LOGIN TO YOUR ACCOUNT

Username
Password
Remember Me
Or use your Academic/Social account:

CREATE AN ACCOUNT

Or use your Academic/Social account:

Congratulations!

You have just completed your registration at OpenAire.

Before you can login to the site, you will need to activate your account. An e-mail will be sent to you with the proper instructions.

Important!

Please note that this site is currently undergoing Beta testing.
Any new content you create is not guaranteed to be present to the final version of the site upon release.

Thank you for your patience,
OpenAire Dev Team.

Close This Message

CREATE AN ACCOUNT

Name:
Username:
Password:
Verify Password:
E-mail:
Verify E-mail:
*All Fields Are Required.
Please Verify You Are Human:
fbtwitterlinkedinvimeoflicker grey 14rssslideshare1
Name
Клінічна фармація
Type
Journal
Items
165 Publications
Compatibility
OpenAIRE 3.0 (OA, funding)
OAI-PMH
http://cphj.nuph.edu.ua/oai

 

 • Сравнительный анализ стандарта ISO 9001:2015 и Руководства по надлежащей клинической практике: базис для усовершенствования управления клиническими исследованиями

  Dobrova, V. Ye.; Ratushna, K. L.; Grintsov, Ie. F.; Bezugla, N. P. (2017)
  Актуальность. Принципиальной концепцией руководств ICH Q8, Q9 и Q10 является способствование внедрению научного и систематического подходов к обеспечению качества лекарственных средств. Клинические исследования, которые составляют чрезвычайно важную часть процесса фармацевтического исследования и разработки, находятся вне сферы данных руководств, что делает актуальным вопрос о внедрении управления качеством в клинические исследования.Поэтому целью работы является проведение анализа методологи...

  Гендерні особливості антитромбоцитарної терапії при ішемічній хворобі серця

  Zupanets, I. A.; Zaprovalna, O. E.; Grintsov, I. F.; Otrishko, I. A. (2015)
  У зв'язку з постійно зростаючою кількістю даних про важливість специфічних гендерних відмінностей між захворюваннями серцево-судинної системи в останні роки призначення лікування з урахуванням гендерних особливостей стає все більш затребуваним. У даній публікації представлені результати порівняльної оцінки активності тромбоцитарного гемостазу у чоловіків і жінок (106 пацієнтів) при тривалій терапії ацетилсаліциловою кислотою. За нашими даними, тривалий прийом АСК в стандартному дозуванні чини...

  Вивчення впливу супутніх захворювань на фармакотерапію хворих на цирози печінки

  Fedyak, I. O.; Maksymenko, O. V. (2016)
  У світі зростає захворюваність на цирози печінки (ЦП), а летальність залишається високою: рівень смертності від ЦП складає 2% від усіх смертей населення планети, а летальність є п’ятою причиною смерті людей. Предметом дослідження були 190 медичних карт хворих гастроентерологічного відділення Івано-Франківської обласної клінічної лікарні за 2012-2013 рр. із діагнозом ЦП. За результатом аналізу гендерних, вікових, соціальних ознак, місцевості проживання, наявності супутніх хвороб у пацієнтів до...

  Клінічна ефективність тромболітичної терапії у хворих з гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок

  Okley, D. V. (2015)
  Проведено обстеження і лікування 138 пацієнтів із тромбозами в системі нижньої порожнистої вени. Тромболітична терапія (ТЛТ) в якості базового методу лікування була застосована у 52 (37,7%) хворих. З них у 20 (14,5%) паціентів був здійснений катетер-керований тромболізис та у 32 (23,2%) пацієнтів була застосована системна тромболітична терапію. У 86 (62,3%) пацієнтів базовим методом лікування була антикоагулянтна терапія (АКТ). У віддаленому періоді результати ТЛТ значно перевершують результа...

  Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України

  Lischishina, O. M.; Shylkina, O. O.; Dobrova, V. Ye.; Propisnova, V. V.; Kolodyezna, T. Yu. (2015)
  В останні роки в Україні активно розробляються та впроваджуються в практичну діяльність спеціалістів фармацевтичної галузі протоколи провізора (фармацевта), що мають на меті уніфікацію надання допомоги відвідувачам аптечних закладів у рамках реалізації концепції відповідального самолікування. Для оцінки стану впровадження розроблених стандартів у вигляді протоколів провізора (фармацевта) необхідно постійно проводити перевірку їх використання спеціалістами практичної фармації в своїй роботі. В...
 • No data provider research data found
 • Latest Documents Timeline

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

  Document Types

  Chart is loading... It may take a bit of time. Please be patient and don't reload the page.

Share - Bookmark