšují. Cílem naší studie bylo odhadnout expozici aerosolu za podmín...

  Aplikace participativních metod v oblasti globálních problémů životního prostředí

  Vačkář, David; Krkoška Lorencová, Eliška (2017)
  Participativní metody získávají stále větší popularitu v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí. Důvodem je nejenom získání informací od expertů či klíčových aktérů v dané oblasti, ale rovněž aspekt participace a vzdělávání. V tomto článku se zaměřujeme na analýzu zkušeností s aplikací participativní deliberativní metody World Café v různých kulturních prostředích a oblastech globálních problémů životního prostředí. Komplexní problémy v oblasti globální environmentální změny, zde ...

  Kalkulačky environmentálních stop jídla ve vzdělávání a představení Nutriční stopy jako nástroje pro podporu udržitelné spotřeby potravin

  Kapitulčinová, Dana (2017)
  Studie se zabývá konceptem environmentálních stop a jejich veřejně dostupných kalkulaček (typicky webových aplikací) v češtině v ČR se specifickým zaměřením na spotřebu potravin. První část studie se zaměřuje na rešerši existujících kalkulaček, jejich charakteristiky, nejčastější nedostatky a využívání ve vzdělávání a osvětě z pohledu publikovaných recenzovaných studií. Druhá část článku pak představuje koncept Nutriční stopy jako nástroje pro podporu environmentálně udržitelného a zdravého s...

  Pojetí bratrství u Jana Patočky

  Svobodová, Zuzana (2017)
  Článek „Pojetí bratrství u Jana Patočky“ pojednává o konceptu bratrství v textech, které český filozof napsal v pozdějších fázích svého života. Jan Patočka byl jedním z autorů Charty 77, disidentského dokumentu, který vyzval k ochraně lidských práv (publikováno 6.-7. Ledna 1977). V tomto textu autorka za prvé analyzuje Patočkovu teorii třech životních pohybů (nebo také pohybů duše), které představují pohyb zakořenění nebo ukotvení, pohyb práce nebo sebezbavení a pohyb průlomu či sebenalezení....
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark