LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Journal of Human Sciences
Type
Journal
Items
2154 Publications
Compatibility
OpenAIRE Basic (DRIVER OA)
OAI-PMH
https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/index/oai

 

 • The relationship between mobbing and organizational cynicism: An empirical study

  Today, one must pay attention to all kinds of issues held the sustainable competitive advantage of the organization to survive are mobbing and organizational cynicism. Mobbing and review of the literature on the effect of organizational commitment, cynicism and the impact on overall business performance and organizational cynicism and psychological effects of violence were found in the study of the relationship between. Hence the study "Is it cynicism triggers mobbing organizational sense?" i...

  Bosniaks in Turkey in the contexs of history and tradition

  With withdrawal of Ottoman Empire from the Balkans Muslims who lived in Balkans had started to come to Anatolia. Amog these Muslims who came to Anatolia there were Bosniaks too. The Bosniaks who settled in Anatolia were trying to adapt to the new society and at the same time they were trying to keep their old traditions too. Traditions about birth, wedding and funeral have of course been changed a bit. Some traditions that Bosniaks in Turkey practice differs from the traditions which Bosniaks...

  Martin Luther'in İncil çevirisinin ortak Alman dilinin oluşmasındaki rolü

  Türk dünyasının kültürel birliği açısından son derece önemli olan ortak alfabe ve Rusça'nın yerine geçmesini istediğimiz ortak konuşma / anlaşma dilinin oluşmasında neler yapabileceğimiz üzerinde düşünürken başka milletlerin kendi yazı dillerini meydana getirirken geçirdiği aşamaları dikkate almayı gerekli gördük. Biz tarih bilimiyle yakından ilgilenen Türkçüler olarak diğer milletlerin yaşadıkları tecrübelerden ders almanın şart olduğunu düşünüyoruz. Bunun için düşünce ve kültür tarihinde ço...

  The language of poverty or the effects of language codes of lower social class children on educational processYoksulluğun dili ya da alt sosyal sınıf çocuklarının dil kodlarının eğitim sürecine etkileri

  The objective of this study is to reveal the relations between the problems of children abandoning secondary education in family and educational processes and their sociolinguistic features due to their academic failure. In particular, Basil Bernstein’s opinion related to children belonging to different social classes on their having different language codes because of their socioeconomic and cultural properties was the starting point in our study. The research sheds light on the socio-lingui...

  İşverenler ve usta öğreticilerin mesleki eğitim merkezlerinden gelen öğrencilere yönelik görüşlerinin incelenmesi

  Bu araştırmada, işverenler ve usta öğreticilerin mesleki eğitim merkezlerinden gelen öğrencilere yönelik görüşleri incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada çalışma grubunu 2011 yılında Sakarya ve Kayseri İllerinde üretim ve hizmet alanlarında işveren ve usta öğretici olarak çalışan toplam 318 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada işveren ve usta öğreticilerinin Mesleki Eğitim Merkezlerinden gelen öğrencilere yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar taraf...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark