LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Envigogika
Type
Journal
Items
484 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/oai

 

 • Editorial 2006/I/1

  Vážení čtenáři,předkládáme vám první číslo časopisu zaměřeného na širší souvislosti environmentálního vzdělávání, který si klade za cíl rozvinout u nás dosud víceméně chybějící odbornou diskuzi v této oblasti. Protože právě začínáme, soustředili jsme se především na ověření důsledných redakčních postupů jako je recenzní řízení atd., články zde zveřejněné jsou tedy v tomto ohledu mj. „experimentálním materiálem“.Přesto si vás dovolujeme upozornit, že již v tomto čísle Envigogiky vychází recenz...

  Ekoetika

  Jeden z komentáře k seminářům Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) na Novotného lávce  ze dne 6.6. 2006 (STREJČKOVÁ, Emílie. Ekoetika. InZpravodaj STUŽ. Praha : STUŽ, 2006. s. 22-23. Dostupný z WWW: .).

  Hoře

  Wendy Drozenová: Hoře
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark