LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Envigogika
Type
Journal
Items
495 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/oai

 

 • Interpellation to the Minister of Education re environmental education

  Huba, Mikuláš (2013)
  An open letter by Member of the Slovak National Council, geographer and conservationist Mikuláš Huba to the Slovak Minister of Education, Science, Research and Sports, calling for effective support to environmental education in Slovak schools.

  Poslední verze Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky

  Redakce Envigogika (2008)
  Vítáme vaše připomínky a názory. Informace o procesu přípravy Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky. Dne 20. května byl návrh strategie přijat Poradou vedení MŠMT i Poradou vedení MŽP. Dne 27. května byl projednán a s připomínkami doporučen Radou vlády pro UR k předložení vládě. Dne 28. května byl materiál Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozeslán do meziresortního připomínkového řízení s termínem pro zaslání připomínek do 11.6.2008. Porada k vypořádání z...

  Analýza aktuálních kompetencí žáků a studentů v určování českých druhů obratlovců

  Jan Andreska; Kateřina Švecová (2014)
  This study focuses on research into the practical knowledge of primary and secondary school students. It is aimed at exploring common species of vertebrates (fish, amphibians, reptiles, birds and mammals) in the Czech Republic. It builds on research byLang and Pravda, 1971. It takes a large part of their methodology and compares the results with selected reference species. The results are presented in graphs and tables.

  Závery a odporúčania z konferencie Cesty k udržateľnejšej budúcnosti

  Envigogika, Redakce (2011)
  Účastníci vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Cesty k udržateľnejšej budúcnosti Doporučenie účastníkov vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Cesty k udržateľnejšej budúcnosti (Dobříš+20 vo svetle geografických a environmentálnych výskumov).

  How to evaluate education for sustainable development

  Dlouhá, Jana (2007)
  Jedno z dalších čísel Envigogiky chceme věnovat problematice hodnocení – Jak sledovat úspěch vzdělávacích programů nejen zhlediska dosaženého „objemu poznatků“, ale i sohledem na jejich „ekologičnost“? Na poměrně abstraktní mezinárodní úrovni vsoučasné době vznikají indikátory pro hodnocení vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), které mohou být vmnohém inspirací. Je však třeba mít na paměti, že jde o soubor kritérií odpovídajících na jednoznačně vymezenou otázku, která vtomto případě zní: „J...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark