LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Envigogika
Type
Journal
Items
494 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/oai

 

 • Mlčiace a kolaborujúce intelektuálne elity (vrátane vedcov)

  Huba, Mikuláš (2011)
  Ale prejavom intelektuálnej nezodpovednosti nemusí byť len úmyselne produkovaná lož či polopravda. Môže ním byť aj účelové zatajovanie pravdy a osobných postojov intelektuála k aktuálnym problémom. A napokon, môže ním byť aj samotné mlčanie, či prehliadanie toho, ak klame niekto v našej blízkosti.

  Bezpečná cesta do školy

  Jitka Heinrichová (2008)
  Recenze studie Jitka Heinrichová: Bezpečná cesta do školy, Centrum dopravního výzkumu.

  Environmentální hodnoty v dialogu s dětskou knihou

  Dlouhá, Jana (2010)
  Recenze článku: BÍLÁ, Alice. Metodický portál, Články: „Knihy Astrid Lindgrenové jako inspirace“ [online]. 29. 04. 2010.[cit.12. 06. 2010.]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW:

  How to evaluate education for sustainable development

  Dlouhá, Jana (2007)
  Jedno z dalších čísel Envigogiky chceme věnovat problematice hodnocení – Jak sledovat úspěch vzdělávacích programů nejen zhlediska dosaženého „objemu poznatků“, ale i sohledem na jejich „ekologičnost“? Na poměrně abstraktní mezinárodní úrovni vsoučasné době vznikají indikátory pro hodnocení vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), které mohou být vmnohém inspirací. Je však třeba mít na paměti, že jde o soubor kritérií odpovídajících na jednoznačně vymezenou otázku, která vtomto případě zní: „J...

  Large carnivores from the perspective of students from primary and secondary schools

  Andreska, Jan; Mejzr, Martin (2012)
  The majority of the public considers these predators to be dangerous and even thinks that they look upon humans as prey. There has been much research carried out on this topic, which this fact confirms, but none of it has focused on the opinions of of primary and secondary school pupils. Students are part of the school educational system and their opinions about large predators are largely formed from the information they receive through school education. The purpose of this assignment was to...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Funders in data provider publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Projects with most Publications

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark