LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Envigogika
Type
Journal
Items
480 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/oai

 

 • Divíme se

  Ve své promluvě k věřícím autor připomíná text ze 17. kapitoly Skutků, pojednávající o Pavlově kázání v Aténách. Pavel je zkušeným kazatelem a chce své posluchače převést k Bohu – v návaznosti na jejich dosavadní názory a původní náboženské myšlení. Jeho postup je promyšlený, a je dokonce v souladu s dnešními didaktickými představami; těch, kdo se při této příležitosti obrátili ke Kristu, bylo však relativně málo. Někdo v tom může vidět i určité kazatelské fiasko, ovšem biblicky utvářenému zp...

  Úvodník 2015/X/4

  Úvodník editora

  Úvodník 2015/X/3

  Vážení naši čtenáři,Nové číslo Envigogiky otevírá dvě témata: co znamená celostní pohled na vzdělávání, a jak prosadit svobodu jedince v rámci procesu učení (a ve vztahu k autoritě učitele). První téma vychází z tradičních základů pedagogiky tradovaných již od Jana Amose Komenského (1592‑1670) a Johanna Heinricha Pestalozziho (1746‑1827), které později přetvořil Patrick Geddes do unikátního „modelu ruky“ (learning via the three Hs: Heart, Hand and Head). Vymezil se tak proti běžné vzdělávací ...

  Conference on Social Responsibility of Science and Higher Education

  Konferenci s názvem Sustainability Transformations of Science Systems uspořádalo ve Vídni ve dnech 14.–15.9 2016 Centrum pro otázky životního prostředí UK, ve spolupráci s mezinárodní sítí vysokých škol COPERNICUS Alliance a univerzitou BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna). Debaty o této změně vědeckého paradigmatu byly intenzivní, neboť ovlivní role a funkce univerzit.

  Politický testament alebo Obzretie sa za končiacou sezónou (rozhovor s Maňom Hubom po štyroch rokoch v top politike)

  Název článku věrně vystihuje jeho podstatu – jde o bilancování práve ukončené politické kariéry jeho autora, poslance slovenského parlamentu a dvojnásobného předsedy environmentálního výboru. Dozvíme se, jak proběhl loňský rok 2015, a především, co se v něm dělo za parlamentními zdmi. Text je tak vhledem do způsobu vládnutí (nejen) na Slovensku (a nejen) v uplynulém období – ukazuje, jak rozumné přístupy a řešení vždy podléhají politickému kalkulu. Nejpoctivěji vyznívá osobní krédo Mikuláše H...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark